Cameron rozmýšľa, ako nastaví sociálne dávky

Zdroj: TASR

Prístup pracovníkov z iných členských štátov v EÚ k britským sociálnym dávkam je jeden z kľúčových bodov, v ktorých chce Veľká Británia reformovať svoj vzťah k EÚ.

Konzervatívci napríklad chcú, aby mali zahraniční pracovníci nárok na daňové úľavy alebo prídavky na deti až po tom, čo žijú v Británii aspoň 4 roky.

Cameronovým problémom však je, že rozdielne zaobchádzanie s občanmi iných členských krajín oproti domácemu obyvateľstvu je v rozpore s právom EÚ.

Vyžadovalo by si to zmenu zmlúv EÚ (primárneho práva) s čím v tomto bode nesúhlasia najmä krajiny strednej a východnej Európy, medzi nimi aj Slovensko či Poľsko.

Staré členské štáty sú tiež rezervované, pretože voľný pohyb osôb je jeden zo základných princípov fungovania spoločného trhu EÚ.

Jednou z možností ako situáciu riešiť, je uplatniť rovnaký, teda okresaný, režim na britských občanov. Znamenalo by to, že na dávky poberané počas vykonávania zamestnania by v Británii nemal nárok nikto mladší ako 22 rokov píše denník Independent. 

Právnici podľa BBC vo svojej analýze pre vládu konštatujú, že dodatočné požiadavky na pracovníkov z iných krajín EÚ by v očiach európskeho práva s určitosťou predstavovali diskrimináciu.

Niečo by bolo možné riešiť cez sekundárnu európsku legislatívu, ale právne argumenty sú podľa právnikov v tomto prípade „extrémne slabé“.

Siahnuť na ďalšie benefity mladých Britov by bolo mimoriadne citlivé. Mladým ľuďom už v Británii zdvihli školné, zrušili štipendiá pre znevýhodnených študentov a obmedzili príspevok na bývanie.

Opoziční labouristi konzervatívcom vyčítajú, že chcú prípadný neúspech svojej stratégie „nanovo vyjednať podmienky“ s EÚ hodiť na bedrá britských občanov.

Briti tiež intenzívne diskutujú o tom, či desiatky tisíc občanov EÚ, ktorí pracujú v Británii majú nárok na financovanie z britského systému zdravotného poistenia (NHS) aj pre svojich partnerov a deti, ktorí v Británii nežijú.