České uhoľné regióny sa boria s energetickou chudobou

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

České uhoľné regióny dodávajú teplo a elektrinu do rôznych častí sveta. Niektorí miestni obyvatelia si pritom nemôžu dovoliť platiť účty za energie. Krajine chýba plán, ako to riešiť.

Platenie účtov za energiu načas, predstavuje problém pre takmer 14 percent domácností v Ústeckom kraji. Pred dvomi rokmi na to upozornila štúdia Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Prahe, ktorá sa zaoberá fenoménom energetickej chudoby. Druhý uhoľný región, ktorý trpí podobným problémom, je Moravsko-sliezsky kraj.

Od zverejnenia štúdie nevznikol v Česku žiaden nový konkrétny plán, ktorý by riešil problematiku energetickej chudoby.

„Ako hlavné príčiny vzniku energetickej chudoby sa ukázali byť neefektívne budovy a spotrebiče, nízke príjmy domácností, vysoké náklady na energie a špeciálne energetické potreby užívateľov,“ komentoval prvé výsledky štúdie Radek Tahal z VŠE.

Štatistiky na prvý pohľad vyzerajú dobre

Na základe celoeurópskeho projektu, ktorý porovnáva dáta o energetickej chudobe (EU Energy Povery Observatory), nie je na tom Česko v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ až tak zle. V prieskume z roku 2018 iba 2,7 percenta ľudí v ČR uviedlo, že má problémy s vykurovaním svojich domovov. V Európe má pritom tieto ťažkosti 7,3 percent ľudí. Podobné výsledky vyšli aj pri schopnosti platiť účty načas. V ČR má s týmto problém 2,1 percenta obyvateľstva, v EÚ až 6,6 percenta ľudí.

Tieto štatistiky však neberú do úvahy priepasti medzi českými regiónmi, či medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva. Kým percento ľudí, ktorí v Česku čelia energetickej chudobe, je podpriemerné, stav v Ústeckom kraji je alarmujúci v porovnaní s európskym priemerom.

Podľa expertov postihuje energetická chudoba predovšetkým ekonomicky zaostalé regióny vrátane uhoľných oblastí a týka sa najzraniteľnejších ľudí, ako sú nezamestnaní, rodiny s nízkym príjmom a seniorov.

Napriek tomu sa Česko tomuto problému komplexne nevenuje, upozorňuje nová šudia organizácie CAN Europe. Napríklad národný energeticko-klimatický plán sa o tejto problematike zmieňuje skôr z „teoretického hľadiska“. Nová štúdia z decembra 2020 ďalej tvrdí, že Česko nemá riadne definovaný pojem chudoba, čo komplikuje schopnosť štátu tento problém monitorovať a hľadať vhodné riešenia.

Komisia odložila pravidlá zelených investícií kvôli vetu členských štátov. Návrh blokuje aj Slovensko

Európska komisia bola nútená odložiť zverejnenie návrhu taxonómie zelených investícií kvôli veľkému počtu prijatých pripomienok. Ďalším dôvodom bola hrozba veta zo strany desiatich členských štátov. Tie požadujú zaradenie zemného plynu medzi udržateľné investície.

Jedno z mála konkrétnych opatrení, ktoré spomína národný plán obnovy, je program „zameraný na predfinancovanie výmeny nevyhovujúcich kotlov, na pevné palivo, v domácnostiach formou zvýhodnenej pôžičky fyzickým osobám“. Túto podporu je možné čiastočne využiť aj na poradenské služby od špecialistov.

Dotácie pre chudobné domácnosti

„Zas a znovu sa môžeme dočítať, že uhoľné regióny sú, v porovnaní s ostatnými krajmi, v niečom pozadu. Tunajšia vysoká miera energetickej chudoby je preto ďalší z dôvodov, prečo je nevyhnutná zmena prístupu k energetickej transformácii,“ uviedla projektová koordinátorka z Centra pre dopravu a energetiku Zuzana Vondrová.

„Komplikácie s platením rodinných výdavkov sa dajú riešiť nielen povzbudením miestnej ekonomiky, ale aj energetickými úsporami. Pokles spotreby sa dá docieliť sprístupnením dotácií najchudobnejším domácnostiam a správnym nastavením operačných programov typu Nová zelená úsporám,“ dodala.

České uhoľné regióny sa musia vysporiadať nielen s energetickou chudobou, ale aj s odstavovaním uhoľných baní a elektrární. Zatiaľ čo náklady, ktoré sú spojené s dekarbonizáciou, by mali do veľkej miery pokryť dotácie z európskych fondov, ako sú Modernizačný fond alebo Fond spravodlivej transformácie, financovanie boja proti energetickej chudobe zostáva visieť vo vzduchu.

Aj v tomto prípade by mohli pomôcť zdroje EÚ. Európska komisia spomína problém energetickej chudoby vo svojej Renovačnej stratégii z októbra 2020 (Renovation wave). Komisia si myslí, že práve táto iniciatíva by mala pomôcť so znižovaním výšky účtov za energie.

„Koronakríza dotlačilo túto zimu milióny európskych domácností na pokraj bankrotu. Tí, ktorí trpia energetickou chudobou, sú z nečinnosti svojich štátov sklamaní. Správa CAN Europe ukazuje, že každá krajina, ktorú sme analyzovali, zlyháva pri riešení energetickej chudoby a ani zďaleka nedosahuje požadované minimum z EÚ,“ konštatovala odborníčka na energetickú chudoby z neziskovej environmentálnej organizácie Friends of the Earth Europe Martha Myers-Lowe.

Organizácie CAN Europe analyzovala národné energeticko-klimatické plány v šiestich krajinách – Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko a Slovinsko. Podľa nej sa ani v jednej z nich problém energetickej chudoby dostatočne nerieši.