Cretuovová podľa ľudovcov nevie, čo s rozpočtovými problémami

Zdroj: TASR

Poslanci zo stredopravej EĽS jej napríklad vyčítali nedostatočne pripravené návrhy, ako vyriešiť hlavné rozpočtové problémy, ktoré sa viažu práve na jej portfólio.

„Je dobré, že Cretuová si je vedomá problémov, ale neprišla so žiadnym jasným riešením, ako to zmeniť,“ nechal sa počuť holandský europoslanec Lambert Van Nistelrooij z frakcie európskych ľudovcov.

Odpoveďami na otázky Cretuová vzbudzovala medzi europoslancami dojem, že je zainteresovaná do európskych politík a dbá na európske pravidlá. Problémom však podľa nich bolo, že sa jednotlivým témam nevenovala do hĺbky, pričom neposkytla odpoveď na otázku, ako vyriešiť problém nezaplatených faktúr kohézneho fondu v hodnote 23 miliárd eur.

Počas híringu pred poslancami odpovedala Cretuová takmer výlučne v rumunčine, pričom bola kritizovaná najmä za nekonkrétne a nie príliš kreatívne odpovede

Budúcej komisárky sa poslanci pýtali na pravidlá pre členské štáty pre rozdeľovanie financií v programovom období 2014 – 2020. Podľa  platných pravidiel musia byť vo všetkých stupňoch príprav a implementácie Partnerských dohôd zapojení ako samosprávy a regióny tak aj sociálni partneri Poslanci sa pýtali, ako Komisia overí, či sú tieto pravidlá dodržiavané, poprípade čo sa stane, ak členské štáty nastavené pravidlá porušia. Jej odpoveď bola dlhá, no nie príliš jasná.

 Jasne sa tiež nevyjadrila ani k otázke možného predĺženia čerpania eurofondov z programového obdobia 2007 – 2013 po roku 2015.

„O probléme sa bude diskutovať, no sústrediť sa treba najmä na pomoc členským štátom ako čo najefektívnejšie tieto fondy využiť,“ povedala.

Aj napriek viacerým slabým miestam jej híringu Cretuová vytýčila niekoľko dôležitých bodov, ktoré naznačujú, aké pozície zastáva v oblasti regionálnej politiky.

Napríklad:

  • obava, že rýchle míňanie európskych fondov by sa mohlo odraziť v efektivite ich využitia
  • menej byrokracie pre príjemcov fondov a kvalitné spravovanie fondov zaradila medzi svoje priority
  • kvalitné operačné programy na najbližších sedem rokov, pričom operačné programy treba prijať čo najskôr
  • zastavenie čerpania eurofondov zvoliť ako posledný krok po upozorneniach, ktoré by mal členský štát vopred dostať
  • sústrediť sa na administratívne kapacity a možnosti členských štátov , aby sa vyhlo chybám; poslať členským štátom na pomoc špecialistov z Komisie
  • držať sa Paktu stability a rastu

Cretuová má za sebou kariéru novinárky, istý čas pôsobila aj ako hovorkyňa vtedajšieho rumunského prezidenta Iona Iliescua, pričom skúsenosti má aj s európskou politikou. Sedem rokov bola poslankyňou Európskeho parlamentu, sedela aj na podpredsedníckej stoličke v Európskom parlamente.

Skúsenosti v pridelenej oblasti jej ale chýbajú. Cretuovej bolo pridelené portfólio pre regionálnu politiku po priamom naliehaní rumunského premiéra Victora Pontu na budúceho predsedu Komisie Jeana-Claude Junckera. Podľa Pontu je totiž mimoriadne dôležité, aby takéto portfólio získal štát, ktorý je čistým príjemcom regionálnych fondov.