Chorvátsko je zase bližšie k cieľu

foto: dseda Európskej komisie José Manuel Barroso (vpravo) a chorvátsky prezident Ivo Josipovič na spoločnej tlačovej konferencii v sídle EK v Bruseli, 5.marca 2010, zdroj: TASR

Vyhlásenie Füleho zaznelo po šiestom zasadnutí Rady pre stabilizáciu a pridruženie medzi EÚ a Chorvátskom v Bruseli, ktorému predsedá chorvátsky minister zahraničných vecí Gordan Jandroković.

Komisár ocenil pokrok Chorvátska od začatia prístupových rozhovorov v roku 2005. Varoval ale, že je potrebné podniknúť v niektorých náročných oblastiach ďalšie kroky – najmä v oblasti súdnictva, verejnej správy, korupcie a práv menšín.

Povedal tiež, že Chorvátsko sa musí plne pripraviť, ak má v budúcnosti naplno ťažiť z členstva. Zdôraznil tak, že dôležitejšia je kvalita ako rýchlosť. 

Na spoločnom stretnutí zástupcov Únie a Chorvátska Füle zopakoval, že Chorvátsko by malo byť schopné dokončiť prístupové rokovania do konca roka 2010 za predpokladu, že sa podarí dokončiť všetky potrebné politické, ekonomické a legislatívne reformy.

Od posledného zasadnutia v apríli 2009 sa v utorok na rokovaní otvorili ďalšie dve nové kapitoly – rybolov a životné prostredie.

Pozornosť sa v súčasnosti obracia aj na ďalšie tri legislatívne kapitoly, ktoré sa ešte majú otvoriť: hospodárska súťaž, súdnictvo a základné práva, a zahraničná, bezpečnostná a obranná politika.

Španielsky tajomník pre zahraničné veci a zástupca EÚ na tomto stretnutí Angel Lossada povedal, že španielske predsedníctvo EÚ sa počas svojho šesťmesačného obdobia  pokúsi uzavrieť čo možno najväčší počet prístupových kapitol.

Španielske predsedníctvo tiež dúfa, že v najbližších troch mesiacoch sa podarí dosiahnuť skutočný pokrok v doposiaľ neotvorenej legislatívnej kapitole. Tá zahŕňa náročnú kapitolu hospodárskej súťaže, dodal Lossada.

Lossada tiež zvýraznil, že všetky členské štáty stále podporujú vstup Chorvátska do EÚ, čo by mohlo byť pozitívnym signálom pre ostatné balkánske krajiny, ktoré sa o členstvo usilujú.

Slovinský súd schváli pohraničnú dohodu
V utorok (23. marca) ústavný súd zároveň schválil v Slovinsku arbitrážnu dohodu medzi Slovinskom a Chorvátskom ohľadne dlhotrvajúceho hraničného sporu, ktorý v roku 2008 zastavil prístupové rokovania s Chorvátskom.

Premiéri oboch krajín podpísali v septembri 2009 dohodu. Spolu s rozhodnutím súdu, ktoré je v súlade s ústavou Slovinska, sa tak odstraňuje významná prekážka pre členstvo Chorvátska v EÚ.

Chorvátsko už hraničnú dohodu ratifikovalo a tento týždeň by sa tak malo stať aj v slovinskom parlamente.

Pozície

Chorvátsky minister zahraničných vecí Gordan Jandroković povedal, že Chorvátsko je odhodlané splniť všetky svoje záväzky pre členstvo v EÚ, a dúfa, že na nasledujúcej medzivládnej konferencii o pristúpení v apríli otvorí aj tri zostávajúce legislatívne kapitoly.

„Chorvátsko robí, čo môže, aby sa mu podarilo otvoriť všetky kapitoly, no je na členských štátoch, aby overili, k akým výsledkom sme dospeli a verím, že majú všetky dôvody otvoriť v apríli aj ostávajúce politické kapitoly,“ dodal.
Jandroković tiež vyjadril spokojnosť nad slovinským rozhodnutím súdu. „Pre nás je dôležité, aby slovinský parlament ratifikoval dohodu o arbitrážnom konaní čo najskôr, čím by sa 20 rokov nevyriešená otázka mohla konečne vyriešiť.