Brown: Británia je “v centre Európy”

Gordon Brown

“EÚ je nevyhnutná pre úspech Británie a plné zapojenie sa Británie do EÚ je nevyhnutné pre úspech EÚ”, povedal britský premiér Gordon Brown na spoločnej tlačovej konferencii s José Manuelom Barrosom, predsedom EK. Brown navštívil Brusel 21. februára.

“Niet pochýb, že v tomto čase globálnej neistoty by sme sa nemali vrhať do otázky stability britského vzťahu s EÚ”. Tieto slová adresoval predovšetkým tým lídrom EÚ, ktorí na neho hľadia s podozrením. Brown mal už pred svojím nástupom do úradu skôr euroskeptický imidž a mnohých rozhorčil najmä jeho neskorý príchod na podpísanie Lisabonskej zmluvy (EurActiv 12/12/07).

Premiér vytýčil pre EÚ “štyri hlavné ciele”: globálna prosperita, environmentálne udržateľná planéta, boj proti chudobe a vedenie sveta k stabilite a obnove.

Brown rovnako vyzval na vytvorenie nezávislej Európskej uhlíkovej banky. Mala by prispieť k zlepšeniu fungovania Európskej schémy obchodovania s emisiami (ETS). Podľa neho by sa do boja proti klimatickým zmenám mala aktívnejšie zapojiť aj Svetová banka. Rád by videl ustanovenie viacstranného fondu, ktorý by finančne pomáhal menej rozvinutým krajinám premeniť sa na nízkouhlíkové ekonomiky.

Predseda EK Barroso vyzdvihol Brownovo angažovanie sa “v prednej línii tlaku za spravodlivejšie ceny a viac konkurencie na vnútornom trhu s energiami”. V tomto smere poukázal aj na jeho odhodlanie bojovať proti klimatickým zmenám, ktoré “nás dostalo do tohto bodu”.

Tony Blair, Brownov predchodca, je podľa súčasného britského premiéra najvhodnejším kandidátom na post stáleho predsedu Európskej rady. V tejto funkcii, ktorú vytvorí po ratifikácii Lisabonská zmluva, by ho rád videl aj Nicolas Sarkozy, francúzsky prezident. Na druhej strane Angela Merkelová a niektorí ďalší lídri sú z Blairovej prípadnej nominácie menej nadšení.

Brown po prvý raz za posledné roky “veľmi konštruktívne” komunikuje s Petrom Mandelsonom, komisárom pre obchod. Ich vzájomné vzťahy boli od roku 1994 napäté. Dôvodom bola vzájomná rivalita oboch mužov, ktorí sa uchádzali o líderstvo v Labouristickej strane. Dnes sú však obaja na vysokých postoch a spája ich rovnaký pohľad na voľný trh a globalizáciu.

“EÚ sa musí svojou váhou zasadiť o dosiahnutie svetovej obchodnej dohody a predseda Barroso a ja sme jednotní v podpore komisára Mandelsona a jeho úsilia o napredovanie rozhovorov o svetovom obchode”, povedal Brown.

Nový britský premiér prišiel do Bruselu po 7 mesiacoch od nástupu do úradu. Európske inštitúcie patrili medzi prvých, koho navštívili francúzsky prezident Sarkozy a nemecká kancelárka Merkelová po svojom inaugurovaní.

Hoci je Británia zástancom integračného projektu, zaujíma voči EÚ často rozpoltený názor. Britský minister zahraničia, David Miliband, vystúpil 20. februára pred poslancami dolnej komory britského parlamentu. Povedal, že Lisabonská zmluva by mohla posilniť britskú zahraničnú politiku. Súčasne však dal najavo, že “len tam, kde súhlasíme s ostatnými, môže byť spoločná európska pozícia”. Miliband dodal, že Británia bude aj naďalej rozhodovať o svojej vlastnej zahraničnej politike.

Brown rozhodol, že Lisabonskú zmluvu ratifikuje Británia parlamentnou cestou. Vypísanie referenda by bolo podľa neho riskantné (EurActiv 21/01/08).