Diskusie o stratégii 2020 sa začínajú vyostrovať

Zdroj: Flicr

Ministri práce predsedníckeho tria – Španielska, Belgicka a Maďarska – sa stretli so stálym predsedom Rady Hermanom Van Rompuyom, aby diskutovali o fundamentálnych rozdieloch medzi ministrami zodpovednými za rezort financií a tými zastupujúcimi rezorty sociálnych záležitostí, ktoré sa objavili v záveroch ich nedávnych rokovaní.

Stratégia Európa 2020 by mala zahŕňať oboje – krátkodobé a dlhodobé opatrenia a obmedzenie nezamestnanosti by malo byť základným cieľom, tvrdia ministri práce.

Protikrízové opatrenia postupne končia…

„Nemôžeme hovoriť o konci hospodárskej krízy. Koľko pracovných miest vznikne, toľko aj zaniká, stále nevidíme celkový nárast počtu nových príležitostí,“ uviedol španielsky minister práce Celestino Corbacho. Podľa neho by Európe mohlo uškodiť, pokiaľ sa do konca roka obmedzia protikrízové opatrenia, tak ako sa na tom dohodli ministri financií.

Rada Ecofin začiatkom týždňa schválila svoje stanovisko, v ktorom zdôrazňuje význam kombinácie kooperácie v oblasti regulácie finančných trhov s „princípmi, ktoré podporujú koordinované ukončovanie krátkodobých opatrení na pracovnom trhu a podporu dopytu“ a vyzvali k ich postupnému zastaveniu do konca tohto roku.

Rozdielne postoje medzi ministrami pravdepodobne spôsobuje ich odlišný prístup k rastu. „My chceme stratégiu hospodárskeho rastu, ale takú, ktorá vytvára pracovné miesta,“ zdôraznila belgická ministerka práce Joelle Milquetová.

Stratégia rastu nemá byť len „vlajkovou loďou“

Podľa ministrov práce slabina súčasnej verzie stratégie Európa 2020 je v tom, že stanovuje ambiciózny cieľ – aby do roku 2020 pracovalo 75 % aktívnej populácie, no neposkytuje žiadne nástroje hospodárskeho rozvoja – najmä na priamu tvorbu pracovných miest.

Milquetová poukazuje, že zamestnanosť je jednou z viacerých aspektov, ktoré sú súčasťou „vlajkovej lode“ súčasnej Komisie a podľa nej by mala byť viac ako len týmto.

Maďarský minister práce László Herzog vysvetlil, že európska stratégia vytvorená na podporu a koordináciu spoločnej akcie zameranej na tvorbu väčšieho počtu a lepších pracovných miest sa nemôže obmedziť len na záležitosti pracovného trhu týkajúce sa iniciatívy „Mladí v pohybe“, ktorá je kľúčovou pre oblasť zamestnanosti.

Nové modely riadenia

Ministri práce sa aj takýmto spôsobom snažia získať silnejšiu pozíciu v rámci európskej štruktúry riadenia. Chcú, aby im umožnili užšie spolupracovať s Ecofinom a požadujú zorganizovanie osobitného summitu, kde by sa rokovalo o situácii na pracovnom trhu a hľadali riešenia. Mohol by sa uskutočniť koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka.

„Máme 23 miliónov nezamestnaných. Potrebujeme summit, na ktorom by sme mohli hľadať riešenia,“ vysvetlila Milquetová.

O podobný summit sa už pokúsilo české predsedníctvo v máji 2009, no politickí lídro ho ocenili len veľmi málo. Dohodli sa na desaťbodovom programe zameranom na zlepšenie prístupu mladých ľudí k zamestnaniu, na lepšom reagovaní na potreby pracovného trhu, zvýšení kvalifikácie pracovnej sily a propagovaní mobility.