Budúcnosť eurozóny à la ľudovci

Tajani Juncker

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani a predseda Komisie Jean-Claude Juncker, zdroj: TASR

Práce na takzvanej bielej knihe o budúcnosti Európy finišujú. Svoju víziu pre hospodársku a menovú úniu (HMÚ) dnes Komisii predstaví Európska ľudová strana (EĽS).

Ľudovci v súčasnosti držia predsedníctvo v troch hlavných inštitúciách Európskej únie (Európsky parlament, Európska komisia, Európska rada). Dá sa preto očakávať, že ich priority exekutíva vo svojej bielej knihe z veľkej časti zohľadní.

Ešte pred jeho odovzdaním sa k príspevku EĽS dostal EurActiv.com.

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/co-sledovat-v-eu-v-roku-2017/

Oddeliť banky od štátov

Prvou prioritou ľudovcov je ochrániť peniaze daňových poplatníkov cez dobudovanie bankovej únie.

„Chceme uchrániť úspory ľudí a zabezpečiť, aby sa peniaze daňových poplatníkov už nikdy nepoužili na záchranu bánk alebo tých, ktorí urobili nezodpovedné a zlé obchodné rozhodnutia,“ povedal pre EurActiv predseda ľudovcov Joseph Daul.

Zdôraznil, že jasné oddelenie bánk od štátov bude slúžiť aj ako „zábrana voči rozširovaniu problémov z jednej banky na ďalšie“.

Úzke väzby štátov s ich domácimi bankami považuje EĽS za veľký problém pre stabilitu európskeho hospodárstva. Dokument odkazuje na predchádzajúcu bankovú krízu, ktorá „štátom spôsobila vážne ťažkosti“.

Bez bailoutov, no s reštrukturalizáciou dlhu

Nadmerný dlh jedného štátu sa podľa ľudovcov nemôže stať príťažou pre ostatné členské štáty. Pravidlo ktoré zakazuje tzv. bailout by preto malo podľa nich zostať zachované.

„Toto pravidlo by sa však nemalo zamieňať so solidaritou medzi členskými štátmi, ktoré čelia ťažkostiam,“ píše sa v dokumente.

Poskytnutie pomoci zadlženým krajinám ako Grécko či Írsko bolo podľa EĽS správnym rozhodnutím. V budúcnosti by však problémové štáty neschopné splácať „mali mať možnosť reštrukturalizovať svoj dlh“.

„Kolektívne opatrenia sú súčasťou zmluvy o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM). Ich použitie je však znemožnené úzkym prepojením zadlžených krajín a tuzemských bánk,“ pripomína spáva.

Oddeliť štáty od ich národných bánk bude dlhý proces, ktorý môže trvať 15 až 20 rokov, uznávajú ľudovci. Je to však potrebné spraviť pre funkčnosť kolektívnych opatrení.

Podmienená solidarita

Solidarita je podľa EĽS potrebná, no nemôže byť bezpodmienečná.

„Pomoc štátom by mala byť podmienená prijímaním reforiem a potrebných nápravných opatrení. Členské štáty a inštitúcie, ktoré pomoc poskytnú, by zároveň mali mať štatút nadriadeného veriteľa aby boli chránený voči odpisom dlhov,“ píše sa v dokumente.

V prípade, že bude situácia v štáte uznaná za neudržateľnú, začnú platiť kolektívne opatrenia, ktoré krajinu vrátia na udržateľnú cestu.

„Myslíme si, že takýto postup by nemal destabilizovať trh so štátnymi dlhopismi, skôr by ho mal spraviť prísnejším. Zároveň sme presvedčení o tom, že použitie kolektívnych opatrení by zrýchlilo uzdravenie dotknutého štátu,“ zdôrazňujú ľudovci.

Dbať na dodržiavanie pravidiel

EĽS podčiarkuje dôležitosť dodržiavania súčasných pravidiel HMÚ.

Ide najmä o pravidlá paktu stability a rastu, na dodržiavanie ktorých by mala dozerať Európska komisia.

„Hlavné ciele paktu stability a rastu musia byť jadrom všetkých reforiem. Menovite ide o zodpovednú fiškálnu politiku a zníženie dlhu pod 60 % HDP,“ píše sa v dokumente.

Pružný trh práce aj sociálne zabezpečenie

Jedným z hlavných bodov návrhu ľudovcov je aj transformácia trhu práce v EÚ. Kľúčová je pre nich flexibilita trhu ako aj spravodlivé nastavenie miezd.

„Trh práce musí byť dostatočne flexibilný na to, aby vedel rýchlo reagovať na zmeny a uľahčil ľuďom proces hľadania práce. Pružnejší pracovný trh nám tiež umožní lepšie vypĺňať diery v zručnostiach pracovníkov. Nesmierne dôležitá je preto aj mobilita pracovných síl v rámci eurozóny,“ upozorňujú v dokumente.

Flexibilnejší trhu práce však musí ísť ruka v ruke s pružnejším systémom sociálneho zabezpečenia v členských štátoch, čo by malo viesť k rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom ľudí v Európe.

Podporiť ďalší Facebook a Apple

Dôležitým prvkom je pre ľudovcov aj podpora inovácií v Európe, ktorá by mala byť schopná konkurovať Spojeným štátom.

„Podpora inovácií je oblasť, kde musím sústrediť naše úsilie aby si Európa stala najväčším zdrojom talentov na svete. Musíme privítať radikálne inovácie, aby sa Európa stala rodiskom ďalšieho Facebooku či Apple,“ povedal Daul.

Potrebný je preto tiež nový investičný rámec na podporu inovatívnych firiem.

„Fondy rizikového kapitálu v EÚ sú pomerne malé v porovnaní s USA. Musíme ich preto podporiť a zabezpečiť im priateľské regulačné prostredie,“ uzavrel predseda európskych ľudovcov.