Cameron: Referendum bude životným rozhodnutím

zdroj: euractiv.com

Britský premiér David Cameron dnes ráno (10. októbra) vystúpil s prejavom na pôde kráľovského inštitútu Chatham House. Predstavil štyri priority rokovaní medzi Britániou a Európskou úniou pred uskutočnením referenda o zotrvaní Spojeného kráľovstva v únii. Oficiálny list s požiadavkami dnes Cameron adresoval aj predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi.

Británia je podľa jej premiéra zásadným hráčom v rámci EÚ. Ak má takýto štát výhrady, ostatní by ho mali počúvať. Cameron verí, že sa s európskymi partnermi dohodne, čomu podľa neho nasvedčujú aj doterajšie „produktívne rozhovory“.

Odmietol, že sa púšťa do „nesplniteľnej misie“. Pripustil však, že rokovania budú náročné, najmä preto, že by mali viesť k zásadným zmenám fungovania EÚ. Je však presvedčený, že sa s partnermi dohodne.

Požiadavky sa týkajú štyroch oblastí – jednotného trhu, princípu stále bližšej únie, konkurencieschopnosti EÚ a voľného pohybu osôb.

Cameron zdôraznil, že dohoda vo všetkých štyroch oblastiach je kľúčová pre celkový úspech rokovaní s EÚ. „Nepoľavím ani pri jednej z nich. Všetky sú pre britských občanov rovnako dôležité,“ dodal.

Ochrániť prístup na jednotný trh

Primárnou motiváciou Veľkej Británie už pri jej pripojení sa k európskej integrácii v roku 1973 bol jednotný trh. Preto je práve ten v centre súčasných britských požiadaviek.

Cieľom je predísť tomu, aby eurozóna prijímala pravidlá, ktoré by mohli poškodiť záujmy ostatných členov únie. „Únia a eurozóna nie sú jedna a tá istá vec. Potrebujeme eurozónu oddeliť od jednotného trhu podobne, ako je od únie oddelený Schengen,“ argumentoval Cameron.

Fungovanie jednotného trhu musí flexibilne zakomponovať záujmy eurozóny aj krajín mimo nej. „Ak únia znamená iba euro, pre nás v nej nie je miesto. Británia nebude pravidlá iba prijímať, chce ich tvoriť,“ povedal britský premiér.

S jednotným trhom úzko súvisí aj druhá britská požiadavka. Ide o posilnenie konkurencieschopnosti a ekonomického rastu Európy. V tomto kontexte bude Cameron tlačiť na odstránenie regulácií, ktoré obmedzujú podniky.

„Konkurencieschopnosť sa musí vpísať do európskej DNA,“ povedal predseda britskej vlády.

Výnimka zo stále užšej únie

Briti ďalej žiadajú právny záväzok, že sa klauzula o „stále užšej únii“ nikdy nebude vzťahovať na Veľkú Britániu. Záujmom Spojeného kráľovstva je „flexibilná únia a nie skostnatený blok“.

V tomto kontexte sa bude Cameron snažiť o posilnenie úlohy národných parlamentov. Zdôraznil však, že mu nejde o získanie jednostranného veta. Skôr si predstavuje mechanizmus, v ktorom skupina národných parlamentov bude môcť vzniesť námietky voči európskej legislatíve.

Okrem toho chce Británia posilniť princíp subsidiarity. Znamená to, že všetko, čo je možné riešiť na úrovni členských štátov, by malo ostať alebo sa vrátiť do ich kompetencie. „Kde je to nevyhnutné, nech koná Európa. Kde je to možné, nech konajú členské štáty,“ povedal Cameron.

Zabrániť zneužívaniu voľného pohybu osôb

Cameron pripomenul, že Británia chce väčšiu kontrolu nad imigráciou občanov iných štátov EÚ. Zdôraznil, že nejde o otázku pôvodu, rasy, či náboženstva. Rozsah a rýchlosť tohto fenoménu sa však stávajú pre Britániu neúnosnými.

Spojené kráľovstvo preto chce do svojej imigračnej politiky nastoliť väčšiu férovosť a obmedziť výhody sociálneho systému, ktoré mnohých motivujú usadiť sa v krajine.

Cameron hovoril aj o tom, že v prípade ďalšieho rozširovania únie by sa na nové štáty voľný pohyb osôb nemal uplatňovať, kým sa výrazne nepriblížia k ekonomickej úrovni zvyšku únie.

V najbližšej dobe chce Británie prijať pravidlá, podľa ktorých budú môcť imigranti z EÚ žiadať o rôzne sociálne benefity až po štyroch rokoch od získania práce v Británii. Okrem toho by sa detské prídavky už nemali ďalej vyplácať na deti, ktoré žijú mimo Británie.

Premiér si myslí, že Británia si nemusí vyberať medzi schopnosťou kontrolovať prílev imigrantov z EÚ a zachovaním členstva. Podľa neho môže mať oboje.

Právne záväzná dohoda

David Cameron rázne vyhlásil, že výsledky rokovaní medzi ostrovnou monarchiou a EÚ musia obsahovať zásadné zmeny fungovania únie. Briti očakávajú právne záväznú a nezvrátiteľnú dohodu. Ak to bude potrebné a možné, aj zmenu zmlúv.

Britský minister obrany, Michael Fallon, uviedol, že zmeny musia mať právne záväznú podobu preto, aby si britskí voliči mohli byť istí o čom vlastne budú v referende hlasovať.

Právne záväzné zmeny však z časového hľadiska zrejme nebude možné zaviesť ešte pred referendom. Britskú vládu to však neznepokojuje. „Je normálne, že voliči hlasujú o takýchto zmenách v referende ešte pred tým, než sa schvália,“ pripomenul Cameron.

Referendum stále bez termínu

Cameronovi kritici mu už dlhšie vyčítajú, že nemá dostatočne ambiciózne požiadavky. Vysvetľujú to jednak tým, že sa chce vyhnúť príliš veľkému neúspechu, ak by mu pri väčšine z nich únia nevyšla v ústrety. Ako druhý dôvod uvádzajú to, že chce proces urýchliť, aby sa referendum konalo čo najskôr.

Britský premiér pripustil, že by privítal skoršie dosiahnutie dohody. Referendum však určite nevyhlási skôr, než sa rokovania úplne skončia. Dúfa, že rozhovory pokročia najmä počas decembrového summitu EÚ. Konkrétny termín referenda teda stále nespresnil.

Premiér vylúčil, že v prípade odmietnutia členstva bude nasledovať druhé referendum. „Bude to konečné rozhodnutie. Odchod znamená odchod. Hovorím to aj svojím partnerom. Máme jeden pokus, aby sme sa dohodli,“ vyhlásil Cameron.

Pozor na dôsledky odchodu

Svoj príhovor Cameron smeroval aj na členov kampane za odchod Británie z únie. Všetkých, ktorým primárne nejde o ukončenie členstva, ale skôr o jeho lepšie podmienky, vyzval, aby radšej spolupracovali s ním.

Upozornil tiež na to, že Briti si musia dobre zvážiť dôsledky odchodu z EÚ. Vyjadril presvedčenie, že Spojené kráľovstvo prežije aj mimo bloku. „Otázkou však je, či bude úspešnejšie ako vo vnútri únie,“ dodal. To si však, podľa neho, musia zvážiť  voliči, pretože rozhodnutie bude závisieť iba od nich.

Pripomenul, že prosperita a bezpečnosť monarchie je úzko spätá s kontinentom. Poukázal aj na to, že významní svetoví hráči, ako USA alebo Čína, presadzujú zachovanie britského členstva v EÚ. Osamotená Británia bude mať ťažkosti opätovne nadviazať najmä obchodné vzťahy so svetom na takej úrovni, akej sa teší v pozícii členského štátu EÚ.

Britský premiér však sám opäť jasne nepovedal, či v prípade neúspechu rokovaní povedie kampaň za odchod monarchie z únie. Zopakoval len, že v takom prípade nevylučuje žiadnu možnosť.