Dohoda s Britániou na stole už vo februári

Zdroj: EP

Predseda Európskej rady Donald Tusk v liste adresovanom lídrom európskej dvadsať osmičky naznačil, že dohodu s Britániou by mohol uzavrieť už koncom februára.  

Požiadavka britského premiéra Davida Camerona obmedziť voľný pohyb osôb a sociálnych dávok pre migrantov z iných krajín EÚ sa však aj naďalej zdá ako príliš ambiciózna.

Cameron si želá, aby cudzinci z iných členských krajín únie mali právo na jednotlivé prvky britského sociálneho systému v plnom rozsahu až po štyroch rokoch ohláseného pracovného pomeru na Britských ostrovoch.

Tusk bude o tejto otázke jednať s britským premiérom v mene zvyšných 27 štátov únie už budúci týždeň. „Urobili sme významný pokrok. Musíme prekonať značné politické rozdiely, ktoré máme v oblasti sociálnych dávok a voľného pohybu,“ napísal Tusk v liste. „Neistota o budúcnosti Veľkej Británie pôsobí destabilizujúco,“ vyhlásil.

Britský premiér trvá na štyroch základných reformách, ktoré sú podmienkou toho, aby sa zapojil do kampane za zotrvanie Británie v EÚ v rámci chystaného referenda. Podľa vlastných slov preferuje, aby jeho krajina ostala súčasťou európskeho bloku. Neváha však prestúpiť do tábora odporcov, ak budú jeho požiadavky „úplne odignorované“.

Reformy v 4 oblastiach

Jednou z podmienok je nastavenie nového „súboru princípov,“ ktoré by zabránili diskriminácii krajín, ktoré nepoužívajú euro ako svoju menu, bez toho aby krajiny mimo eurozóny mali „právo veta“ nad rozhodnutiami eurobloku.

Tusk ďalej naznačil, že Británia požaduje, aby EÚ výraznejšie podporovala konkurencieschopnosť krajín, „odľahčila“ reguláciu a podporila nové dohody o voľnom prístupe na trh.

Britské ostrovy sa obávajú aj straty „národnej suverenity“ a preto chcú posilniť úlohu národných parlamentov v rámci rozhodovacích procesov EÚ.

Najcitlivejšou je podľa Tuska práve zmena režimu vyplácania sociálnych dávok prisťahovalcov z iných krajín EÚ. „Nemáme zatiaľ konsenzus  v požiadavke, aby ľudia prichádzajúci do Británie z EÚ museli žiť a prispievať do systému 4 roky, aby mali nárok na dávky alebo sociálne bývanie,“ povedal.

Predseda Európskej rady ale podporí snahu Británie zabrániť zneužívaniu sociálneho zabezpečenia či obmedziť možnosti vyplácať prídavky na deti „zahraničným“ pracovníkom, ktorých deti žijú v iných členských krajinách.

Britský predseda vlády sa nevyhol kritike. Euroskeptici a koordinátori kampane „Vote Leave“ tvrdia, že Cameron v snahe zabezpečiť dohodu za každú cenu, žiada len o triviálne veci. „Preto teraz zinscenovali „akože“ hádku s EÚ, aby toto opätovné prerokovávanie urobil významnejším ako v skutočnosti je,“ vyhlásil hlavný koordinátor Matthew Elliott.