Ďalšia integrácia eurozóny za rohom?

Zdroj: EurActiv.com, DPA

Na dokumente nazvanom „Analytická správa o Hospodárskej a menovej únii (HMÚ)“ sa spolupodieľali aj predseda Európskej rady Donald Tusk, prezident Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem a prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi.

Splnili tak výzvu hláv štátov a vlád EÚ z októbra 2014 pripraviť materiál, ktorým odštartuje práca na dokončení menovej únie.

Relatívne stručný dokument pomenúva príčiny krízy, súčasný stav aj kroky, ktoré už EÚ v oblasti stabilizácie eurozóny urobila. Podľa Junckera sa eurozóna nespamätala z krízy tak dobre ako USA a jedným z dôvodov je, že nedokončená menová únia sa ekonomickému poklesu prispôsobuje omnoho pomalšie.

Najzaujímavejšia časť dokumentu, ktorá naznačuje, akým smerom sa budú ďalšie úvahy uberať je posledná – výhľadová.

Hoci jej text zatiaľ explicitne nežiada pre eurozónu nové inštitúcie alebo samostatný rozpočet, formuluje viacero otázok, ktoré idú týmto smerom.

„Do akej miery sa môže HMÚ spoliehať na silné pravidlá a do akej miery sú potrebné aj silné inštitúcie?“ pýta sa napríklad v texte Juncker.

Pýta sa tiež na to, ako sa dá najlepšie zabezpečiť transparentnosť a vyvodzovanie zodpovednosti v tak mnohovrstevnom usporiadaní ako má eurozóna.

Medzi otázkami na ďalšiu diskusiu sú aj:

  • Ako zabezpečiť lepšiu implementáciu a vynucovanie hospodárskeho a fiškálneho riadenia
  • Aké nástroje potrebujeme, v situácii, kedy národné politiky napriek spoločnému dohľadu idú škodlivým smerom?
  • Do akej miery je súčasné zdieľanie suverenity adekvátne pre plnenie hospodárskych, finančných a fiškálnych požiadaviek pre spoločnú menu?

Dokument má pripraviť pôdu pre diskusiu a je zamýšľaný ako prvý krok k novej verzii správy štyroch prezidentov (EK, ER, Euroskupina a ECB), ktorá sa očakáva v júni 2015. Do jej prípravy budú zahrnuté aj členské štáty.

Krajiny strednej a východnej Európy, ktoré nie sú členmi eurozóny, majú s ďalšou integráciou bloku krajín používajúcich euro problém. Ich obavy môže tlmiť fakt, že predseda Európskej rady ako poľský expremiér chápe ich zdržanlivosť v tomto smere.

Hoci sa detailnejšia správa očakáva až v júni, Junckerov „nástrel“ môže zarezonovať pred britskými všeobecnými voľbami naplánovanými na 7. mája. Súčasný premiér David Cameron stále sľubuje referendum o zotrvaní v EÚ ak jeho Konzervatívci vyhrajú ďalšie voľby.

Cameronov plán zahŕňa „nové usporiadanie vzťahov Británie a Európy“, ktoré by pravdepodobne zahŕňalo aj zmenu zmlúv.