Česká Lisabonská sága pokračuje

Poslanecká snemovňa parlamentu ČR schválila Lisabonskú zmluvu minulý týždeň v utorok. O zmluve musí ešte rokovať Senát a podpísať ju prezident Václav Klaus, ktorý nechce prezradiť, či tak spraví, ak bude v parlamente schválená.

Na to, aby dokument prešiel v Senáte, musia zaň zdvihnúť ruku aj niektorí senátori za ODS. Väčšina z nich je známa svojím rezervovaným alebo čisto odmietavým postojom k tomuto dokumentu.

Do programu rokovania sa zmluva aj vďaka nim dostane až po tom, čo Snemovňa schváli novely rokovacieho poriadku oboch komôr parlamentu ČR. Novela obsahuje tzv. viazaný mandát, ktorý by vláde neumožňoval súhlasiť s presunom kompetencií ne európsku úroveň bez požehnania parlamentu. Predseda Senátu Přemysl Sobotka k tomu včera po rokovaní oboch komôr povedal: „Bolo nám povedané, že cez rôzne názorové hladiny sa pokúsia schváliť rokovacie poriadky, čo je naša podmienka, v skrátenom režime.“

Snemovňa by sa mala zmenou rokovacieho poriadku zaoberať 17. marca. Senát by sa jej potom venoval v apríli. Lisabon by tak mohol prísť na rad až v máji. 

Niektorí senátori za ODS zvažujú aj nové podanie sťažnosti voči Lisabonskej zmluvena Ústavnom súde. Přemysl Sobotka ale povedal, že to považuje za zbytočné. Podľa informácií ČTK by nová sťažnosť mohla byť založená na spôsobe prejednávania Lisabonskej zmluvy. Predseda Senátu v európskom "chate", ktorý včera prebiehal na stránkach českého predsedníctva, povedal, že je presvedčený, že po úprave rokovacieho poriadku bude Lisabonská zmluva schválená aj v Senáte.