Belgicko: 152 dní bez vlády

Krátka správa

Belgickým politikom sa od volieb nepodarilo zostaviť novú vládu. Voľby z 10. júna 2007 vyhrala Flámska kresťansko-demokratická strana a jej líder, Yves Leterme, ihneď začal rozhovory o zostavení novej koalície. V auguste sa neskôr mandátu na zostavenie vlády vzdal.

Kráľ Albert II. nestráca nádej. 8. novembra opäť požiadal Letermeho, aby pokračoval v zostavovaní vlády. Rád by videl vytvorenie tzv. modro-oranžovej koalície kresťanských demokratov a liberálov. Je to práve úrad a osoba panovníka, ktorý je silným jednotiacim prvkom krajiny a podľa ústavy môže aktívne zasahovať do rozhovorov počas formovania koaličnej dohody. Nie je vylúčené, že túto svoju právomoc bude v súčasnom období využívať častejšie. Objavili sa správy, že zvažuje aj ustanovenie „výboru múdrych“, ktorých úlohou by bolo opätovne naštartovať rozhovory medzi jazykovými komunitami.

Belgická kríza by mohla ohroziť podpis Lisabonskej zmluvy, ktorý je naplánovaný na 13. decembra. Dôvod je prostý: chýba riadna vláda, ktorá by mohla plnohodnotne zastupovať krajinu. Už pol roka odchádzajúci kabinet je poverený rozhodovaním len o „súčasných záležitostiach.“ Portál EUobserver cituje expertov Carine Doutrelepont a Pascala Lefévre, ktorí tvrdia, že pod koncept „súčasných záležitostí“ spadajú len „denné rozhodnutia malej dôležitosti, dôležitejšie rozhodnutia vyplývajúce z už prijatých opatrení a naliehavé záležitosti, ktoré potrebujú byť riešené bezodkladne s cieľom vyhnúť sa vážnemu poškodeniu spoločného dobra.“ Podľa nich nie je jasné, či bude možné podpis Lisabonskej zmluvy zaradiť do nejakej z týchto kategórii. Jednoznačné stanovisko však neuviedli.

Celý proces zlyháva na jazykových a regionálnych otázkach. Letermeho strana bojuje za silnejšie právomoci svojho regiónu v oblasti justície, dopravy, zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia. Frankofónny líder liberálov, Didier Reynders, otvorene hovorí o porušení federatívneho paktu medzi regiónmi. Tvrdí, že ak sa spomenuté oblasti prenesú na úroveň regiónov, federálny štát ako taký bude zbavený svojej podstaty.