Česi už nechcú byť v EÚ problémoví

Záujem Európskej únie nie je podľa českého premiéra Petra Nečasa v rozpore so záujmom Českej republiky.  K vyjednávaniam podľa neho treba pristupovať pragmaticky.  „Európske inštitúcie nie sú prameňom všetkého zla, ale ani všetkého dobra. Môžeme ich kritizovať, ale nemôžeme spochybňovať ich existenciu“, prehlásil predseda vlády na konferencii usporiadanej Úradom vlády o možnostiach presadzovania českých záujmov v Európskej únii.

Viacero prítomných expertov sa zhodlo, že obraz Českej republiky v očiach zahraničných partnerov utrpel pádom vlády v priebehu českého predsedníctva pred dvoma rokmi. K pozitívnemu vnímaniu Česka neprispeli ani peripetie sprevádzajúce ratifikáciu Lisabonskej zmluvy ani často negatívna rétorika voči návrhom, ktoré prichádzajú z Bruselu.

Ak sa má Česká republika zbaviť nálepky „troublemakera“ nesmie svojich partnerov pri rokovaniach  prekvapovať nečakanými obratmi. Podľa Nečasa musia byť českí vyjednávači „predvídateľní“.

Zmeniť sa má aj rétorika. V prípade, že sa s nejakým návrhom nesúhlasí, musí sa Česká republika naučiť zaujať postoj konštruktívneho „nie“. Takéto nie nesmie byť izolované – medzi ostanými krajinami treba hľadať spojencov a spolu s nimi prísť s alternatívnym návrhom, vysvetlil premiér svoju predstavu.

Podľa Vojtecha Bellinga, ktorý je na Úrade vlády zodpovedný za európsku agendu, narástol v dôsledku prijatia Lisabonskej zmluvy význam koalícii s podobne zmýšľajúcimi členskými štátmi. „Použitím práva veta štát často viac stráca ako získava,“ povedal.

Podobne to vidí aj prvý tajomník ministra zahraničia Jiří Schneider. „V českej debate prevláda názor, že nás zachráni konsenzuálny postoj, ktorý potom môžeme blokovať. (…) Možno sa to potom vytvorí bez nás a mimo úniovej štruktúry,“ varoval pred možnými dôsledkami nekonštruktívneho odmietavého postoja.

Politický pohľad              

Belling sa obáva byrokratizácie a z nej plynúcej straty legitimity národných pozícií, ktoré ministri na Radách EÚ obhajujú. Byrokratizácia podľa neho vychádza zo stále väčšej túžby modernej spoločnosti po regulácii. Témy, ktoré majú politici riešiť často presahujú ich odborné znalosti a rozhodnutia sú tak často v rukých úradníkov. Za tvorbu národných pozícií sú dnes zodpovední práve oni,  kritizuje Belling a vyzval k posilneniu dohľadu zo strany politikov.

Do prípravy národných pozícii by sa podľa viacerých odborníkov mali viac zapojiť sociálni partneri a ďalšie záujmové strany.