Británia na migrantoch z EÚ viac získala ako stratila

Zdroj: TASR/AP

Takéto výsledky vyplývajú z najnovšej štúdie University College London, ktorú zverejnila britská BBC. Do roku 2011 odviedli migranti do systému na daniach o 4,96 miliardy libier viac (6,3 miliardy eur) ako z neho dostali vo forme služieb.

EÚ sa v roku 2004 rozšírila o desať štátov: Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

Aj prisťahovalci zo širšieho európskeho hospodárskeho priestoru (European Economic Area, EEA), ktorý okrem štátov EÚ zahŕňa aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, mali pozitívny vplyv na ekonomiku Británie a ich čistý fiškálny prínos za obdobie 1995 až 2011 predstavuje 4,4 miliardy libier.

Na druhej strane, prínos imigrantov z neeurópskych štátov bol v rovnakom období negatívny. Presnejšie po odrátaní nákladov na sociálne a verejné služby od príjmov z ich daní (za roky 1995-2011) vyšlo záporné číslo -118 miliárd libier. A záporný bol aj "príspevok" občanov Británie v rovnakom období, ktorý dosiahol -591,5 miliardy libier.

Celkovo v rokoch 2001 až 2011 európski imigranti priniesli Británii 20 miliárd libier, neeurópski prisťahovalci 5 miliárd libier a Briti naopak viac odčerpali, ako priniesli a vytvorili schodok -615,5 miliardy libier.

Terčom kritiky

Správa sa však stretla s kritikou ministerstva pre prisťahovalectvo aj organizácie Migration Watch, ktoré jej vyčítajú, že neprináša komplexný obraz a opiera sa len o vybrané údaje.

Britský minister pre migráciu James Brokenshire tvrdí, že správa sa nevhodne zamerala na problematiku tlaku na verejné služby. „Myslím, že verejnosť sa obáva zabezpečenia prístupu do škôl, nemocníc, ciest, či k ubytovaniu,“ tvrdí minister.

Migration Watch (MW) argumentuje, že výsledky správy sú založené na selektívnom výbere dát. „Ak by sa do analýzy započítali všetci migranti z krajín EÚ vrátane tých, ktorí prišli do Británie pred rokom 2001, zistili by sme, že ich príspevok do systému vykazuje záporné čísla,“ tvrdí riaditeľ MW Andrew Green.

„Ak si vezmete ako vzorku skupinu ľudí, ktorí sú mladí a zdraví, tí nie sú veľmi drahí, ale ak máte vzorku za dlhšie časové obdobie, čísla sa zmenia,“ dodáva Green.

Profesor Christian Dustman, spoluautor štúdie tvrdí, pri debate o imigrantoch je v Británii kľúčové to, či férovo prispievajú do daňového a sociálneho systému. Podľa Dustmana analýza potvrdila, že imigranti do systému prispievajú, a to najmä tí z EÚ.

TASR/EurActiv.com