Britskí euroskeptici vidia vo WTO náhradu členstva v únii

Zdroj: Flick.com

„Máme jasnú alternatívu k členstvu v EÚ, alternatívu WTO,“ povedal poslanec britských konzervatívcov Christopher Cope. „Je to jasné, jednoduché a predstavuje to slušný odchod,“ dodal.

Takáto zmena by nevyžadovala žiadne rokovanie, pričom Británia by získala kontrolu nad svojimi vnútornými predpismi. Po roku 1973, keď sa Británia stala súčasťou spoločného trhu, v krajine výrazne poklesla výška ciel na množstvo produktov.

V súčasnosti je v Británii priemerná výška cla na úrovni 1 %. Výnimkami sú napríklad autá (10 %) či chemikálie (5 %). Ak by však Británia odišla z EÚ, stratila by pasový prístup (právo na cezhraničnú činnosť bánk) na jednotný trh bánk so sídlom v Londýne.

„Na obchodovanie s ostatnými krajinami nepotrebujete mať voľný pohyb osôb alebo politickú úniu,“ povedal William Legge, gróf z Darthmouthu (UKIP). „Obchodná dohoda s EÚ je žiadúca, ale nie je podmienkou,“ dodal.

Organizácia CBI (Confederation of British Industry) odhaduje, že Spojené kráľovstvo ročne získa na členstve v EÚ 62 – 78 miliárd libier. Britský konzervatívny europoslanec David Campbell Bannerman však tvrdí, že Spojené kráľovstvo by opustením jednotného trhu opäť malo kontrolu nad 92 percentami svojho hospodárstva, ktoré predtým s úniou neobchodovalo.

„Spojené kráľovstvo musí byť viac globálne a menej regionálne,“ povedal Campbell Bannermann. „V najbližších rokoch bude 99 % globálneho ekonomického rastu pochádzať z krajín mimo EÚ,“ dodal.  Ročné členstvo v únii stojí Spojené kráľovstvo 20 miliárd libier, tvrdil ďalej Campbell Bannermann. „Británii bude omnoho lepšie, bude slobodnejšia a prosperujúcejšia mimo EÚ,“ dodal konzervatívny europoslanec.

Budúcnosť mimo EÚ ako nočná mora pre biznis

Podľa proeurópsky orientovaných podnikateľov združených v Business for New Europe (BNE) je budúcnosť Británie mimo EÚ nočnou morou pre biznis. „Británia je časťou Európy a nikto to nemôže zmeniť. Ak chceme našej krajine zabezpečiť lepšiu budúcnosť, najlepšou možnosťou je zostať v únii, spolupracovať s našimi partnermi a susedmi a budovať lepši úniu zvnútra,“ povedal šéf BNE Roland Rudd.

Špecifický vzťah s úniou má napríklad Švajačiarsko, ktoré je členom Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), no nestalo sa členom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Hospodársky priestor bol vytvorený v roku 1994 s cieľom rozšíriť ustanovenia Európskej únie týkajúce sa jej vnútorného trhu o krajiny patriace do EZVO.

Švajčiarsko má však s úniou uzavretých viac než 120 sektorových bilaterálnych dohôd. Tie obsahujú zväčša rovnaké ustanovenia, ako tie, ktoré v oblasti voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu prijali ostatné štáty EHP. Voľný pohyb osôb vo Švajčiarsku však bude obmedzený v dôsledku referenda o imigrácii, ktoré sa v krajine konalo 9. februára 2014.

EurActiv.com