Cenu EurActiv získalo aj Euroatlantické centrum

Víťazi celoeurópskej Ceny Nadácie EurActiv za národné diskusie o Európe boli oznámení vo štvrtok, 12. novembra, v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli. Medzi víťazmi bol predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek, líder Aliancie liberálov a demokratov pre Európu (ALDE) Guy Verhofstadt, ale aj slovenské Euroatlantické centrum.

Jerzy Buzek, bývalý poľský premiér a súčasný predseda EP, získal Mimoriadnu cenu za európsku demokraciu, za úlohu, ktorú zohral pri prerode Poľska na slobodnú, demokratickú krajinu, a ako znak dôvery, že na svojom súčasnom poste priblíži Európsky parlament občanom.

Buzek vo zdôraznil, že európska demokracia znamená viac, než len opakovanie volieb každých päť rokov: „Je to o zapájaní národnej politiky na dennodennej báze… a o tom, aby sa politiky EÚ stávali stále relevantnejšími pre občanov Európy“.

V kategórii Politik alebo politická organizácia získal cenu bývalý belgický premiér a šéf európskych liberálov Guy Verhofstadt, ako „jeden z najschopnejších politikov svojej generácie, mysliteľ a spisovateľ, motivátor a konateľ silno zameraný na Európu, a skutočná inšpirácia budúcich európskych lídrov“.

Verhofstadt cenu privítal a zdôraznil, že zatiaľ čo EÚ musí „ísť na lokálnu úroveň“ a tak komunikovať s občanmi, členské štáty by nemali viniť za ťažké politické rozhodnutia Brusel, ako to často robia. „To sa musí zmeniť“, povedal a vyslovil vieru, že EÚ bude v národnej politickej komunikácii v budúcnosti používaná „pozitívnejším spôsobom“.

Verhofstadt predovšetkým podčiarkol, že súčasná hospodárska kríza predstavuje veľkú príležitosť, aby sa Európa „priblížila občanom. EÚ a jej nástroje. Ako je spoločná mena Euro, sú „riešením súčasnej krízy, nie problémom“.

V kategórii Líder alebo organizácia MVO bolo víťazom 60 rokov fungujúce Európske hnutie Nemecko, ktoré môže slúžiť ako model pre iné národné pobočky Európskeho hnutia. „Rozmieňame európske politiky na národnú úroveň a spájame relevantných aktérov a zainteresované strany EÚ, s národnými vládami, aby sme mostom spojili planétu Brusel a planétu Berlín“, vyhlásil Christoph Linden, zástupca generálneho tajomníka organizácie.

Podľa Lindena sú jednou z najpopulárnejších aktivít pravidelné „európske raňajky“, na ktorých sa diskutuje o agende Rady deň po stretnutiach ministrov EÚ. Platia na nich pravidlá Chatham house a pomáhajú zrýchliť tok európskych informácií od nemeckej vlády k iným národným aktérom.

Slovenské Euroatlantické centrum získalo cenu v kategórii Akademické iniciatívy. Centrum je iniciatívou vysokoškolských študentov, ktorí chcú prispieť k diskusiám on zahraničnej politike a sú pripravení „nekonvenčne myslieť“, vysvetlil odchádzajúci viceprezident EAC Michal Kovács. V rámci aktivít sa okrem iného snaží rozvíjať vzťahy a posilňovať dialóg o EÚ a NATO medzi mladými ľuďmi na Balkáne – Macedónsko, Čierna hora, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Chorvátsko a Albánsko – ale aj na Ukrajine.

Cena EurActiv zhodnotila najmä spoločný slovensko-maďarský seminár o európskej politike, ktoré EAC zorganizovalo začiatkom roka v Komárne. Michal Poglár, nový viceprezident EAC, zdôraznil, že ich cieľom je ukázať, že „mladí ľudia sa vedia odpútať od histórie a začať s čistým stolom“.

Francúzsko-nemecká televízna stanica ARTE bola ocenená v kategórii Osoba alebo organizácia z oblasti médií za jej príspevok k cezhraničnej diskusii o európskej kultúre, dedičstve a budúcnosti. Claire Poinsignon, zodpovedná v ARTE za európske záležitosti, privítala, že bola ocenená európska dimenzia ARTE, nie len francúzsko-nemecká.

Poinsignon zdôraznila, že európske diskusie nemožno redukovať na „komunikáciu“ medzi občanmi a EÚ. „Je tiež o skúmaní, kreativite a snoch.“ Verí, že v budúcich diskusiách o Európe bude viac priestoru pre kultúru a kultúrne iniciatívy.

Európska železničná sieť InterRail získala cenu v kategórii Služby a iné za to, že „umožňuje od roku 1972 miliónom mladých európskych občanov spoznávať 30 európskych krajín environmentálnym a dostupným spôsobom, s jediným cestovným lístkom“.

Zástupca InterRail Jeroen de Bruin pri preberaní ceny povedal, že v posledných rokoch bolo vytvorené webstránky InterRail v mnohých miestnych jazykoch. Vďaka službe mladí ľudia „začali opäť objavovať Európu“.

Turecký dokumentárny film Coffee Futures dostal Mimoriadnu cenu za originalitu. Na príbehoch obyčajných ľudí a ich diskusií ilustruje niekoľko desaťročí snáh Turecka o členstvo v Únii. 31. júla 2009 bolo 50. výročie podpisu dohody medzi EHS a Tureckom a „Coffee Futures podáva emotívny obraz spoločnosti, o ktorej „európskosti“ sa dlho diskutuje na národnej a medzinárodnej úrovni“, píše sa vo vyhlásení poroty.

Režisérka Zeynep Devrim Gürsel vyslovila nádej, že dokumentárny film podporí dialóg o Turecku a jeho pristúpení k EÚ „v duchu otvorenosti a nie podozrievavosti a cynizmu o politickom procese, a pesimizme o medzinárodných vzťahoch – najmä medzi mladými ľuďmi“.