Belgicko sľubuje vyriešiť spory o Lisabone

foto: hlasovanie v Európskom parlamente

Rámcovú dohodu, ktorá má upravovať vzťahy medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou počas tohto volebného obdobia, sprevádzajú vážne problémy. Vo výbore Európskeho parlamentu pre ústavné veci to včera povedal Olivier Chatel, belgický štátny tajomník pre európske záležitosti.

Rámcová dohoda bola predbežne prijatá vo februári je prvou svojho druhu, ktorá upravuje medzi-inštitucionálne vzťahy podľa Lisabonskej zmluvy a dáva poslancom niektoré nové možnosti (viď Linky pod článkom)

Rada ministrov EÚ ale považuje niektoré časti dohody za nie celkom v súlade s duchom európskych zmlúv, informoval poslancov Chastel.

Členské štáty požiadali belgické predsedníctvo, aby pokračovalo v neformálnych kontaktoch s Parlamentom a venovalo sa tým „oprávneným obavám“, ktoré majú podľa nich „vplyv na inštitucionálnu rovnováhu“.

Príliš veľa moci pre Parlament?

Zdroje z prostredia Európskeho parlamentu pre EurActiv uviedli, že obavy Rady plynú hlavne „z plného zapojenia Parlamentu do medzinárodných rokovaní“.

Európsky parlament sa nedávno uviedol ako rozhodujúci hráč na medzinárodnej scéne, keď sa mu podarilo podstatne ovplyvniť konečnú podobu dohody medzi EÚ a USA o zdieľaní citlivých bankových údajov v súvislosti s protiteroristickými opatreniami (tzv. dohoda SWIFT).

Podľa Rámcovej dohody sa Komisia zaviazala plne informovať europoslancov o každom štádiu rokovaní o medzinárodných dohodách a špeciálne tých, ktoré sa vzťahujú k obchodným veciam a ktoré v konečnom štádiu potrebujú súhlas EP.

Rada sa ale zdieľaniu týchto informácií bráni a vykladá v tomto ohľade kapitolu 2 Lisabonskej zmluvy inak, zistil EurActiv.

Legislatívne plánovanie

Belgické predsedníctvo sa bude snažiť prekonať rozdielne názory inštitúcií aj na plánovanie legislatívnej aktivity v EÚ.

Komisia si stojí za svojou výlučnou právomocou legislatívnej iniciatívy a Rada tvrdí, že nemá povinnosť predkladať svoj legislatívny plán Parlamentu, ktorý by rád vidiel zjednotené plánovanie

Pokiaľ je zachovaná jej právomoc legislatívnej iniciatívy, Komisia je otvorená medzi-inštitucionálnemu dialógu založenom na jej legislatívnom programe, hovorí Chatel. Ako riešenie navrhuje neformálny, ale zato pravidelný dialóg medzi predsedníckym triom a delegáciou Európskeho parlamentu.

Predseda EP Jerzy Buzek navrhol v tomto duchu minulý týždeň usporiadať dve stretnutia v druhej polovici roku 2010, ktoré by zhodnotil legislatívny program.  

Peniaze

Prijímanie budúcoročného rozpočtu (2011) bude prvé, ktorá sa udeje za plného spolurozhodovania Európskeho parlamentu. Je preto v záujme Rady aj Parlamentu aby nabehli na spoločnú diskusiu o legislatívnej aktivite.

Predseda výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu Alain Lamassoure povedal zástupcovi belgického predsedníctva, že by rád „obohatil“ diskusiu o rozpočte na rok 2011 o diskusiu o návrhoch Komisie o európskej finančnej perspektíve pre roky 2013-2021, ktoré sa očakávajú v septembri.

Prístupová zmluva Chorvátska vyzerá ako „facebooková stránka“

Belgické predsedníctvo navrhuje tiež vyriešiť právne postavenie 18 europoslancov, o ktorých by  sa mali rozšíriť rady EP podľa Lisabonskej zmluvy cez prístupovú zmluvu Chorvátska. Rokovania o prístupovej zmluve sa majú začať počas maďarského predsedníctva v prvej polovici roka 2011.

Ako pre EurActiv povedal diplomatický zdroj, početné doplnky k prístupovej zmluve Chorvátska už spôsobili, že text vyzerá ako facebooková stránka. Zmluva totiž musí obsahovať aj výnimky z Lisabonskej zmluvy, ktoré dostalo Írsko a Česká republika.