Bezplatné Wi-Fi v EÚ: Šanca aj pre slovenské obce

Zdroj: Twitter

Iniciatíva Európskej komisie WiFi4EU: Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ chce sumou 120 miliónov eur podporovať predovšetkým obce, knižnice, či zdravotnícke zariadenia.

Viac ako 8 tisíc obcí, ktoré dnes bezplatné bezdrôtové pripojenie na internet na svojom území neponúkajú, bude mať možnosť získať od Európskej komisie finančnú podporu. Tá sa zameria na financovanie prístupových miest, teda vybavenie a inštalácia.

Príjemca podpory má hradiť poplatky za samotné pripojenie a údržbu technického vybavenia.

Iniciatíva WiFi4EU má podporiť víziu EK dostať do „každej európskej dediny a každého mesta bezplatný bezdrôtový prístup na internetu do roku 2020“.

https://euractiv.sk/clanky/digitalizacia/blokovat-line-sluzby-pri-cestovani-v-eu-bude-tazsie/

Žiadosti bez byrokracie

EK má granty mestským subjektom odovzdávať na princípe „kto prv príde, ten prv melie“. Geografický balans medzi krajinami chce však Komisia zachovať.

„Iniciatíva WiFi4EU bude realizovaná prostredníctvom jednoduchých a nebyrokratických postupov, akými sú online žiadosti, platby prostredníctvom poukážok a nezaťažujúce monitorovanie,“ uvádza vo svojom stanovisku EK.

https://euractiv.sk/nazory/veda-a-inovacie/digitalna-reforma-moze-byt-pre-eu-novym-uhlim-ocelou/

Predpokladá sa, že  Európsky parlament a Rada ministrov iniciatívu WiFi4EU schvália ešte v roku 2017. Následne bude uverejnená prvá výzva na predkladanie žiadostí.

Rozpočet  počíta s 40 až 50 miliónmi pripojení denne.

Cieľ: Spustiť schému ešte v roku 2017

Rada EÚ, Európsky parlament aj Európska komisia sa tento týždeň dohodli, že finančné prostriedky na iniciatívu bezplatného Wi-Fi budú plynúť z vyčleneného, sedemročného rozpočtu EÚ.

„Cieľom je schváliť rozpočet schémy a dokončiť technickú prípravu včas na to, aby sa systém podávania žiadostí spustil do konca roka 2017“, uvádza sa vo vyhlásení Maltského predsedníctva, ktoré agendu tlačí vpred.

Andrus Ansip, podpredseda EK a eurokomisár, zodpovedný za digitálny jednotný trh, uviedol, že dohoda o WiFi4EU je „vítaným prvým krokom“ smerom k lepšej prepojiteľnosti v Únii.