České predsedníctvo sa zameria na energetiku, bezpečnosť aj ochranu demokracie

Česká republika predsedá Rade EÚ v druhom polroku 2022. Zdroj: [kaprik/Shutterstock]

Ukrajina, energetická bezpečnosť, obrana a kybernetická bezpečnosť či hospodárska a demokratická odolnosť sú piatimi oblasťami, ktorým sa bude Česko venovať na čele Rady Európskej únie. Vyplýva to z uniknutého dokumentu, ktorý získal portál EURACTIV.

Prvého júla prevezme Česká republika rotujúce predsedníctvo Rady Európskej Únie. Počas šiestich mesiacov bude Praha rozhodujúcim spôsobom formovať agendu Únie.

České predsedníctvo vychádzalo z programu predsedníckej trojky, ktorý koordinovalo s odchádzajúcim Francúzskom a nasledujúcim Švédskom. Ruský útok na Ukrajinu však prinútil Prahu prehodnotiť politické priority.

„Cieľom českého predsedníctva je čo najviac prispieť k vytvoreniu podmienok pre bezpečnosť a prosperitu Únie v kontexte európskych hodnôt slobody, sociálnej spravodlivosti, demokracie a právneho štátu a zodpovednosti za životné prostredie,“ píše sa v návrhu dokumentu, ktorý má byť zverejnený 15. júna.

Vojna na Ukrajine

Nie je prekvapením, že hlavným bodom českej agendy je ukrajinská kríza. Tú je pripravené riešiť hospodárskymi sankciami voči Rusku aj ďalším poskytovaním vojenskej podpory Ukrajine.

Praha tiež plánuje spolupracovať s Komisiou v prerozdeľovaní peňazí členským štátom, ktoré prijali utečencov, a pomôcť im vytvoriť štruktúry potrebné na zvládnutie humanitárnej krízy.

Podľa dokumentu bude „české predsedníctvo pracovať v prospech dosiahnutia konsenzu o udelení štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine“. Kľúčovou úlohou po skončení bojov bude povojnová obnova Ukrajiny.

Ukrajinský týždeň | Kauza obchodovania so separatistami môže prekresliť politickú mapu Ukrajiny

Ukrajinskí vyšetrovatelia si po výpovedi zajatého ruského poslanca Viktora Medvedčuka opäť posvietia na predaj uhlia separatistom, z ktorého je podozrivý aj bývalý prezident Porošenko. Ukrajinská pravoslávna cirkev prerušuje vzťahy s …

Energetická bezpečnosť

„Únia nemôže byť životne závislá od krajín, ktoré priamo ohrozujú jej bezpečnosť. Preto sa musí zbaviť závislosti od ruského plynu, ropy a uhlia. České predsedníctvo bude klásť dôraz na otázky energetickej bezpečnosti Únie, ktoré sú v súčasnosti naliehavejšie ako energetická transformácia,“ uvádzajú tvorcovia textu.

Cestou k diverzifikácii je podľa Česka zrýchlenie realizácie programu REPowerEU: riešenia problémov s logistikou, úsporami energie a nízko emisnými a obnoviteľnými zdrojmi energie.

Praha chce tiež pracovať na implementácii nariadenia o zásobách plynu. Ide napríklad o naplnenie zásobníkov plynu pred zimou a dobrovoľné spoločné nákupy, ktoré posilnia pozíciu Únie pri rokovaniach podobne, ako to bolo pri vakcínach proti Covid-19.

„České predsedníctvo bude pracovať aj na uplatňovaní vhodnej kombinácie nástrojov, ktoré znížia negatívne sociálne a hospodárske dôsledky vysokých cien energií,“ uvádza dokument.

Európski lídri podporili čiastočný zákaz dovozu ruskej ropy

Po týždňoch zdĺhavých rokovaní, lídri EÚ dosiahli politický kompromis a zakázali dovoz ruskej ropy po mori. Slovensko spolu s Maďarskom a Českom dostali výnimku a budú môcť dovážať ropu cez ropovody. 

Obrana a (kyber)bezpečnosť

Praha sa zaviazala posilniť európske obranné a bezpečnostné kapacity, spolupracovať s mimoeurópskymi partnermi v rámci NATO a podporiť implementáciu Strategického kompasu – vojenskej stratégie Únie do roku 2030.

V tejto súvislosti bude pracovať na rýchlom vytvorení súboru hybridných nástrojov (Hybrid Toolbox) na boj proti dezinformáciám, hybridným hrozbám či zahraničnému zasahovaniu a narušeniu kybernetického priestoru.

„České predsedníctvo bude venovať pozornosť spolupráci a investíciám do znižovania technologickej závislosti, najmä pokiaľ ide o nové a prevratné technológie, a zabezpečeniu odolnosti kritických hodnotových reťazcov potrebných pre tieto technológie,“ uvádza dokument.

Praha sa bude venovať aj riešeniu kybernetických hrozieb, najmä voči európskym inštitúciám. Ďalšou prioritou je geopolitický kontext vesmírnych a nových technológií, pričom tvorcovia dokumentu uvádzajú návrh na vytvorenie vesmírneho komunikačného systému Únie.

Európsky týždeň | Dánsko sa pripája k európskej obrannej spolupráci

Dánsko sa rozhodlo vzdať jednej zo svojich výnimiek v EÚ a pripojiť sa k spolupráci v oblasti obrany. V ďalšej téme rozoberáme výsledky nedávneho summitu, najmä embargo na dovoz ruskej ropy.

Hospodárska odolnosť

„Ruská invázia spôsobila najväčšie narušenie komoditných trhov za posledné polstoročie. Únia musí drasticky znížiť svoju závislosť od nepriateľských alebo nestabilných režimov,“ zdôrazňuje text dokumentu.

Česko vidí východisko v cielenej podpore konkurencieschopnosti v oblasti strategických technológií budovaním domácich kapacít a v užších obchodných vzťahoch s demokratickými štátmi ako Nový Zéland, Austrália a Čile.

Tieto opatrenia sú v súlade so Zákonom o čipoch, návrhom na podporu výroby čipov v Únii, ktorý polovodiče vyslovene zaradil medzi kritické materiály spolu s potravinami, liekmi a surovinami.

Česko sa zaviazalo prehĺbiť transatlantickú spoluprácu na posilnenie dodávateľských reťazcov v rámci európsko-americkej Rady pre obchod a technológie.

Medzi ďalšie hospodárske priority českého predsedníctva patrí prehĺbenie vnútorného trhu. Text zdôrazňuje najmä význam európskej digitálnej identifikačnej peňaženky a spravodlivého trhu s údajmi, ktorý je cieľom Zákona o dátach.

Členské krajiny Únie schválili legislatívu o zdieľaní dát

Rada EÚ podporila začiatkom týždňa Zákon o dátach (The Data Act). Podporu dostal aj v Európskom parlamente. Má zabezpečiť prístup k využívaniu dát pre účely výskumu, alebo vytváranie inovatívnych služieb a produktov.

Demokratické hodnoty

Pre zachovanie a rozvoj demokratických hodnôt právneho štátu v Únii sa české predsedníctvo zameria na transparentné financovanie politických strán, nezávislosť masmédií a otvorený dialóg s občanmi, pričom sa bude odvolávať najmä na konferenciu o budúcnosti Európy.

„Predsedníctvo sa bude usilovať o zabezpečenie dodržiavania základných práv a slobôd v digitálnom prostredí a bude presadzovať globálne normy, ktoré budú vychádzať z takzvaného humánneho prístupu,“ dodávajú autori návrhu.

Podľa nich má Únia v nových technológiách, napríklad ako je umelá inteligencia, výhodu prvého ťahu a mala by využiť príležitosti na stanovenie globálnych noriem. Zdôrazňujú aj potrebu opatrení na zabezpečenie transparentnosti a zabrániť zneužívaniu kryptomien.

Normy pre umelú inteligenciu nastavia štandardizačné orgány Únie

Technické normy, ktoré bude implementovať európska legislatíva o umelej inteligencii, spoločne vyvinú tri európske štandardizačné orgány.