Briti v prieskume podporujú silnú EÚ

Zdroj: Flickr, by doug88888

Napriek tomu, že u britskej verejnosti stále prevláda značná nedôvera voči bruselskej administratíve, prajú si Briti, aby EÚ nastúpila cestu aktívnejšieho presadzovania svojich cieľov na globálnej politickej scéne.

Členské štáty Únie by podľa opýtaných mali viac spolupracovať na témach ako je globálna zmena klímy, boj proti medzinárodnému zločinu alebo regulácia bankového sektoru. Zatiaľ čo členstvo EÚ vníma ako „dobrú vec“ len 25 % účastníkov prieskumu a takmer dvojnásobok (45 %) ako „zlú“, v prípade významu EÚ na medzinárodnom poli prevláda pozitívne hodnotenie.

 Väčšina opýtaných (71 %) podporuje hlbšiu spoluprácu štátov dvadsaťsedmičky v boji proti terorizmu a medzinárodnému zločinu,  len necelá desatina by spolupráci v tejto oblasti ďalej nepodporovala( 7 %).

Nadpolovičná podpora európskej spolupráci platí i v prípade boja proti zmenám klímy (55 %) a regulácie bankového sektoru (53 %). Zároveň ale v oboch prípadoch narastá tábor odporcov širšej spolupráce:  v oblasti klímy je to 14 %, v prípade regulácie bánk až 25 % opýtaných.  

Briti podporujú spoločnú záchranu európskej ekonomiky

Prekvapivý je postoj Britov v ekonomickej oblasti, kde si Veľká Británia tradične udržuje značnú nezávislosť a napríklad prechod na euro absolútne vylučuje. Napriek tomu si 45 % Britov myslí, že by dvadsaťsedmička mala intenzívnejšie spolupracovať na obnove ekonomického rastu. Naopak 30 % sa stavia proti.

Šéf Fabian Society Sunder Katwala v tom vidí dôkaz, že sa britským euroskeptikom síce podarilo zdémonizovať Európsku úniu ako inštitúciu, ale nepodarilo sa im presvedčiť britskú verejnosť o tom, že všetky jej aktivity sú len nevyhnutným zlom.

Podľa Katwalayho to vysvetľuje i obrat prístupu britského ministra zahraničia. Pred voľbami vystupoval William Hagua tvrdo proti Bruselu, po voľbách ale zaujal omnoho zmierlivejší postoj.

„Uvedomil si, že sa nedá stavať len na jednoduchých sloganoch. Zdá sa, že nemá žalúdok na pokračovanie v tých starých bitkách. Britskí konzervatívci hrozili novou politickou občianskou vojnou, pokiaľ britská vláda zásadne nezmení postoj k Európskemu parlamentu. To ale dnes vyzerá len ako neškodná hrozba,“ uvádza Katwala.

Riaditeľ  Centra pre európsku reformu (Centre for European Reform), ktoré sa na prieskume tiež podieľalo, Charles Grant sa domnieva, že inštitúcie ako Európska komisia, Rada ministrov alebo Európsky parlament boli vždy neobľúbené.

„Čo je ale povzbudivé, to je zistenie, že si Briti začínajú uvedomovať, že v mnohých oblastiach môžu byť úspešnejší pokiaľ postupujú spoločne s ďalšími, než keď svoje záujmy presadzujú na vlastnú päsť,“ hovorí Grant.