Bulharsko prevzalo štafetu predsedníckej krajiny v EÚ

Príprava bulharských billboardov. FOTO: eu2018bg

Bulharsko prevzalo v pondelok, 1. januára od Estónska striedajúce sa šesťmesačné predsedníctvo v Rade Európskej únie.

Podobne ako Slovensko v júli 2016 bude Bulharsko Rade predsedať po prvý raz od svojho vstupu do EÚ v roku 2007.

Všeobecne sa očakáva, že táto balkánska krajina sa počas daného obdobia zameria na zjednotenie bloku v otázkach reforiem migračnej politiky a ďalších oblastí. Chce pri tom využiť svoje národné motto „V jednote je sila“.

Bulharské predsedníctvo zacieli najmä na telekomunikačnú legislatívu

Bulhari sa chcú zamerať na viacero oblastí Jednotného digitálneho trhu, sami však v jeho ratingoch prepadávajú.

Štyri priority

Bulharsko sa vo svojom polročnom programe chce zamerať na štyri priority: Budúcnosť Európy a mladých, Bezpečnosť a stabilita, Digitálna ekonomika a v neposlednom rade Západný Balkán.

V tejto súvislosti sa chce sústrediť na zvýšenie šancí svojich susedných západobalkánskych krajín na vstup do Európskej únie. Lídri Únie sa 17. mája na summite v Sofii stretnú so svojimi náprotivkami zo štátov, ktoré nie sú členmi bloku.

„Keď hovoríme o jednotnej Európe, nemali by sme zabúdať, že západný Balkán potrebuje jasnú európsku perspektívu a prepojiteľnosť medzi tamojšími štátmi a členskými krajinami,“ uvádza sa na predsedníckom webe Bulharska.

Swoboda: Bulharské predsedníctvo môže zlepšiť imidž celého regiónu

Bývalý šéf socialistov v Európskom parlamente HANNES SWOBODA pripúšťa, že na čele viacerých členských krajín sú dnes „zvláštne osobnosti“. Zmyslom Európy môže tiež podľa neho byť nastaviť im hranice.

Bulharsko má pred sebou i prvú časť vyjednávaní o budúcom vzťahu EÚ a Británie, ktorá z bloku vystúpi v marci 2019.

Neoddeliteľné, a predsa jedinečné

Logo bulharského predsedníctva Rady Európskej únie v roku 2018 zobrazuje tri zo symbolov reprezentujúcich bulharskú identitu – cyrilskú abecedu, tradičnú výšivku a národnú trikolóru. Logo podľa predsedajúcej krajiny odzrkadľuje myšlienku, že Bulharsko je neoddeliteľnou súčasťou Európy a zároveň je jedinečné medzi ostatnými krajinami Spoločenstva.

Úspešní Estónci odovzdali štafetu

Svoje polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie ukončilo 31. decembra Estónsko.

Estónsky premiér Jüri Ratas v správe pre médiá pripomenul, že jeho krajina počas predsedníctva predstavila 377 rôznych iniciatív, zorganizovala 275 rôznych podujatí v Talline, predsedala viac ako 1200 pracovným skupinám v Bruseli a uskutočnila 31 schôdzí Rady Európskej únie.

Hlavnou udalosťou estónskeho predsedníctva bol septembrový digitálny summit v Tallinne. Na tom sa stretli lídri Únie, aby diskutovali o tom, ako zabezpečiť konkurencieschopnosť Európy v dobe rýchleho technologického pokroku.

„Dnes je EÚ jednotnejšia a lepšie pripravená riešiť digitálne aj klimatické zmeny. Dosiahol sa výrazný pokrok v oblasti digitálnych aspektov, napríklad v súvislosti s dohodami o voľnom pohybe údajov, rozvojom siete 5G a jednotnou digitálnou bránou na rozvoj eGovernmentu na úrovni EÚ. Verím, že Únia je po zintenzívnení obrannej spolupráce a pri prijímaní stratégie v oblasti kybernetickej bezpečnosti jednotnejšia,” uviedol Ratas.

Estónske predsedníctvo dosiahlo svoju prioritu, jednotný digitálny trh je bližšie

Na poslednom stretnutí Rady Európskej únie pod estónskym predsedníctvom ministri podporili zrušenie zákazu uchovávať údaje v iných krajinách.

Estónsky premiér tiež pripomenul, že Únia sa počas uplynulých šiestich mesiacov dohodla na všetkých aspektoch toho, ako riešiť klimatické zmeny na základe cieľov dohodnutých v Paríži v oblasti klimatických zmien.