Česi zakončili predsedníctvo konferenciou o holokauste

Koncertom Verdiho Requiem skončila včera päťdňová konferencia o osude majetku obetí holokaustu (šoa), ktorá zároveň uzavrela české predsedníctvo v Rade EÚ.  

V svetových múzeách, galériách a súkromných zbierkach sa stále nachádzajú stovky tisíc umeleckých diel, ktoré patrili židovským majiteľom a ktorých cesta skončila v niektorom z nacistických vyhladzovacích táborov.

Podujatie, ktoré sa konalo v Prahe a Terezíne malo nadviazať na Washingtonskú konferenciu z roku 1998. Tá po prvýkrát stanovila nezáväzné zásady ako riešiť otázku majetku zhabaného nacistami.  

Konferencia českého predsedníctva chcela priblížiť holokaust nie len ako „najväčšiu masovú vraždu“, ale slovami bývalého podpredseda vlády ČR pre európske záležitosti a senátora Alexandra Vondru aj ako „najväčšiu masovú krádež“. Vondra bol zároveň jedným z iniciátorov celej udalosti.

Nositeľ Nobelovej ceny za mier, spisovateľ Elie Wiesel, ktorý sa na konferencii zúčastnil, označil skutočnosť, že sa svet zaoberá majetkom Židov arizovaným za druhej svetovej vojny po toľkých rokoch za „škandál“.

Washingtonská konferencia formulovala princípy, ktorými by sa mali riadiť umelecké inštitúcie (múzeá, galérie, aukčné siene), v ktorých zbierkach sa nachádzajúc diela, ktoré patrili alebo by mohli patriť obetiam holokaustu.

Bývalý tajomník ministra zahraničných vecí USA Stuart Eizenstat uviedol, že tieto princípy pomohli zmeniť správanie mnohých aukčných siení a galérií a tisícky predmetov sa tak dostali k pôvodným majiteľom. Posťažoval sa ale, že mnoho múzeí sa vráteniu majetku bráni.

„Hoci sa konferencia koná až na úplný záver českého predsedníctva, je jednou z najvýznamnejších akcií. Holokaust nie je ani šesťdesiatštyri rokov po ukončení tej najhoršej vojny v dejinách len témou pre dejepis. Som rád, že práve v dobe nárastu antisemitizmu sa Európska únia k tejto téme stavia čelom,“, uviedol český minister pre záležitosti EÚ Štefan Fülleho. Európsku komisiu zastupoval na konferencii Ján Figeľ,  eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, výchovu a mládež.

  • Terezínska deklarácia

Predstavitelia 46 krajín podpísali doteraz vôbec najrozsiahlejšiu deklaráciu, v ktorej sa zaväzujú k prijatiu takých politických krokov, ktoré povedú k náprave nespravodlivosť spáchaných za druhej svetovej vojny.

Deklarácia sa zaoberá (nie len) vrátením židovského majetku a odškodnení tých, ktorí holokaust prežili alebo ich dedičov. Signatárske krajiny vyzýva k zaisteniu dôstojných životných podmienok a zdravotnej starostlivosti pre obete šoa, k zabezpečeniu starostlivosti o kultúrne pamiatky a k reštitúcii nehnuteľností (ak k nim doteraz nedošlo). Dokument tiež zdôrazňuje nutnosť vzdelávania a pripomínania si holokaustu a štáty vyzýva k zaradeniu vzdelávania o holokauste a otázkach súvisiacich s dodržiavaním ľudských práv do školských osnov.“

V Terezíne vznikne Európsky inštitút odkazu šoa.

Za úspech konferencie účastníci označili záväzok českej vlády vytvoriť v Terezíne Európsky inštitút odkazu šoa (European Shoah Legacy Institute), ktorý má slúžiť ako miesto na výskum obdobia holokaustu, vzdelávanie, ale aj na vytváranie nezáväzných odporúčaní, ako by mali štáty sveta postupovať v otázke reštitúcií židovského majetku. Inštitút má byť fórom pre štáty, neziskové združenia a organizácie preživších obetí šoa a ďalších obetí nacistického režimu.

České predsedníctvo a Európska komisia v spoločnom prehlásení uvádzajú, že „chápu inštitút ako jeden z nástrojov boj proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu v Európe a okolitom svete a vyzývajú ostatné krajiny a inštitúcie, aby inštitút podporili a začali s ním spolupracovať“. Česká vláda sa zaviazala, že inštitút založí najneskôr do 30 mája 2010.

Pozície

Český premiér Jan Fischer na konferencii povedal: „Tam kde chýba zmysel pre spravodlivosť, môže sa zakoreniť extrémizmus. Tam kde sa extrémizmus stane politickou doktrínou, tam vznikajú politické ambície a snaha o manipuláciu ľudí. Keď spravodliví dokážu mlčať a začnú prikyvovať, sú slobody zbavení všetci. Ak spravodlivosť nevieme využívať, môže sa do pozície Židov, či Rómov dostať každý“.