Cameron na večeru servíruje reformu EÚ

Zdroj: TASR

Počas štvrtkovej pracovnej večere zopakuje britský premiér David Cameron rámec svojej predstavy o reforme EÚ. Tou podmieňuje udržanie svojej krajiny v Európskej únii.

Referendum o možnom vystúpení Británia z EÚ prisľúbila konzervatívna vláda na rok 2017.

Veľký pokrok v tejto téme sa však na dvojdňovom bruselskom summite neočakáva. David Cameron hovoril s väčšinou európskych lídrov bilaterálne v týždňoch, ktoré stretnutiu predchádzali. S ďalšími by sa mal osobne stretnúť ešte pred dnešnou večerou.

Členské krajiny už teda majú predstavu, akým smerom sa uvažovanie britskej vlády uberá. Pôvodne sa očakávalo, že sa na júnovej schôdzke bude o britských návrhoch hovoriť už s väčšou presnosťou. Žiadny konkrétny zoznam a návrh spôsobu realizácie ale na stole lídri 28 zatiaľ nemajú.

Z večere sa tak predpokladá len dohoda o tom, že sa britské požiadavky začnú rozpracovávať do technickej podoby.

Očakáva sa tiež diskusia o metódach a o hraniciach toho, o čom sa dá diskutovať. Konkrétnejšie rámce by sa mali ujasniť do decembrovej schôdzky lídrov EÚ. Diplomati preto Cameronovi neveštia rýchlu dohodu.

Už dnes je ale jasné, že Británii pôjde o zmeny v 4 oblastiach

  • Suverenita – Británia má problém s konštatovaním o „stále užšej únii“, ktoré je zakotvené aj v zmluvách EÚ. Snahou bude formálnejšie uznať existenciu viacrýchlostnej EÚ. 
  • Jednotný trh – Na druhej strane chce mať Británia istotu, že napredujúca tesnejšia integrácia v eurozóne nebude poškodzovať jej záujmy, žiada preto záruky, že nebude vylúčená napríklad v rozhodnutiach týkajúcich sa jednotného trhu.
  • Konkurencieschopnosť – V tejto oblasti už Európska komisia kladie politický dôraz na politiky, ktoré majú pomôcť zvýšiť silu EÚ ako celku v globálnej hospodárskej súťaži. Súvisia s tým aj kroky na zníženie regulačnej záťaže a skvalitnenie tvorby európskych pravidiel.
  • Migrácia v rámci EÚ – Ide o politicky najcitlivejšiu otázku, najmä v strednej Európe, ktorá sa bráni obmedzeniu práva na slobodný pohyb v rámci únie. Je tiež zatiaľ nejasné nakoľko si táto priorita bude vyžadovať zmeny v britskom systéme sociálneho zabezpečenia a nakoľko úpravu európskeho rámca.

Slovensko avizuje otvorenosť diskusii, ktorú britská vláda otvára a vidí v nej príležitosť vylepšiť fungovanie bloku pre všetkých. Výnimkou je obmedzenie voľného pohybu. Vyhnúť sa chce tiež tomu, aby výsledkom bolo posilnenie špeciálneho režimu pre jednu krajinu a la carte, čo by mohlo vyvolať podobné ambície ďalších štátoch.  

Nateraz, určite do volieb v Nemecku a Francúzsku, je mimo debatu aj zmena zmlúv. Správa 5 prezidentov o reforme fungovania eurozóny to vidí podobne.

Britskú otázku navyše už vo štvrtok zatienia dve vážne témy, pretrvávajúca hrozba gréckeho defaultu, keďže rokovania na úrovni ministrov financií stále pokračujú a problém imigračnej agendy s jej najkontroverznejšiu časťou – povinnými kvótami pre relokáciu žiadateľov o azyl.