CETA: Obchodná dohoda medzi Kanadou a EÚ vstupuje do platnosti

Obchodná dohoda CETA dnes vstúpi do platnosti. FOTO: Twitter. com

Po ôsmich rokoch vyjednávaní medzi Kanadou a Európskou úniou dnes čiastočne vstúpi do platnosti Komplexná hospodárska obchodná dohoda (CETA). Fungovať bude zatiaľ v režime predbežného uplatňovania. Celá začne platiť  až po ratifikácii všetkými členskými štátmi.

Zmyslom dohody je uľahčenie obchodovania s tovarom a službami, odstránenie ciel a obchodných bariér.

Slovensko dohodu víta

Slovenský rezort hospodárstva vstup dohody CETA do platnosti víta.

„Dohodou EÚ potvrdila svoju významnú pozíciu v obchodnom svete a fakt, že jej patrí popredné miesto pri tvorbe politiky na globálnej úrovni,” zdôraznil šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).

„Ide o veľký úspech Únie aj slovenského prostredníctva a dôkaz dôveryhodnosti a akcieschopnosti EÚ. Je to obojstranne výhodná dohoda, ktorá sa môže stať vzorom a referenciou pre podobné dohody s inými štátmi,” dodal minister, ktorý v čase záverečných rokovaní viedol zasadnutia ministrov obchodu a hospodárstva EÚ. Za predsedníctvo v Rade EÚ zmluvu vtedy podpisoval premiér Róbert Fico (SMER- SD).

Veľké očakávania

Podľa rezortu hospodárstva ide o doposiaľ najambicióznejšiu dohodu o voľnom obchode, ktorú EÚ dosiahla s dôležitým partnerom G7. Ročne má zvýšiť vzájomný obchod o 12 miliárd eur.

Podľa predsedu Európskej komisie Jeana- Claudea Junckera ide o „najlepšiu dohodu, akú sme kedy uzavreli.“

Po siedmich rokoch od platnosti dohody má dôjsť k úplnému odstráneniu ciel na produkty vyvážané z EÚ do Kanady. Dohoda uľahčí vstup európskych firiem na trh Kanady a vytvorí lepšie podmienky na rozvoj investícií a uplatnenie sa expertov z členských krajín, vrátane SR, ako aj v Kanade. Vzniknú nové príležitosti v oblasti obchodovania a investícií pre hospodárske subjekty EÚ aj Kanady.

https://euractiv.sk/clanky/podnikanie-a-praca/ratifikacia-ceta-vsetko-alebo-nic/

EÚ aj Kanada odstránia od prvého dňa jej vykonávania clá pre 98 % colných položiek, čo je najlepší výsledok, aký EÚ dosiahla v doterajších rokovaniach o dohodách o voľnom obchode. Clá v priemyselnom sektore budú plne liberalizované, z toho viac ako 99 % už od začatia uplatňovania dohody. To ušetrí exportérom z EÚ ročne na nevybratom cle asi 470 miliónov eur.

V dôsledku CETA sa okrem odstránenia ciel, skončia aj obmedzenia prístupu k verejným zákazkám, otvorí sa trh so službami a poskytnú sa predvídateľné podmienky pre investorov.

 

Podiel obchodu s Kanadou na celkovom vývoze SR je menej ako pol percenta. Zmluva preto bude mať pravdepodobne skôr nepriamy ekonomický obsah. Veľký význam však dohoda môže mať na úrovni EÚ, kde môžu vzniknúť nové pracovné príležitosti a prísť nové investície.

Kritika CETA

Podľa ministerstva hospodárstva dohoda obsahuje aj záruky, aby hospodársky zisk v žiadnom prípade nedosahoval na úkor základných práv, sociálnych noriem, práva vlády na reguláciu, ochrany životného prostredia alebo zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

Práve opačných dôsledkov sa obávajú viaceré iniciatívy, ktoré proti ratifikácii dohody bojujú.  Najsilnejší odpor voči dohode smeroval zo strany antiglobalizačných združení a skupín na ochranu životného prostredia. Obávajú sa najmä negatívneho vplyvu dohody na zdravie, životné prostredie, ochranu spotrebiteľa ale i moci firiem v investičných sporoch so štátmi.

https://euractiv.sk/clanky/podnikanie-a-praca/ceta-dovody-pre-ktore-valonsko-odmieta-dohodu-s-kanadou/

Zmluvu skomplikovala aj problematická ratifikácia v Belgickom regióne Valónsko. Tamojšia vláda sa obávala potenciálneho vplyvu dohody na regionálnu ekonomiku – najmä poľnohospodárstvo.

Kritizovala tiež plánovaný mechanizmus na ochranu zahraničných investorov. Valóncom sa nepáči, že súčasťou dohody je aj stály súd zložený zo zástupcov vybraných Kanadou a EÚ, ktorý má nahradiť doterajší systém medzinárodných arbitráží. A práve na túto časť dohody by sa nemala vzťahovať predbežná platnosť CETA.

Skupina europoslancov tiež požadovala, aby Súdny dvor preskúmal kompatibilitu zmluvy s európskym právom. Návrh však vtedy v Európskom parlamente neprešiel.

Osem rokov vyjednávania

Rokovania o dohode začali už počas českého predsedníctva v Rade EÚ v roku 2009 a skončili až v lete 2014. Lídri EÚ a Kanady zmluvu podpísali 30. októbra minulého roku.

Európsky parlament dohodu schválil 15. februára 2017, čím EÚ ukončila vnútorné schvaľovacie postupy a CETA sa môže začať predbežne uplatňovať. Zo slovenských europoslancov proti zmluve hlasovala len Monika Beňová (SMER- SD); Branislav Škripek (OĽANO) sa hlasovania zdržal.

Keďže sa však jedná o zmiešanú zmluvu, jej obsah zasahuje aj do právomocí členských štátov. Pre úplnú platnosť zmluvy tak bude ešte nutná ratifikácia národnými parlamentmi. Zmluvu zatiaľ odhlasovali dve členské krajiny. V SR by sa mal ratifikačný proces začať na jeseň tohto roku.