Dohoda o rozpočte: Je aj nie je

Zatiaľ posledné kolo rokovaní so zástupcami členských štátov sa konalo 19. júna a skončilo sa predbežnou dohodou. O tom, či stačí ale stále panujú nezhody.

Podpora najmä stredo-ľavých politických síl v Európskom parlamente pre kompromisnú dohodu stále nie je istá. Podľa plánu sa definitívne o rozpočte EÚ malo hlasovať na júlovej plenárnej schôdzi. 

Rokovania sa už nevedú o číslach, ale o flexibilite európskeho rozpočtu pri adaptovaní na aktuálnu situáciu alebo potreby Únie, na čom trvá EP. Umožnilo by to presunúť prostriedky do tých, oblastí kde majú aktuálne najväčší potenciál. Názory na mieru tejto flexibility sa však odlišujú. 

Vyjednávač za stranu Socialistov a Demokratov, bulharský europoslanec Ivailo Kalfin, sa nechal počuť, že jediné, čo zaistí podporu Parlamentu je akceptovateľný záver zo summitu lídrov, ktorý sa koná 27. a 28. júna.

Posledné stretnutie vo formáte trialógu (Európsky parlament, Komisia, Rada) by sa potom konalo hneď po summite. Ak by sa dohoda nedosiahla, v rokovaniach by pokračovalo na jeseň litovské predsedníctvo a rozpočet na rok 2014 by išiel v provizórnom režime.

Aj líder európskych liberálov Guy Verhofstadt prízvukuje, že Parlament neakceptuje polovičnú dohodu. Parlamentu sa tiež nepáči, že neexistuje vážny návrh na posilnenie vlastných zdrojov európskeho rozpočtu. Europoslanci by chceli, aby mal novozvolený EP (po máji 2014) možnosť v polčase rozpočtového obdobia (v roku 2017) do rozpočtu výrazne zasiahnuť. Ani nový Parlament, ani nová Komisia, ktorých mandát je 5 ročný, do roku 2019, by inak nemali žiadnu možnosť s celkovým rozpočtom hýbať.

Skupina Zelených je proti návrhu rozpočtu ako sa na ňom lídri EÚ dohodli úplne. Tvrdia, že je spiatočnícky a nepomáha dosť riešiť výzvy, pred ktorými únia stojí.

Skupina európskych ľudovcov zase kritizovala írske predsedníctvo za neschopnosť predložiť Parlamentu „udržateľnú ponuku“. Tvrdia, že dokonca manipulovalo, keď 19. júna avizovalo dohodu predsedníctva EÚ s hlavným vyjednávačom Parlamentu, Alainom Lamassourom.

Nemecký konzervatívny europoslanec Reimer Böge už rezignoval z postu parlamentného spravodajcu pre sedemročný rozpočet.

„Nechcem stáť v ceste možnému hlasovaniu v pléne Európskeho parlamentu. Nemôžem ponúknuť svoju záväznú podporu, alebo obranu súčasnému zneniu. Preto som sa rozhodol, že zložím funkciu spravodajcu pre viacročný rozpočet, čo je funkcia, ktorú som mal od roku 2004“, povedal Böge.

Na čom sa už Európsky parlament a Rada dohodli:

Flexibilita:

Celkovo sa bude môcť hýbať so sumou 24 miliárd eur za predpokladu, že sa neminú načas. Pre prvé tri roky bude možné takto presúvať najviac 3 miliardy, potom sa tento strop zvyšuje o 1 miliardy každý rok až na sumu 8 miliárd pre rok 2020. Neminuté prostriedky sa podľa dohody Rady a Parlamentu majú minúť na rast, pracovné miesta a na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí. Zatiaľ ale nie je dohoda o navýšení pre iné prioritné oblasti európskych politík.

Možnosť revízie v polovici obdobia:

Dohoda zatiaľ znie, že Komisia do konca roka 2016 zrealizuje audit čerpania fondov vo všetkých svojich programoch a vypracuje novú predpoveď o akútnych potrebách v únii.

Parlament ľutuje, že sa Rada odmieta zaviazať možnému navýšeniu rozpočtu ako aj pridaniu nových prioritných oblastí. Stále tiež platí, že akékoľvek zmeny sa budú prijímať jednohlasne.

Transparentosť a rozpočet eurozóny

Dohodlo sa, že rozpičet pre členov eurozóny bude integrálnou súčasťou rozpočtu EÚ, prípade jeho prílohou. Rozšíri sa rozsah zverejňovaných informácií pokiaľ ide o pôžičky EÚ ako aj záchranné mechanizmy v eurozóne.

Vlastné zdroje

Inštitúcie sa dohodli na vytvorení stálej skupiny zástupcovo z EK, EP a Rady, ktorá bude dávať odporúčania k zlepšeniu systému vlastných zdrojov. Po prvýkrát to bude na konci roka 2014 pred tým, než sa úradu ujme nová Komisia, druhýkrát pri príležitosti revízie v polčase a po tretíkrát na konci rozpočtového obdobia. Od roku 2016 budú do rokovaní zapojené aj národné parlamenty. Európska komisia má predložiť návrh na zmenu systému vlastných zdrojov do konca roka 2016.