Čo vedia Európania o novej zmluve?

Krátka správa

Minulý týžden žili európske politické špičky v očakávaní schválenia Reformnej zmluvy. Na novú úpravu inštitucionálneho usporiadania čakala Únia takmer sedem rokov. Jej cieľom bolo zefektívniť rozhodovací proces v EÚ a zlepšiť jej projekciu navonok.

Ďalší z prieskumov firmy Harris pre denník Financial Times skúmal postoje obyvateľov v piatich najväčších európskych štátoch, Británii, Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Nemecku, k otázkam týkajúcim sa novej zmluvy EÚ.

Výsledok je prekvapivý a naznačuje, že Únia nie je celkom efektívna v komunikovaní svojich tém. Hoci bol prieskum realizovaný ešte pred summitom, na ktorom lídri zmluvu odobrili, viac ako polovica (v rozpätí 54 % až 68 % ) ľudí uviedla, že nie sú vôbec oboznámení s obsahom zmluvy, ktorá by mala určovať budúce fungovanie spolku 27 európskych štátov.

Väčšia časť tých, ktorí predsa len čo to o Lisabonskej zmluve vedia, by si želala, aby sa o nej hlasovalo v referende. Najviac ľudí s takýmto názorom je v Nemecku (až 76 %), ktoré má zásadnú zásluhu na tom, že sa proces prijímania novej zmluvy vôbec naštartoval.

Británia potvrdila svoju pozíciu euroskeptickej krajiny, kde si o niečo viac ľudí myslí, že nová zmluva bude mať negatívny efekt. Stále je však v spomínaných krajinách značná skupina občanov, ktorí nemajú na novú zmluvu ani pozitívny ani negatívny názor. To znamená, že nevedia povedať, či zmluva zvýši moc EÚ, zaručí väčšiu kontinuitu, vytvorí európsky superštát, alebo či umožní EÚ efektívnejšie konať.  

Obyvatelia piatich krajín sa nezhodli ani v tom, ktorá z inštitúcií má najväčšiu moc. Pre Britov je to vo väčšine Európsky súdny dvor, pre Francúzov Európska komisia, pre Talianov a Španielov Európsky parlament a pre Nemcov národné vlády členských štátov.