Británia zverejnila správu o vzťahoch s úniou

David Cameron na Downing street 10, Zdroj: TASR/AP Photo/Stefan Rousseau-pa

Správa zložená z 26 častí a skúma široký záber politík EÚ  a ich vplyvu na EÚ, vrátane otázok trestného práva, prisťahovalectva a pracovného práva, jednotného trhu, zdravotníctva, zahraničnej politiky, daní, ekonomiky a rešpektovania prinícipu subsidiarity.

Hodnotiaci dokument vznikol po konzultácii s podnikmi, think-tankmi, vysokoškolskými pedagógmi a inými subjektmi.

Správa ocelkovo dporúča Londýnu dávať v rámci únie väčší dôraz na jednotný trh. Cieľom niektorých navrhnutých reforiem je ho posilniť, hoci viaceré by boli politicky ťažko priechodné.

Dokument Británii radí, aby prebrala naspäť kontrolu nad oblasťami ako sú pracovný čas, úroveň kvality vody, bezpečnosť autosedačiek, či pracovné normy agentúr.

Medzi navrhnuté štrukturálne zmeny v EÚ patrí zriadenie Rady zaoberajúcej sa jednotným trhom, rozdelenie portfólií finančných služieb a jednotného trhu v rámci Komisie a vytvorenie nového orgánu pre jednotný trh.

Strach z budúcnosti

V hospodárskej a menovej oblasti správa nenavrhuje repatriáciu žiadnych právomocí.

„Súčasné úlohy a povinnosti európskych inštitúcií sú vo všeobecnosti vhodné na účely širokej ekonomickej agendy a koordináciu hospodárskej politiky v rámci únie,“ píše sa v správe.

Správa sa ale venuje obavám Británie o jej budúce vzťahy s centralizujúcou sa eurozónou.

Podľa jej znenia by mali mať národné parlamenty dôležitejšie postavenie v procese vytvárania európskych politík. Navrhuje, aby sa rozpory medzi Euroskupinou a Radou pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) urovnávali opatrne.

Obavy v Británii majú aj z Lisabonskej zmluvy. Tá zaviedla od roku 2014 nové pravidlá hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Takéto pravidlá podľa správy zvýšili kolektívny vplyv krajín, ktoré majú euro a z pohľadu Británie tiež riziká spojené s ich spoločným postupom.

Nástroj pre Camerona? 

Zverejnený dokument má slúžiť ako podklad pre premiéra Davida Camerona nanovo vyjednať pozíciu Spojeného kráľovstva v rámci EÚ.

Cameron to chce urobiť v prípade, že jeho Konzervatíva strana ostane pri moci aj po budúcoročných parlamentných voľbách. Tie by sa mali uskutočniť najneskôr 5. mája. V prípade výhry britský premiér sľubuje krajine aj referendum o zotrvaní v únii.

„Euroskeptickí konzervatívci dúfali, že preskúmanie vzťahu medzi úniou a Britániou odhalí ako regulácie z Bruselu obmedzili britské podniky a podkopali britské právo,“ komentoval Liberálny demokrat Lord Wallace.

„Štyri kolá konzultácií, ktoré trvali dva roky, dospeli k záveru, že súčasné nastavenie kompetencií vyhovuje jednak britským firmám, ale aj verejným službám,“ dodáva Wallace.