Diamandouros bude staronovým ombudsmanom EÚ

Pozadie

Európsky ombudsman preveruje žiadosti týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov Európskej únie. Parlament zvolil prvého ombudsmana v roku 1995.

Právo podať žiadosť ombudsmanovi môžu občania EÚ alebo ľudia s trvalým pobytom v Európskej únii či podniky, združenia a orgány s trvalým sídlom v Únii.

Ombudsman je volený v tajnom hlasovaní Európskym parlamentom na obdobie päť rokov na začiatku každého funkčného obdobia.  

Grék Nikiforos Diamandouros túto pozíciu zastával od 1. apríla 2003, kedy nahradil odchádzajúceho ombudsmana, Fína Jacoba Södermana. Pred svojim vymenovaním pôsobil Diamandouros v Grécku v období  rokov 1998 až 2003 ako prvý ombudsman.

Minulý rok Diamandouros vo výročnej správe uviedol, že najbežnejšou sťažnosťou zo strany občanov za rok 2008 bolo zamietnutie prístupu k dokumentom. Viac ako tretina občanov bola zasa nespokojná kvôli nedostatku transparentnosti európskej administratívy.

Postoje

Staronového gréckeho ombudsmana včera (20. januára) do úradu potvrdili členovia Parlamentu absolútnou väčšinou.

„Teším sa na to, že budem pokračovať vo svojom úsilí skvalitňovania administratívy EÚ a budem môcť zlepšovať kultúru služieb v inštitúciách Európskej únie v prospech európskych občanov,“ povedal Diamandouros po tom, čo sa dozvedel výsledky hlasovania.

Grécky kandidát nakoniec získal 340 zo 648 platných hlasov. Jeho protikandidát a bývalý belgický ombudsman Monette získal 289 hlasov. Posledný kandidát, Talian Vittorio Bottoli, dostal len 19 hlasov.

Pre profesora na College of Europe Monetta to bol pritom už druhý pokus o získanie postu ombudsmana. V roku 2003, rovnako ako teraz, ho porazil práve Diamandouros.

Nemecký člen Parlamentu za liberálov Jorgo Chatzimarkakis pre noviny Hellenic News of America po voľbe povedal, že Diamandouros sa dostal pod paľbu otázok najmä zo strany konzervatívcov a keď bola celá situácia na vážkach, ujala sa fínska členka Parlamentu za zelených Heidi Hautala iniciatívy a spolu s členmi Parlamentu za Severský región spísala list na podporu gréckeho kandidáta.

Grék ako „jediný kandidát“ so správnymi vlastnosťami

Hautala vyjadrila nádej, že Diamandouros bude „pokračovať vo svojom záväzku“ a popoženie Európsku komisiu k tomu, aby zlepšila prístupnosť zákonodarných dokumentov v rámci EÚ. Hautala ďalej dodala, že Grék Diamandouros  je „jediným kandidátom, ktorý dokázal, že má vlastnosti na udržiavanie hodnôt ustanovených [v inštitúte ombudsmana] a pôvodne pochádzajúcich zo severskej zákonodarnej tradície.“

Pri stanovovaní si priorít na ďalších päť rokov sa Diamandouros vyjadril, že sa bude snažiť nájsť cestu ako občanov ubezpečiť o výhodách zo zavedenia Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv. Staronový ombudsman chce zároveň posilniť konštruktívny dialóg medzi inštitúciami a orgánmi EÚ tak, aby sa zlepšili ich služby občanom.

Grék sa bude pri vykonávaní svojej funkcie snažiť podporiť spoluprácu s národnými a regionálnymi ombudsmanmi a inými informačnými a riešiteľskými mechanizmami ako Europe Direct SOLVIT či Európska sieť ombudsmanov.

Nakoniec prisľúbil,  že sa v budúcnosti pokúsi uzatvárať vyšetrovania rýchlejšie a efektívnejšie zvládať požiadavky zo strany občanov.