Dave & Nick budú v Únii „pozitívni“

„Britská vláda bude pozitívnym participantom v Európskej únii a bude zohrávať silnú a pozitívnu úlohu spolu s našimi partnermi“, uvádza text zverejenej dohody prvej britskej koaličnej vlády od druhej svetovej vojny. Medzi výzvy, ktorým sa chce tandem Dave a Nick (ako doma familiárne volajú Camerona a Clegga) spolu s Európou venovať, zaradili globálnu konkurencieschopnosť, globálne otepľovanie a globálnu chudobu.

Dohodli sa, že počas trvania spoločnej vlády nedôjde k ďalšiemu presunu suverenity na EÚ.

Prešla aj požiadavka konzervatívcov zmeniť Akt o Európskych spoločenstvách z roku 1972 tak, aby žiadna zmena zmlúv Únie, ktorá znamená presun časti kompetencií bola v Británi predmetom referenda.

Lisabonská zmluva umožňuje, aby sa jednomyselným rozhodnutím Rady presunla legislatíva z procedúry schvaľovania formou jednomyselnosti na väčšinové hlasovanie. Nová vláda v Londýne chce zmeniť aspoň vlastnú legislatívu, tak aby sa to dialo len na zákalde zmeny primárneho práva.

Toryovci a Liberálni demokrati sa dohodli aj na tom, že „preskúmajú možnosť“ prijatia zákona o suverentite, ktorý by hovoril, že najvyššou autoritou je britský parlament, nie európske inštitúcie ako napríklad Európsky súdny dvor.

Koalícia sa zaviazala, že sa bude snaažiť o obmedezeni uplatňovania smernice o pracovnom čase v Británii, ako aj k tomu, že neprijme euro a ani sa nezačne pripravovať na jeho prijatie.

Británia bude podľa textu dohody „tlačiť na Európsky parlament“, aby mal len jedno sídlo a to v Bruseli. Sídlom europarlamentu je pritom podľa zmlúv EÚ Štrasburg.

Pri rokovaniach o budúcom rozpočte EÚ bude Londýn „silno obhajovať národné záujmy“ a žiadať, aby sa rozpočet zameral na oblasti, kde môže EÚ priniesť pridanú hodnotu.

Vláda avizuje, že bude prípad od prípadu posudzovať budúcu legislatívu v oblasti trestných vecí, ale určite sa nebude podieľať na vytvorení Európskej prokuratúry, čo je opäť možnosť, ktorú necháva otvorenú Lisabonská zmluva.