Decentralizovať a hovoriť jazykom občanov

Pozadie

„Jeden spôsob pre všetkých“ nefunguje – ak chce Európska únia efektívne komunikovať s občanmi, musí sa dokázať prispôsobiť ich záujmom a potrebám. Dôležité je tiež spolupracovať s národnými aktérmi, pretože práve oni dokážu európske témy „lokalizovať“ a tým ich efektívnejšie predať občanom.

Zatiaľ posledný plán komunikačnej politiky, Komunikovanie Európy v partnerstve, predstavila Komisia v októbri tohto roku. Obsahuje záväzok užšej koordinácie medzi bruselskými inštitúciami EÚ a národnými vládami. Cieľom je, aby sa zvýšila podpora európskemu projektu medzi občanmi a zvrátil trend poklesu účasti na voľbách do Európskeho parlamentu.

Pozície

Včera organizoval portál EurActiv v Európskom parlamente konferenciu o komunikácii a zapájaní národných aktérov. Zúčastnila sa na nej komisárka Kuneva (ochrana spotrebiteľov) a komisár Orbán (viacjazyčnosť), europoslanci, novinári, ako aj zástupcovia firemných združení a mimovládnych organizácií. Väčšina aktérov sa zhodla v potrebe decentralizácie komunikácie, jej priblíženia občanom.

Podľa komisára pre viacjazyčnosť Leonarda Orbána je kooperácia členských krajín, aktérov a občanov, ako aj efektívna komunikácia, ešte dôležitejšia vo svetle globálnych výziev, ktoré pred EÚ stoja. „Buďme úprimní: inštitúcie EÚ, médiá, či politici to sami bez občianskej spoločnosti nedokážu. Firmy, odbory a iní aktéri neprispievajú len k formovaniu rozhodnutí, ale aj ich komunikácii.“

Komisárka pre spotrebiteľské záležitosti Maglena Kuneva podčiarkla dôležitosť zapojenia relevantných aktérov. „Sústavný dialóg s hlavnými mestami je kľúčovým prvkom vytvorenia spoluzodpovednosti a realizácie našich plánov inštitucionálnej stability a prosperity ľudí.“

Zakladateľ a vydavateľ EurActiv.com Christophe Leclercq povedal, že „komunikácia EÚ by mala byť radikálne decentralizovaná z mnohých dôvodov: politických, ale aj kvôli spôsobu, akým sú organizované médiá“. Dodal, že „Brusel“ sa stále sústreďuje na otázky novej zmluvy, no čas na prípravu eurovolieb v roku 2008 sa kráti.

Štatistiky verejnej mienky, ktoré predstavil výkonný riaditeľ TNS opinion Pascal Chelala, poukazujú na veľký rozdiel medzi pozíciami občanov a tým, čo robia ich volení zástupcovia. Citoval napríklad reakciu lídrov EÚ na vojnu v Iraku. Hoci poznamenal, že prieskumy verejnej mienky netreba v ich výpovednej hodnote preceňovať, podčiarkol že existuje „skutočná potreba komunikačnej politiky EÚ od politických kruhov k občanom“.

„Vzdialenosť EÚ od občanov je známym faktom a existuje reálna potreba, aby bola debata o Európe prenesená z inštitúcií k občanom“, povedal europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED). Dodal: „Je dobré, aby bola legislatíva EÚ, smernice a politiky, preložená do jednoduchého a jasného jazyka, ktorý je blízky európskym občanom.“

Liberálna europoslankyňa Sophie in´t Veld sa na vec pozrela z iného hľadiska. Podľa nej sa k európskym občanom nemožno správať ako k „dobytku“ – „kŕmiť“ ho informáciami z EÚ a „tíšiť ho, aby príliš nezdivel“. „Nie je to len o vysvetľovaní. Nemali by sme padnúť do pasce predstavy, že komunikácia sa rovná informácie a vysvetľovanie. Ak chceme od občanov, aby cítili spoluzodpovednosť, potom by sme mali brať dialóg vážne.“

Europoslankyňa za skupinu Zelených Jean Lambert vidí vinu v postoji národných politikov: „Ak je to dobrá idea, vymysleli to oni. Ak je to zlá idea, vymyslel to Brusel.“ Podporila viac decentralizácie komunikácie, zároveň je ale „potrebné mať na jednej úrovni základné informácie, základné dokumenty““ aby bolo možné sledovať pôvodné zdroje.

Omnoho kritickejšie hovoril britský euroskeptický poslanec EP Nigel Farage (skupina Nezávislosť / Demokracia). Podľa neho je „ťažké predať EÚ“, pretože je „neschopná čeliť výzvam globalizácie“. EÚ by podľa neho mala naozaj načúvať svojim občanom a akceptovať negatívny verdikt dvoch referend o Ústavnej zmluve. Občania by podľa neho mali mať možnosť hlasovať aj o Reformovanej zmluve, pretože obsahuje väčšinu textu euroústavy.

Zástupcova médií potvrdili výsledky čitateľského prieskumu siete EurActiv, podľa ktorého sa pre novinárov píšucich o EÚ stávajú stále dôležitejšie internetové zdroje. Quentin Dickinson z Radio France International vyzval na intenzívnejšie vzdelávanie novinárov o pôsobení EÚ. Panelová diskusia tiež zdôraznila rastúci význam blogov, ako prostriedkov oživenia debaty.

Viac informácií o konferencii nájdete na blogovej platforme EurActivu.