Cyprus má dohodnúť európsky rozpočet

Cyperské predsedníctvo začne budúci týždeň konzultovať so všetkými členskými krajinami rozpočet EÚ na nasledujúce obdobie. Dohoda o rozpočtovom rámci by mala padnúť do konca roka. Cyperské predsedníctvo pred summitom vyjadrilo nádej, že sa im podarí spraviť čo najväčší pokrok a dosiahnuť „politickú dohodu“. Poslednú prácu tak nechajú írskemu predsedníctvu, ktoré začne v januári 2013.

Viacročný finančný rámec bude agendou stretnutia ministrov zahraničných vecí, ktoré sa bude konať 24. júla, informoval zástupca ministra európskych záležitostí Andreas Mavroyannis Mavroyannis. Koncom augusta sa ministri stretnú na Cypre neformálne a ich jedinou témou na diskusiu by mal byť rozpočet. Zúčastní sa ich aj vyjednávací tím Európskeho parlamentu.

„Chceme, aby to bol moment pravdy. Porovnáme pozície a pokúsime sa priblížiť k dohode,“ povedal novinárom, keď Cyprus preberal rotujúce predsedníctvo od Dánska.

Testovanie čísiel v októbri

V septembri chce cyperské predsedníctvo po prvýkrát vyskúšať rokovať o konkrétnych sumách. Dánske predsedníctvo malo podobnú ambíciu, čo sa však v tak skorom štádiu ukázalo ako „neuskutočniteľné,“ vysvetlil diplomat.

Cieľom je podľa neho mať ešte pred októbrovým summitom EÚ pripravené hlavné body na posun ďalej – t.j. dohoda medzi členskými krajinami a „aspoň“ základné porozumenie s EP o tom „čo, kedy a ako“.

To sa môže týkať aj tzv. „vlastných zdrojov“. Rozhodovací proces je však mierne problematický. Ak by sa nové vlastné zdroje mali pridať do rozpočtu (ako napríklad transakčná daň FTT), členské štáty ich budú najprv musieť ratifikovať.

Jednotlivé krajiny majú na túto tému stabilné názory, povedal diplomat a dodal, že „vlastné zdroje nemusia byť nutne FTT)“.

Pri danie z finančných transakcií ešte stále nie je jasné, či bude aspoň 9 členských štátov pokračovať v posilnenej spolupráci a či bude väčšina spomedzi 27 členských štátov s týmto procesom súhlasiť. Závery z júnového summitu transakčnú daň nespomínajú, aj keď o nej lídri EÚ na tlačových konferenciách hovorili.

Ako ďalšie možné komplikácie Mavroyannis spomenul diskusie o korekciách nevyváženého rozpočtu, čo je žargón pre rabat Spojeného kráľovstva. Korekčné mechanizmy budú platiť aj pre ďalších čistých prispievateľov do rozpočtu EÚ. V návrhu sa hovorí, že všetky existujúce korekčné mechanizmy budú nahradené znížením paušálnych platieb: 2,5 miliardy eur pre Nemecko, 1,05 miliardy eur pre Holandsko, 350 miliónov eur pre Švédsko a 3,6 miliardy eur pre Spojené kráľovstvo.

Ďalší faktor, ktorý zrejme skomplikuje vyjednávania o rozpočtovom rámci je dosiahnutie dohody s Európskym parlamentom o rozpočte na rok 2013, povedal Mavroyannis.

Odchádzajúce dánske predsedníctvo po sebe nechalo 50-stranový dokument. Obsahuje hlavné rozpočtové výdavky, ale pokiaľ ide o výdavky v jednotlivých kapitolách, tie sú zatiaľ uvedené len ako „X“.

Priority z pohľadu europoslancov

Očakávania od cyperského predsedníctva sú nad rámec rokovaní o rozpočte skôr menej ambicózne.

Poslanci EP negatívne vnímajú najmä vlečúci sa spor s Tureckom ktorý bude rezonovať silnejšie práve počas cyperského predsedníctva EÚ.

Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH) však víta, že medzi priority patrí podpora tvorby pracovných miest a príležitostí predovšetkým pre mládež. „V kontexte zlepšovania fungovania vnútorného trhu, budem pozorne sledovať aj rozhodovanie o významnom balíku legislatívnych opatrení v oblasti verejného obstarávania, ku ktorému ako spravodajca za Európsku ľudovú stranu formujem stanovisko vo výbore životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín“, dodáva.

Podľa Petra Šťastného (EĽS, SDkÚ-DS) predsedníctvu pomôže v neľahkej pozícii spolupráca s Dánmi, Írmi a inými skúsenými krajinami. „Nedávno som bol s delegáciou EP na Cypre rokovať ohľadom ich priorít v oblasti zahranično-obchodných, ktoré sú kompetenciou môjho INTA výboru. Musím povedať, že som odchádzal spokojný.“

Dva míľniky, ktoré by Cyprus mohol zvládnuť je podľa neho okrem zavŕšenia rokovaní o viacročnom finančnom rámci aj prijatie Bulharska a Rumunska do Schengenskeho priestoru.

Europoslankyňa Anna Zábroská (EĽS, KDH) upozorňuje, že s pokračujúcou centralizáciu európskeho politického rozhodovania klesá význam rotujúceho predsedníctva. „Navyše, samotný Cyprus má dnes veľké problémy so svojimi bankami, ktoré nakúpili množstvo gréckych dlhopisov. To spolu s monotematickou cyperskou agendou, teda neschopnosťou dosiahnuť dohodu medzi Tureckom a Gréckom v otázke budúcnosti ostrova, do veľkej miery predurčuje hlavné témy cyperského predsedníctva.“

Ako ambiciózne hodnotí ich priority Alajos Mészáros (EĽS, SMK), najmä čo sa týka otázky posilnenia európskej ekonomiky a opätovného získania dôvery v európskej spoločnosti.

„Šesť mesiacov včítane letných prázdnin bude krátke obdobie na uzavretie všetkých tém. Dúfam, že sa podarí dosiahnuť pokrok v dôležitých oblastiach, prioritne v otázke o viacročnom finančnom rámci, ako aj v dohode o jednotnom patentovom systéme“.

Katarína Neveďalová (S&D, SMER-SD) tiež upozorňuje na vnútorné problémy krajiny, ktorá bola nútená požiadať o pôžičku z EÚ. „Cyperská republika je momentálne naozaj v nepriaznivej ekonomickej situácii a musela požiadať o pomoc z EÚ, takže bude naozaj okrem problémom v EÚ bude musieť hasiť aj tie vlastné a to ani nechcem začínať o nekonečných prieťahoch medzi Cyprom a Tureckom.”