Barroso žiada inštitucionálnu reformu

 

Krátka správa

V prejave v Londýne, 16. októbra 2006, Barroso naznačil, že nazvanie textu „Ústavou“, respektíve „Ústavnou zmluvou“, len dalo príležitosť kritikom. „Obrovská finalita slova „ústava“ ho spravila nie úplne prijateľným, a to ako pre zástancov medzivládnej spolupráce, podľa ktorých šiel text príliš ďaleko, tak aj pre federalistov, podľa ktorých nešiel dostatočne ďaleko.“

Predseda Komisie napriek tomu žiadal inštitucionálnu reformu: „Európa potrebuje schopnosť konať.“ Reforma inštitúcií je podľa neho mimoriadne dôležitá z troch dôvodov:

  • Na zlepšenie efektívnosti rozhodovania,
  • pre väčšiu zodpovednosť a transparentnosť,
  • pre väčšiu koherentnosť navonok.

Ďalej zdôraznil potrebu reformy, ktorá „umožní, aby pokračovalo rozširovanie“. V súvislosti so svojimi predchádzajúcimi vyjadreniami o „prestávke v rozširovaní“ povedal: „Nemyslím si, že bez reformy budeme schopní získať podporu verejnosti pre rozširovanie, alebo budeme schopný zabezpečiť fungovanie inštitúcií v rozšírenej Európe.“

Niektorí lídri, ako je francúzsky prezidentský kandidát Nicolas Sarkozy, požadujú, aby boli všetky ďalšie rozširovania, napríklad o Turecko, schvaľované v referendách.

Nemecko, ktoré preberá predsedníctvo EÚ 1. januára 2007, si za jednu zo svojich priorít určilo oživenie euroústavy. Chce tiež zabezpečiť, aby boli vykonané najdôležitejšie inštitucionálne zmeny.

Proces ratifikácie Ústavnej zmluvy na Slovensku nebol zavŕšený. Národná rada síce dokument schválila, prezident ho však svojim podpisom neratifikoval s odôvodnením, že je potrebné počkať na výsledok debaty o jeho budúcnosti vo zvyšku EÚ.