Barroso vysvetľuje ako si predstavuje eurofederalizmus

Foto: EP

Pred pár mesiacmi predseda Európskej komisie José Manuel Barroso v prejave o stave únie povedal, že by sa EÚ mala stať „federáciou národných štátov“. Vo svojich aktuálnych vystúpeniach sa snaží obavy z federalizmu rozptýliť.

„Viac integrácie je jednoducho pre našu ekonomiku kľúčové, aby nás ochránila drsného vývoja v medzinárodnom kontexte, aby sme mohli čeliť silnej konkurencii a mali dôveru na trhoch a dôveru investorov“, povedal Barroso na konferencii Think Tank Dialogue.

V snahe zmierniť zraniteľnosť, ktorú obnažila kríza suverénneho dlhu, prijala EÚ sériu opatrení, vrátane dohľadu nad rozpočtovými a hospodárskymi politikami členských štátov a zaviedla nový rozpočtovací cyklus na európskej úrovni.

Federálny prístup podľa Barrosa odvrátil riziko fragmentácie.

„Federalizmus bol vždy súčasťou európskej myšlienky“, tvrdí predseda Komisie. „Jednotný trh a spoločná mena boli len základom pre väčšiu spoluprácu.“

Žiadny superštát

Federácie však nemá automaticky znamenať superštát, čo je koncept, ktorý naráža na silný odpor, najmä vo Francúzsku.

Podľa Barrosa sa na federalizmus v Európe nemá nazerať ako na budovanie nového štátu, ale ako na koncept s dvoma tvárami – hľadania toho, čo národy spája, pri rešpektovaní ich suverenity. Procesu musí byť podľa neho vlastná dynamika.

Komisia v tejto chvíli pripravuje náčrt svojej predstavy budúceho vývoja európskej integrácie. Zverejnený by mal byť do konca roka, čo by malo oživiť diskusie pred európskymi voľbami v máji 2014.

„Máme tu hlboký problém s dôverou v EÚ,“ tvrdí Barroso. Môžu za to vraj tí, ktorí z krízy vinia Európu.

Politika úspor narazila na limity

„Politika na to, aby fungovala, musí byť nie len dobre navrhnutá a naplánovaná ale mať aj minimálnu podporu verejnosti“, pripomína Barroso. „Musíme byť schopní spoločne problémy vysvetliť.“

V niektorých členských štátoch sa podľa neho viedla zjednodušujúca diskusia, ktorá viedla k predsudkom, stereotypom, populizmu a nacionalizmu.

Zodpovednosť si podľa neho EÚ delí s členskými štátmi. Súčasné hospodárske politiky ale dosiahli svoje limity, hovorí Barroso, a dodáva, že úsporné opatrenia treba vyvažovať na strane sociálnej politiky, bojom proti nezamestnanosti a podporou rastu.

EÚ nie je len zmluva

Riaditeľ prestížneho Institut français des relations internationales Thierry de Montbrial, ľutuje, že v EÚ už nezostalo veľa z ducha jej otcov zakladateľov.

„Na EÚ nemôžeme nazerať ako na zmluvu, ako je to pri NATO alebo OECD, musí to byť základnej novej politickej jednotky“.

Prišiel podľa neho čas na politickú entitu pre 21. storočie, založenú na silných inštitúciách aj kultúre. Dnes to tak nie je.

„EÚ sa nachádza v rozhodujúcom bode, môže prežiť, ale môže aj skolabovať“, hovorí Montbrial, pričom sa vyslovuje za vytvorenia jadra EÚ v podobe hlbšie integrovanej eurozóny riadiacej sa spoločnými pravidlami.

„Aplikovali by sme systém sústredných kružníc, Turecko a Británia by mohli byť v spoločnej“, provokuje. Kľúčovú úlohu má naďalej zohrávať francúzsko-nemecký tandem.