Digipolitika Únie v roku 2022: Veľké finále regulácie platforiem, aj novinky pre gig ekonomiku

Konštantín Bauer - Na trhu. [Webumenia/Východoslovenská galéria]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: EÚ v roku 2022

Hoci Únia stále nie je svetovým lídrom v digitálnej oblasti ani technológiách, darí sa jej nastavovať normy, ktoré formujú prax na celom svete. V novom roku má mnoho plánov pri regulácii techgigantov a umelej inteligencie. Pribudnúť majú zákony o dátach, kyberbezpečnosti aj o čipoch. Z poskytovateľov príležitostných služieb ako Uber či Airbnb chce dokonca vytvoriť riadnych zamestnávateľov.

Digitálna agenda v Európskej únii nemôže byť v roku 2022 nabitejšia. Európska dátová stratégia sa dostala do realizačnej fázy a má za sebou prvé výsledky. Regulácia digitálnych platforiem vstupuje do cieľovej rovinky. Pokračujú aj intenzívne politické diskusie o pravidlách pre umelú inteligenciu. Pribudnúť má úplne nové legislatíva pre tzv. gig ekonomiku, teda ekonomiku krátkodobých zákazok, aj iniciatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a polovodičov.

Dáta v centre diania

Regulácia veľkých platforiem by v Únii mala prebehnúť vďaka dvojici zákonov, konkrétne Zákonu o digitálnych službách (DSA) a Zákonu o digitálnych trhoch (DMA). Úspechom minulého roka bolo, že oba tak komplexné a pre trh transformujúce legislatívy prešli diskusiami už aj v europarlamente, aj v Rade. V novembri minulého roka prijali členské krajiny spoločnú pozíciu k DSA aj DMA. Európsky parlament odsúhlasil negociačnú pozíciu k zákonu o trhoch v decembri, a o digitálnych službách bude hlasovať v januári.

Francúzske predsedníctvo sa netají ambíciou dotiahnuť schválenie oboch zákonov pred aprílovými prezidentskými voľbami, keďže regulácia digitálnych gigantov je aj horúcou vnútropolitickou témou. Je pravdepodobnejšie, že bude rýchlejšie napredovať najmä DMA. DSA je totiž prierezovejšou legislatívou, a preto môže skončiť na stole až Čechom, ktorí preberú predsedníctvo v druhom polroku 2022.

Deväť strategických datapriestorov v Únii chce mať blok čo najbližšie k používateľom

Ukladanie európskych dát je ale naďalej problematické. Blok preto plánuje miliardové investície do európskych cloudov, ale aj malých datacentier v blízkosti používateľov.

Spoločne s DSA a DMA predstavovala ešte v roku 2020 Komisia aj legislatívu DGA, teda Zákona o riadení dát. Keďže išlo o najjednoduchší balík pravidiel z trojice, ktorý má uľahčiť zdieľanie údajov a v bloku vytvoriť akýsi Schengenský dátový priestor, legislatíva prešla kolom schvaľovania a 1. januára 2022 dokonca vstúpila do platnosti. Nový nástroj však prejde skúškou ohňom až v tomto roku. Jeho úspech totiž závisí od ochoty firiem využívať vytvorené nástroje.

DGA je prvým úspechom v napĺňaní tzv. Európskej dátovej stratégie, ktorá v Únii plánuje vytvoriť deväť spoločných dátových priestorov v rozličných sektoroch, od finančného, cez dopravný, energetický, až po priestor pre verejnú správu.

Ďalším, o čosi delikátnejším krokom pre napĺňanie stratégie, má byť Zákon o dátach. Jeho zverejnenie je naplánované na 23. februára. Návrh mal pôvodne prísť skôr, zablokovala ho však interná kontrola Komisie. Diskusie medzi členskými krajinami a europarlamentom môžu byť komplikované, zákon sa totiž zaoberá citlivými otázkami povinného zdieľania dát, ich monetizácie, či prístupu verejných inštitúcií.

O dátach sa bude debatovať stále aj na osi Washington a Brusel, ktoré hľadajú náhradu za tzv. Štít na ochranu osobných údajov. Ešte v roku 2020 totiž Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že sa existujúca transatlantická dohoda, ktorá voľný pohyb dát umožňovala, stala neplatnou. Osobné údaje, ktoré od vtedy smerujú za Atlantik, musia nateraz upravovať špeciálne zmluvné doložky, čo je problémom nielen pre verejný sektor, ale aj pre tisíce firiem, z ktorých mnohé mali na práci s dátami postavený svoj biznis model. Téma je medzi EÚ a Spojenými štátmi na jednej strane viac ako zásadná, na strane druhej  aj kontroverzná. Podľa expertov totiž ide o geopolitický spor o charaktere právneho štátu. Únia sa totiž na rozdiel od Spojených štátov prikláňa k pohľadu, že ochrana súkromia je univerzálnym právom. Jednotlivé federálne štáty majú však v roku 2022 prijímať postupne vlastné zákony na ochranu súkromia spotrebiteľov a v hre je aj potenciálny federálny zákon v Spojených štátoch. Práve ten by podľa Bruselu bol „dôležitým prvkom“ pri obnove európsko-americkej dohody. Konsenzus medzi Washingtonom a Bruselom by navyše vytvoril precedens pre tvorbu globálnych noriem v tejto oblasti.

Dáta v transatlantickom priestore: Ako prúdia a čo ich chráni? (INFOGRAFIKA)

Osobné dáta, ktoré majú v súčasnosti najmä digitálnu podobu, podliehajú špecifickému dohľadu. Ich ochranu a spracovanie ovplyvňujú na rôznych úrovniach rozličné inštitúcie aj legislatíva.

Regulácia novej technológie

Ďalšou horúcou témou bude regulácia umelej inteligencie (AI). Návrh legislatívy predstavila Európska komisia v apríli minulého roka, no pokrok v schvaľovaní je len minimálny. Pravidlá majú AI technológie rozdeliť do niekoľkých kategórií podľa miery rizika, ktoré ich použitie prináša. Keďže ide o mimoriadne zložitý legislatívny návrh, s mnohými technickými detailmi a presahom do iných oblastí (ochrana súkromia, bezpečnosť výrobkov, atď.), nie je prioritou ani pre francúzske predsedníctvo. Schvaľovanie sa preto pravdepodobne natiahne aj do druhého polroka 2022.

Debata prebieha v súčasnosti najmä v europarlamente, ktorý sa pol roka nedokázal zhodnúť na tom, kto sa ujme jej vedenia. Napokon sa legislatíva rozdelila medzi výbory pre občianske slobody (LIBE) a ochranu spotrebiteľa (IMCO).

Únia je aj v tejto oblasti pionierom v nastavovaní prvých pravidiel, ktoré sa môžu stať základom aj pre ďalšie organizácie a krajiny. Iniciatíva by mohla podnietiť najmä Spojené štáty. V novej Obchodnej a technologickej rade EÚ-USA sa totiž bude hľadať transatlantický konsenzus aj v oblasti AI (konkrétne v pracovnej skupine 1: Spolupráca v oblasti technologických štandardov). Ten by následne mohol podnietiť vznik širšej dohody medzi krajinami skupiny G20.

V súvislosti s európskou technologickou suverenitou, plánom, ktorý bude vokalizovať hlavne francúzske predsedníctvo, bude kľúčový aj zákon o čipoch. Po minuloročnom globálnom výpadku polovodičov sa dôležitosť tohto komponentu ukázala v jeho plnej sile. Eurokomisia v septembri oznámila, že v druhej polovici roka 2022 predstaví návrh vlastnej legislatívy. Očakáva sa, že zákon o čipoch sa zameria na budovanie kapacít, výskum a medzinárodné partnerstvá.

Komisia obmedzí technológiu rozpoznávania tváre. Nové pravidlá ju považujú za rizikovú

Európska komisia navrhla prvú podobu pravidiel o využívaní umelej inteligencie, pomocou ktorých chce obmedziť jej nepriaznivé dopady. Zakázať chce systémy sociálneho hodnotenia, známe z Číny.

Už začiatkom roka by sa mohlo uzavrieť aj schvaľovanie revízie Smernice o bezpečností sietí a informačných systémov (NIS2). Legislatíva nastaví minimálne štandardy kybernetickej bezpečnosti pre spoločensky dôležité firmy a organizácie. V treťom štvrťroku je očakávané zverejnenie Zákona o kybernetickej bezpečnosti. Jeho záber má byť širší, stanoví minimálne štandardy kyberbezpečnosti pre prístroje, pripojené na sieť. Cieľom je budovať bezpečnosť internetu vecí (IoT).

Poskytovatelia príležitostných služieb ako riadny zamestnávatelia?

V decembri minulého roka predstavila Európska komisia aj dlho očakávaný návrh smernice na reguláciu zákazkovej ekonomiky, tzv. gig economy. V centre legislatívy je zámer zmeniť online platformy ako Uber, Airbnb, či Wolt z poskytovateľov príležitostných služieb na riadnych zamestnávateľov. V Únii by sa zmena dotkla približne 4,1 milióna osôb.

Návrh by zaviedol harmonizované pravidlá do slabo, prípadne minimálne regulovaného odvetvia, ktoré v súdnych procesoch po celom bloku čelilo dokonca protichodným súdnym rozhodnutiam. Text pravdepodobne získa silnú podporu v Parlamente, keďže poslanci prijali podobné uznesenie ešte v septembri.

Návrh získal širokú podporu aj zo strany krajín EÚ. Otvorený list podpísali príslušní ministri z Belgicka, Španielska, Portugalska, Nemecka a Talianska. Napriek tomuto konsenzu môže prijatie na európskej úrovni EÚ chvíľu trvať, keďže členské štáty budú musieť nové smernice transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte