Brown sľubuje európskejšiu Britániu, rozhodnú však voľby

Gordon Brown

Brownov prejav zaznel na Konferencii progresívneho vládnutia – pravidelnom stretnutí európskych stredo-ľavých politikov. Konzervatívcov v ňom obvinil z „úzkeho nacionalizmu“a snáh dotlačiť Britániu k izolácii a irelevantnosti.

Väčšina komentátorov očakáva, že Labouristi parlamentné voľby, ktoré sa majú konať 6. mája, prehrajú. Prieskumy verejnej mienky dávajú konzervatívcom dobrú šancu ukončiť trinásťročné obdobie stredo-ľavej vlády.

Brown samozrejme tvrdí, že jeho strana môže zvíťaziť. Podľa prieskumov je však môže dúfať maximálne v to, že konzervatívcom zabráni získať absolútnu väčšinu, a potom sa pokúsi o koalíciu s Liberálnymi demokratmi.

Európa nebola nikdy v centre Brownovej agendy – ešte ako minister financií sa nechal zastupovať na mnohých zasadnutiach Rady. Aj tento krát ju použil len na to, aby sa mohol odlíšiť od konzervatívnej opozície. Zmienky o Európe sa obmedzili na jeden odsek v dlhom prejave.

Dá sa očakávať, že prípadná konzervatívna vláda zaujme k európskej integrácii ešte rezervovanejší postoj. Minulý rok strana v EP vystúpila zo stredo-pravého bloku EPP-ED a spolu s ďalšími partnermi (napr. českou ODS) založila otvorene antifederalistickú skupinu.

Konzervatívci boli proti prijatiu Lisabonskej zmluvy a sľúbili, že ak budú zvolení do vlády, urobia viac pre ochranu britskej „legislatívnej suverenity“. Takéto slová vyvolali u európskych politikov mierne znepokojenie.

Európa však môže byť problémom aj vo vnútri Konzervatívnej strany. Líder David Cameron, rovnako ako jeho predchodcovia, bude musieť riešiť otázku, ako euroskeptický ešte byť, a zachovať si pritom dobré pracovné vzťahy s ostatnými európskymi štátnikmi.

Viacerí v strane považujú Camerona za príliš mäkkého. Poukazujú napríklad na minuloročné voľby do EP, v ktorých antieurópska UK IP získala viac hlasov, ako Labouristi.