Buzek navrhuje eurokomisárov voliť

Jerzy Buzek, ktorý je na na dvojdňovej návšteve v Berlíne, predniesol tenot návrh na pôde Humboldtovej univerzity v pondelok  22. marca. Informuje o tom poľská tlačová agentúra (PAP).

Bolo by podľa neho dobré, aby sa európska exekutíva, ktorá rozhoduje o 65 % legislatívy prijatej nakoniec na národnej úrovni  „parlamentarizovala“.

„Nemusíme zmeniť zmluvy“, hovorí Buzek. "Musíme presvedčiť krajiny EÚ, aby pridali kandidátov na európskych komisárov na kandidátky v európskych voľbách“, vysvetlil Buzek.

„Títo ľudia by mohli byť lídrami kandidátok“, dodal. „Budúci komisári, ktorí by súťažili v európskch voľbách budú mať demokratický mandát, pretože budú zvolení vo všeobecných voľbách“.

„Priblížime sa bližšie k cieľu európskeho politického národa“, zdôvodnil.

Národný egoizmus

„Pred menej než 20 rokmi v bývalom východnom Berlíne si ľudia pamätali, že patria k jednému národu. Na uliciach spievali „ Wir sind ein Volk (Sme jeden národ). Viedla ich idea zjednotenia Nemecka“, spomenul Buzek demokratickú demonštráciu v bývalom komunistickom východnom Nemecku na jeseň 1989.

„V totmo zmysle musíme zmeniť prístup našich občanov a povedať: „Wir sind das Volk Europas (Sme jeden národ Európy). Potrebujeme vytvoriť európsku identitu občianstva, nový pocit príslušnosti“.

Buzek varoval pred návratom národného egoizmu v EÚ. Lisabonská zmluva podľa neho priniesla „nový inštitucionálny poriadok riadenia Európskej únie“. Niektorí sa ale podľa jeho slov teraz „obávajú a pokúšajú sa podkopať prácu európskych inštitúcií“, vyhlásil Buzek.

„Nemôžete to dovoliť. Občania a politici musia vedieť, že oslabením Európy neposilňujeme národné štáty, oslabujeme ich“, povedal.

„V globalizovanom svete nebudú v Európe silné národné štáty, ak nebude silná Európska únia. Globalizovaný svet podkopáva národné štáty v EÚ.“

„Európa je systém prepojených lodí. Ak sa v tomto komplikovanom systéme jedno pojítko pretrhne, ovlyvní to celý systém“, povedal predseda Európskeho parlamentu. Nie je čas na ústup. Návrat k národnému egoizmu nám nič neprinesie.