Bulharsko ratifikovalo Lisabonskú zmluvu

Bulharský parlament ratifikoval Lisabonskú zmluvu na veľkonočný piatok. Podporu jej vyjadrilo 199 poslancov, pätnásti boli proti.

“Našli sme nový základ a nástroje, ktoré spravia EÚ efektívnejšou, transparentnejšou a prístupnejšou”, povedal bulharský premiér Sergej Stanišev 21. marca 2008 krátko pred hlasovaním.

José Manuel Barroso, predseda Komisie, ocenil prácu vlády a parlamentu, ktorá viedla k rýchlej ratifikácii dokumentu. Podobné stanovisko zaujalo aj Slovinské predsedníctvo.

Bulharsko sa stalo 6. krajinou, ktorá povedala inštitucionálnej reforme Spoločenstva svoje “áno”. Pred ním Zmluvu ratifikovalo Maďarsko, Slovinsko, Malta, Rumunsko a Francúzsko, všetky parlamentnou cestou.

V Írsku sa uskutoční ratifikačné referendum. Je naplánované na jún. Existuje možnosť, že referendum bude vypísané aj v Poľsku. Tamojšia opozícia predložila nové požiadavky, čím sa termín parlamentnej ratifikácie oneskoruje. V záujme dodržania ratifikačného harmonogramu sa všeľudové hlasovanie stane možno nevyhnutnosťou.

Nová zmluva by mala vstúpiť do platnosti 1. januára 2009, po tom, čo ju ratifikuje všetkých 27 krajín Spoločenstva.