Česi žalujú EÚ za zbraňovú smernicu, generálna advokátka odporúča jej zamietnutie

Ilustračný obrázok. [TASR / Radovan Stoklasa]

Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ odporučila tomuto súdu, aby zamietol českú žalobu na smernicu EÚ, zavádzajúcu prísnejšie pravidlá pre nadobúdanie a držanie strelných zbraní. Názor generálnych advokátov pre súd nie je záväzný, sudcovia však často odporúčanie potvrdia.

Česká republika sa na súde domáha zrušenia smernice, zakazujúcej niektoré poloautomatické zbrane a zásobníky. Podľa českej žaloby je smernica diskriminačná a zbytočne obmedzuje držiteľov legálnych zbraní. Brusel zdôvodňuje novú právnu úpravu snahou znemožniť či sťažiť teroristom zaobstarávanie zbrane.

Česi idú žalovať Úniu za smernicu o zbraniach

Podľa Prahy je európska smernica diskriminačná a trestá „slušných držiteľov zbraní“.

Držanie zbrane nie je právom

Generálna advokátka Eleanor Sharpstonová v zdôvodnení okrem iného uviedla, že nová smernica neporušuje vlastnícke právo, keďže toto právo môže byť vo verejnom záujme a za podmienok ustanovených zákonom obmedzené. V práve Únie podľa nej navyše neexistuje žiadne základné právo na držanie zbrane.

Sharpstonová tiež zdôraznila, že po teroristických útokoch v Európe v roku 2015 bolo pravdepodobné, že členské štáty prijmú rozdielne vnútroštátne ochranné opatrenia ohľadom strelných zbraní. Podľa nej bolo preto nevyhnutné, aby EÚ prijala jednotnú legislatívu, ktorá na únijnej úrovni zvýši bezpečnosť a zároveň nenaruší zásadu voľného pohybu tovaru, v tomto prípade strelných zbraní.

Advokátka takisto vo svojom zdôvodnení uviedla, že pri prijímaní sprísnenej smernice bola v Únii naliehavej situácii, a EÚ preto musela urýchlene riešiť výzvy vyplývajúce z teroristických útokov v Európe v roku 2015.

Česi so zbraňou môžu "brániť" krajinu, parlament odobril ústavný zákon

Novela ústavy umožňuje majiteľom zbraní zasiahnuť na zaistenie bezpečnosti republiky. Je však v rozpore so smernicou EÚ.

Česko podporuje Maďarsko a Poľsko

Úpravu, ktorá zakazuje niektoré poloautomatické zbrane či zásobníky, schválili krajiny EÚ aj Európsky parlament predvlani. Návrh získal podporu väčšiny krajín EÚ a drvivej väčšiny europoslancov.

Česko, podporované v tomto spore Maďarskom a Poľskom, spochybňuje spôsob prijatia tejto novely predchádzajúcej smernice o kontrole získavania a držania zbraní. Niektoré jej ustanovenia nie sú dostatočne presné a zrejmé, a preto neumožňujú majiteľom zbraní poznať ich práva a povinnosti, tvrdí okrem iného žaloba.

ČR mala smernicu EÚ sprísňujúce kontrolu nad zbraňami zaviesť do svojho právneho poriadku do vlaňajšieho septembra, čo ale podobne ako mnoho ďalších členských štátov Únie nestihla. V Čechách by sa zmeny dotkli takmer všetkých, asi 300 tisíc držiteľov zbrojných preukazov a tiež držiteľov znehodnotených zbraní alebo zásobníkov, ktoré zatiaľ nepodliehajú evidencii. Spolu má ísť o vyše 819 tisíc zbraní.

Poloautomatické zbrane uniknú zákazu, Komisia ustúpila

Nedôjde ani k obmedzeniu veľkosti zásobníkov, ako predpokladal pôvodný návrh. V záujme dohody však exekutíva ustúpila členským štátom a europoslancom.

Súdny dvor Európskej únie sa začiatkom marca začal zaoberať žalobou, ktorou sa Česká republika navrhuje zrušenie tzv. Zbraňové smernice. Na rozsudok si však Praha počká pravdepodobne do jesene.