Dodatoční europoslanci v inštitucionálnom zmätku

Počet europoslancov sa má zvýšiť na 751 (vrátane predsedu). Tak hovorí Lisabonská zmluva, ktorou sa EÚ riadi od decembra minulého roka. Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali vlani v júni ale prebiehali ešte podľa zmluvy z Nice, ktorá počítala s 736 europoslaneckými kreslami.

Európska rada, ktorá prebehala v decembri 2009, rozhodla, že do roku 2014 bude počet poslancov ešte vyšší, a to 754. Dôvodom je dočasné zachovanie 99 mandátov pre Nemecko s tým, že ich počet bude časom upravený na 96.

Spolková republika ale nie je jedinou členskou krajinou EÚ, v ktorej sa bude počet europoslancov kvôli zavedeniu novej zmluvy meniť. Medzi štátmi, ktoré musia vybrať dodatočných poslancov patrí Španielsko (4), Francúzsko, Švédsko, Rakúsko (2), Veľká Británia, Poľsko, Portugalsko, Holandsko, Lotyšsko, Slovinsko, Bulharsko a Malta (1).  Slovenska sa úprava počtu kresiel netýka.

Hoci bol pre týchto europoslancov zavedený „pozorovateľský štatút“, ktorý im má uľahčiť prečkanie prechodného obdobia, zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom bude prebiehať ich výber na národných úrovniach a kedy budú môcť oficiálne prebrať svoje funkcie.

Otázka, kedy má k rozšíreniu Parlamentu dôjsť, bola predmetom diskusie vo výbore pre ústavné záležitosti EP (AFCO). Europoslanci rokovali o návrhu správy, ktorú pripravil španielsky poslanec Íñigo Méndez de Vigo. Podľa nej sa ako jediné schodné riešenie javí zvolanie medzivládnej konferencie. S podobnou myšlienkou sa už v decembri pohrávala aj Európska rada.

Ako nedávno oznámil španielsky minister pre európske zálažitosti Diego Lopez Garrida, španielske predsedníctvo predstavilo konkrétny návrh a preto nie je nutné zvolávať konvent. Príprava medzivládnej konferencie je podľa neho oveľa jendoduchšia než organizácia stretnutia iného typu.

„Medzivládna konferencia sa dá usporiadať behom troch minút v rámci summitu EÚ“, vysvetľuje pre EurActiv Piotr Maciej Kaczyński, analytik Centre for European Policy Studies (CEPS). „Konvent zaberie oveľa viac času, kedže sa skladá zo zástupcov vlád, národných parlamentov a europarlamentu“, doplnil.

Výbor pre ústavné záležitosti bude o návrhu hlasovať 7. apríla. Predpokladá sa, že 18 dodatočne vybraných europoslancov sa svojej pozorovateľskej funkcie ujme do konca roku 2010.