Členské štáty chcú byť pre migrantov menej atraktívne

Zdroj: TASR

Pomoc pre žiadateľov o azyl a ich zabezpečenie sprevádzajú v EÚ značné rozpory. Keďže neexistuje spoločná azylová politika EÚ, migranti ale aj utečenci prirodzene tiahnu do krajín s priaznivejším režimom.

Viacerí politickí predstavitelia z novších členských štátov vyzvali krajiny západnej Európy, aby prehodnotili svoje azylové procedúry a najmä benefity, ktoré sú podľa nich „lákavým faktorom pre ekonomických migrantov“.

Medzi nimi je aj Slovensko. Splnomocnenec vlády pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ  a štátny tajomník MZVaEZ Ivan Korčok nedávno v rozhovore pre EurActiv.sk povedal, že Slovensko nie je pripravené zdieľať dôsledky toho, že tieto krajiny "sa stávajú atraktívnymi pre migrantov, ktorí z nášho pohľadu nespĺňajú parametre udelenia azylu, ale sú skôr ekonomickými migrantmi".

Ešte koncom júna slovenský europoslanec za Most-Híd József Nagy (EĽS) v pléne Európskeho parlamentu povedal, že „sociálny systém viacerých bohatých členských krajín je lákavý a deravý ako ementál. Jeho slabosti sú dobre známe aj za hranicami EÚ a ľahké zneužitie je vnadidlom aj pre tých, ktorým by sa aj doma mohlo dariť.“ 

K niektorým krokom teraz pristupujú aj najväčšie európske ekonomiky. Konzervatívci nemeckej kancelárky Angely Merkelovej včera zverejnili 12-bodový plán na riešenie utečeneckej krízy, ktorú označili za „najväčší domáci a zahraničný problém súčasnosti“.

V dokumente deklarujú, že Nemecko prijme všetkých vojnových utečencov. Musí však zamedziť príchodu migrantov, ktorí sa „iba snažia ťažiť zo systému sociálneho zabezpečenia“.

V auguste sa v Nemecku zaregistroval rekordný počet žiadateľov o azyl. Krajina do konca roka očakáva asi 800-tisíc žiadostí. Najviac žiadostí Nemecko prijalo od žiadateľov zo Sýrie (32 %), na ktorých Berlín neuplatňuje ani tzv. Dublinské pravidlá a teda nevracia ich do krajín, na ktorých územie vstúpili v EÚ ako prvých.

Druhou najväčšou skupinou sú migranti zo západného Balkánu a to najmä Kosovčania (28 %), Albánci (13 %) a Srbi (6 %). Berlín však akceptuje iba minimum žiadostí z týchto krajín. Považuje ich totiž za „bezpečné“.

Srbský premiér Alexsandar Vučić minulý týždeň vyzval nemecké orgány, aby znížili príspevky garantované žiadateľom o azyl z balkánskych krajín, čím by sa podľa neho utečenecký „problém rýchlo vyriešil“.

V prijímacích centrách Nemecko potenciálnym azylantom poskytuje ubytovanie, stravu, oblečenie a prístup k zdravotnej starostlivosti zadarmo. Žiadatelia o azyl navyše mesačne dostanú 143 eur na osobu na súkromné výdavky.  

Holandsko a Dánsko znižujú podporu

Holandsko podľa informácií bruselského EurActivu pripravuje nové pravidlá, na základe ktorých budú odmietnutí žiadatelia o azyl navrátení do krajiny pôvodu už po pár týždňoch. V rámci opatrení chce vláda zatvoriť približne 30 centier, kde sa môžu žiadatelia o azyl ubytovať a stravovať bez ohľadu na stav ich žiadosti.

Holandský premiér Mark Rutte obhajoval toto rozhodnutie tým, že by „bolo šialené“ poskytovať pomoc tým, ktorí sa nekvalifikujú ako utečenci. „Hovoríme o skupine ľudí, ktorí sa naozaj môžu vrátiť, ich vlády ich príjmu späť, ale oni sa nechcú vrátiť,“ vyhlásil.

Minulý týždeň schválili v rámci snahy obmedziť prichádzajúcich migrantov zníženie sociálnych dávok pre žiadateľov o azyl aj v Dánsku. Minister pre integráciu Inger Stojberg zdôraznil, že je to prvý krok k normalizácii azylovej politiky.

S účinnosťou od 1. septembra tak žiadatelia o azyl bez detí dostanú mesačný príspevok vo výške približne 800 eur bez dane, čo predstavuje asi polovičné zníženie dávky. Približne toľko dostávajú na život od vlády aj študenti.

Porovnanie podpory utečencov

Smernica EÚ, ktorá ustanovuje minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl a medzinárodnú ochranu vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili „dôstojnú životnú úroveň a životné podmienky“. Poskytnutá podpora však nemusí byť rovnaká ako v prípade štátnych príslušníkov. Výška podpory sa výrazne líši od členského štátu.

Napríklad v Británii majú žiadatelia o azyl k dispozícii ubytovanie, vzdelanie pre deti a zdravotnú starostlivosť zadarmo. Týždenne taktiež dostanú približne 50 eur na vlastnú potrebu. Žiadatelia nemôžu pracovať do vyhodnotenia svojej žiadosti. Ak rozhodnutie nepríde ani do 12 mesiacov, môžu sa zamestnať v profesiách, ktoré trpia nedostatkom domácich pracovníkov.

Švédsko, ktoré v prepočte na počet obyvateľov prijíma doposiaľ najviac žiadateľov o azyl, im poskytuje ubytovanie v prijímacom centre alebo príspevok 37 eur na vlastné ubytovanie. Žiadatelia navyše dostávajú mesačnú dávku, ktorá môže byť od 60 do 225 eur na mesiac v závislosti od ich osobnej situácie. Potenciálni utečenci môžu pracovať takmer okamžite.

Francúzsko poskytuje dva druhy podpory. Dospelí žiadatelia, ktorí nie sú ubytovaní v prijímacích centrách dostanú mesačný príspevok 340 eur. Tým, ktorí využijú bezplatné ubytovanie poskytnú medzi 91 a718 eurami mesačne v závislosti od toho, či sú slobodní alebo majú rodinu. Úrady zabezpečujú aj bezplatné vzdelanie pre maloletých, ktoré je povinné. Žiadatelia môžu pracovať iba ak nedostali rozhodnutie ani do 12 mesiacov.

Taliani zabezpečujú nádejným azylantom ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť, hodiny taliančiny a právne poradenstvo. Po 6 mesiacoch azylového konania sa môžu čakatelia zamestnať až do okamihu, keď im bude zaslané rozhodnutie o ich statuse.

Rakúsko poskytuje dve formy starostlivosti. Žiadateľ môže byť ubytovaný v prijímacom centre, kde má zabezpečenú aj stravu a 40 eur mesačne, alebo si nájsť vlastné ubytovanie, ku ktorému získa viac financií na zabezpečenie jedla a hygienických potrieb. Čakatelia môžu vykonávať iba sezónne práce alebo vysoko špecializované práce v závislosti od potrieb pracovného trhu.

Iný prípad je napríklad v Rumunsku, ktoré žiadateľom o azyl zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť a asi 20 eur na mesiac na zabezpečenie stravy a 12 eur na mesiac ako ubytovací príspevok.

Slovensko počas azylového konania žiadateľom poskytuje bezplatné ubytovanie, stravu, neodkladnú zdravotnú starostlivosť, základné hygienické potreby, veci nevyhnutne potrebné na prežitie, psychologické poradenstvo a podobne. Čakatelia môžu žiť aj mimo centra, v takom prípade si však všetko hradia sami. Potenciálni azylanti môžu pracovať až po 12 mesiacoch od začatia azylového konania do momentu, keď im príde rozhodnutie o udelení alebo neudelení statusu utečenca.