Brexit zvýši tlak na výnosnosť európskych investícií. Regióny majú plán

Predseda Výboru regiónov, Markku Markkula. Za ním Pavol Frešo, Maroš Šefčovič a Ivo Nesrovnal (zdroj: CoR)

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Summit regiónov a miest 2016

Štatistika kreslí pomerne pochmúrny obraz o investičnej nálade v EÚ.

Za väčšinou verejných investícií v EÚ stojí samospráva (60 %). Kríza ich nijako nešetrila. Správa OECD o európskych regiónoch hovorí, že od roku 2009 klesli poklesli investície o 20 %.

Slovensko sa vyznačuje extrémne vysokým podielom európskych peňazí na verejných investíciách. Podľa údajov Európskej komisie to bolo v roku 2015 65 % všetkých investícií. Priemer EÚ je pritom 14 %.

Regióny lobujú za moderné investície

V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ Bratislava koncom minulého týždňa hostila 7. Európsky summit regiónov a miest. Organizoval ho európsky Výbor regiónov v spolupráci s mestom Bratislava a Bratislavským samosprávnym krajom (BSK). Nosnou témou boli práve investície.

Hlavným politickým posolstvom európskych samospráv je Bratislavské vyhlásenie.

Volá po moderných investíciách do energetiky, dopravy, digitalizácie, výskumu a inovácií ale aj do sociálnych oblastí ako je vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, starostlivosti o deti a sociálne bývanie.

Investície v regiónoch by mali v súlade so stratégiami územného rozvoja podporovať napríklad tzv. internet vecí, obehové hospodárstvo, zdieľanú ekonomiku, nové spôsoby dopravy a decentralizovanú výrobu energie.

Regióny a mestá hovoria aj o potrebe „lepšieho prístupu“ k investičným finančným nástrojom, ktoré ponúka EÚ, lepšom investičnom prostredí a menej byrokracii pre malé a stredné podniky.

Reformovať rozpočet, zjednodušiť eurofondy

Špecifickým politickým odkazom, ktorý rezonuje s programovou prioritou slovenského predsedníctva v Rade EÚ, sú zmeny v súčasnom 7-ročnom rozpočte EÚ a najmä zjednodušenie politiky súdržnosti – pokiaľ možno už teraz ale najmä po roku 2020 – a tiež lepšia zemepisná vyváženosť projektov financovaných z Európskeho fondu strategických investícií (EFSI, tzv. Junckerov fond).

„Musíme reagovať už teraz, nie len po 2020“, hovorí na margo potreby zjednodušiť prístup regionóv k európskym fondom predseda Výboru regiónov Markku Markkula.

Brexit zvýši tlak na výsledky

Očakávané vystúpenie Veľkej Británie z EÚ podľa Markkulu len zvyšuje potrebu ukázať, že EÚ má výsledky.

Výbor už teraz začína diskusie o tom, čo brexit urobí s rozpočtom EÚ. Podľa Markkulu to len posilní tlak na návratnosť európskych investícií.

„Zmien bude veľa, to je isté. Vieme, že nebude viac peňazí, po brexite bude omnoho menej peňazí,“ povedal. EÚ musí preto ešte lepšie premyslieť, kde sú jej priority a ktoré investície prinesú najväčšiu výnosnosť.

Bratislavskú deklaráciu má nasledovať akčný plán, ktorý vypracuje Výbor regiónov. Bude navrhovať presné zacielenie investícií v regiónoch, v súlade s politikami EÚ.

Aj podľa predsedu BSK Pavla Freša je oprávnená obava, že po brexite bude tlak na zníženie prerodzeľovania európskych prostriedkov.

„Využívanie finančných prostriedkov EÚ sa musí rozšíriť aj na školstvo, sociálne veci, zdravotníctvo a dopravu, a preto som uvítal túto zmienku v bratislavskom vyhlásení,“ povedal.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal hovorí, že politiky EÚ musia lepšie reagovať a zohľadňovať potreby miest vrátane Bratislavy. „To znamená, že je potrebné zvýšiť objem financovania, rozšíriť právomoci a zlepšiť postavenie mesta Bratislava.“