Bude Euroskupine predsedať komisár Rehn?

„V nadchádzajúcich týždňoch bude Komisia vychádzať zo šesťbodového balíčka a predstaví návrh na vytvorenie jednotného uceleného rámca, ktorý prinesie prehĺbenie hospodárskej koordinácie a integrácie, najmä v eurozóne,“ uviedol vo svojom výročnom prejave o stave Únie predseda Európskej komisie José Manuel Barroso.

Do materiálu o novom inštituciálnom usporiadaní, ktorým sa budú zaoberať hlavy štátov a vlád na októbrovom summite (17. – 18. októbra), majú zapracovať tiež návrhy stáleho predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya a Európskej centrálnej banky.

Realizáciu pravidelných summitov eurozóny a ich inštituciálne zakotvenie požaduje najmä Francúzsko a Nemecko. Brusel to však považuje za pokus ako získať právomoci, ktoré naň v minulosti členské štáty delegovali.

Ak k formalizácii rokovaní krajín eurozóny dôjde, budú sa štátnici schádzať dvakrát ročne, teda nielen v krízových situáciách. Viedol by ich stály predseda Európskej rady, ktorým je v súčasnosti Belgičan Herman Van Rompuy. „Je už predsedom Európskej rady. Na tom, že by viedol menšiu skupinu štátov EÚ nie je nič zlého,“ uviedol nemenovaný zástupca Európskej komisie.

Skutočné právomoci „Pána euro“, ako sa novej pozícii v Bruseli hovorí, ale nakoniec nemusia byť príliš významné. Zásadné rozhodnutia by mali na svojich pravidelných mesačných stretnutiach prijímať ministri financií.

Pre politiku krajín eurozóny teda bude kľúčové predsedníctvo Euroskupiny. A práve tam smerujú úvahy Komisie. Výmenou za súhlas s posilnením medzivládneho prístupu, tak ako to požadujú Nemci a Francúzi, chce Komisia získať predsednícke kreslo práve v Euroskupine.

Post v súčasnosti zastáva luxemburský minister financií Jean-Claude Juncker. Tomu ale v polovici roka 2012 vyprší mandát a otázku jeho nástupcu bude treba vyriešiť čo najskôr. Komisia však podľa zdroja môže krajiny požiadať, aby ministrom predsedal komisár pre hospodárske a menové záležitosti. V súčasnosti je ním Fín Olli Rehn.

Ak bude Van Rompuy „Pánom euro“, z Rehna by podľa exekutívy mal byť „Pán Euroskupina“. „Tento návrh je na stole,“ potvrdil informáciu nemenovaný vysoký predstaviteľ Komisie s tým, že o záležitosti sa stále rokuje.

„Byť predsedom Euroskupiny znamená byť v pozícii super partes (nestranný), čo by znamenalo oslabenie právomoci Komisie predkladať návrhy. Stále zvažujeme, či to za to stojí,“ dodal zdroj.

Ďalšie inštituciálne zmeny požaduje Barroso

Inštituciálne zmeny požaduje aj predseda exekutívy José Manuel Barroso, hoci nesúvisia so šesťbodovým balíkom. Vo svojom prejave sa dotkol najmä princípu jednomyseľnosti, ktorý členské štáty uplatňujú v prípade osobitne citlivých otázok, napríklad spoločných daní či justície. Predmetom kritiky sa v súčasnosti stal v súvislosti s reformou eurovalu (EFSF) a s ňou spojenými vášnivými politickými diskusiami, najmä na Slovensku.  

Barroso jednomyseľnosť označil za obmedzujúcu a vyhlásil, že tempo spoločného úsilia nemôže určovať najpomalší. Oslabenie princípu by si však vyžadovalo úpravu Lisabonskej zmluvy, čo je takmer nemysliteľné vzhľadom na komplikovanosť procesu ratifikácie. Okrem toho mnohí politickí predstavitelia sú proti.

Podľa šéfa exekutívy existuje mnoho rozhodovacích procesov, kde by sa jednomyseľnosť mohla zmeniť na väčšinové hlasovanie bez potreby zmeny zmluvy. Ako poukázal vo viacerých prípadoch rozhodovanie prebieha podľa princípu jednomyseľnosti, hoci to nie je zmluvne nevyhnutné. „Pravidlo jednomyseľnosti by sme mohli ľahko zmeniť v prípade EFSF,“ zdôraznil nemenovaný zdroj z Komisie.