Belgicko a Maďarsko stanovili priority svojich predsedníctiev

Zdroj: Španielske predsedníctvo

Pozadie:

Lisabonská zmluva po osemročnom prerokovávaní, nadobudla platnosť v bloku 27 členských štátov 1. decembra 2009. Lídri veria, že osvieži rozhodovací proces jednotlivých inštitúcií EÚ a zlepší fungovanie krajín Únie v efektívnejšom a demokratickejšom smere.

Nová zmluva zavádza tzv. najvyššie posty – stáleho predsedu Rady EÚ, ktorý bude predsedať stretnutiam na najvyššej úrovni v období dva a pol roka, a vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci, ktorý je tiež viceprezidentom Európskej Komisie.

Na summite 20. novembra 2009, hlavy štátov a vlád vybrali za stáleho predsedu Belgičana Hermana Van Rompuya a Britku Catherine Ashton za vysokú predstaviteľku. (EurActiv 04/12/09)

Otázky:

Predsednícke trio – Španielska, Belgicka a Maďarska – chce byť pozitívnym príkladom a zvádzať precedensy. Ako prvé totiž pracujú podľa nových pravidiel vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy. Ich hlavnou úlohou je definovať pracovné metódy, ktoré majú zabezpečiť hladký prechod na nový systém bez oslabenia politického pokroku. 

Na tlačovej konferencii (21. januára) na francúzskom zastúpení Európskej komisie v Paríži oficiálne prestavili svoj spoločný program ktorý platí od januára 2010 do júna 2011. Prijali ho v decembri minulého roka, no snahy o koordináciu boli viditeľné už v roku 2008, kedy predstavili aj spoločné oficiálne logo.

Z dlhodobého horizontu trio potvrdilo priority, ktoré si stanovilo španielske predsedníctvo: Skoncipovať „stratégiu EÚ 2020“ pre rast a zamestnanosť – ktorá by mala nahradiť Lisabonskú stratégiu – a zamerať sa najmä na finančný dohľad, sociálnu agendu, energetiku a klimatické zmeny a posilnenie spolupráce vo vonkajších veciach EÚ.

Francisco Villar, španielsky veľvyslanec v Paríži pripustil, že úloha rotujúceho predsedníctva sa po prijatí Lisabonskej zmluvy zmenila. „Odpoveď musí byť uvedená v praxi, nie v texte,“ povedal. (EurActiv 29/12/09)

Európska diplomacia

Prípravy na summit OSN v Mexiku o zmenách klímy na konci roka 2010, patria medzi najvyššie priority belgického predsedníctva. Tento významný krok na poli medzinárodného klimatického fóra umožní tejto malej krajine hrať kľúčovú úlohu pri zastupovaní EÚ v priebehu rokovaní.

„Chceme, aby sa dodržiavala súdržnosť na európskej úrovni, aby bolo Úniu pri budúcich medzinárodných rokovaniach viac počuť,“ povedal Baudouin de la Kethulle de Ryhove, belgický veľvyslanec vo Francúzsku.

Belgicko sa zameria aj na vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť, vrátane európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (ESDP), energetickej bezpečnosti a realizácie štokholmského programu, ktorý prijali 11. decembra minulého roka. Prítomnosť Belgičana Hermana Van Rompuya na poste stáleho predsedu Európskej rady jednoznačne posilní pozíciu krajiny pri zabezpečovaní vyrovnaných vonkajších vzťahov EÚ.

Vysoko-maďarská politická rokovaní

„Maďarsko chce politické predsedníctvo, pretože Európa je predovšetkým politickým projektom,“ tvrdí maďarský veľvyslanec vo Francúzsku László Nikicser. Počas svojho prvého predsedníctva chce Budapešť zabodovať presadzovaním silnejšieho politického programu a využiť výhody malej krajiny. „Musíme vytvoriť novú spoločnú politiku, zameranú na klímu, energiu a inovácie, a potom uvidíme, ako je možné financovať ich. Nie naopak,“ dodal Nikicser.

Maďarsko chce tiež urýchliť vstupné rokovania s Chorvátskom a krajinami západného Balkánu, posilňovať východné partnerstvo a rozvíjať Dunajskú stratégiu. (EurActiv 21/01/10)

Naši južní susedia sa zaviazali, že podrobné údaje o svojom programe poskytnú najneskôr do jari tohto roku a časový harmonogram do mája.