Doktorka Eva Siracká si prebrala medialu od Európskeho parlamentu

Zdroj: IKEP

Medailu ako vyjadrenie ocenenia udeľuje Európsky parlament každoročne „výnimočným osobnostiam a organizáciami, ktoré v praxi realizujú hodnoty, na ktorých je založená Európska únia,“ vysvetľuje Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu.

Doktorka Eva Siracká si medailu prevzala v Európskom informačnom centre v Bratislave za prítomnosti slovenských poslancov Európskeho parlamentu.

Slávnostný celoeurópsky ceremoniál odovzdávania ocenení 47 organizáciám a jednotlivcom z 19 členských štátoch sa bude konať 25. a 26. februára v Bruseli. Právo nominovať laureáta má každý poslanec EP. Doktorku Sirackú na ocenene navrhol europoslanec Ivan Štefanec, nomináciu podporila národná porota zložená z ďalších europoslancov.

Kto je Eva Siracká?

Eva Siracká, v súčasnosti prezidentka mimovládnej organizácie Liga proti rakovine, absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského. S onkológiou prišla do kontaktu už ako medička. Po získaní špecializácie v rádioterapii sa stala prvou ženou na Slovensku ktorá sa začala tomuto odboru venovať, neskôr v kombinácii s klinicky orientovaným výskumom na Slovenskej akadémii vied. Venovala sa najmä problém rezistencie nádorov na rádioterapiu. Slovenskú ligu proti rakovine založila v roku 1990 založila Ligu proti rakovine, ktorá je členom Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) a Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC). Siracká je držiteľkou viacerých slovenských a medzinárodných ocenení.

Siracká hovorí, že si ocenenie od Európskeho parlamentu cení špeciálne v roku, kedy Liga proti rakovine oslavuje svoje 25. výročie. Pripomína, že bola prvou Ligou proti rakovine v štátoch bývalej socialistickej Európy.

V európskom kontexte pripomína význam programu „Európa proti rakovine“, ktorý bol v roku 1985 schválený všetkými hlavami štátov a vlád západoeurópskych krajín. Program podľa jej slov tieto krajiny nasmeroval  na cestu úsilia znižovania úmrtnosti a incidencie rakoviny.

Ako si spomína, začiatky LPR neboli ľahké, pretože ľudia nechápali, prečo by mali na ňu prispievať. Dnes je situácia odlíšená, pretože mnohé ligy sa za desiatky rokov stali „solventnými partnermi každej štátnej správy, nakoľko boj proti rakovine je nesmierne finančne náročných“.

Slovenskej LPR sa po ťažkých začiatkoch začalo dariť, aj keď nedosahuje finančnú úroveň iných partnerských líg. „Aj dnes bojujeme so zlomyseľnosťou, už to tak to býva, že tam kde je úspech, bývajú aj negatívne reakcie,“ hodnotí Eva Siracká.

Pozície

Europoslankyňa Monika Flašíková Beňová hovorí, že sa teší, , keď sú ženy zo Slovenska úspešné a oceňované.“ „Urobila priekopnícku prácu a ako žena a obstála,“ povedala na margo laureátky.

„Vykonáva svoju prácu krásnym štýlom bez veľkých gest, pokojne, dôstojne a veľmi presvedčivo. Cena ide do správnych rúk,“ komentuje ocenenie europoslanec Eduard Kukan.

„Ako kolega lekár, by som vám chcel úprimne poďakovať za to, čo ste urobili a čo ďalej robíte,“ povedal na odovzdávaní medaily europoslanec Miroslav Mikolášik. Spomína na spoluprácu na organizácii odborných konferencií, ktorým Liga proti rakovine pomohla rozšíriť dosah.

Europoslanec Ivan Štefanec poďakoval kolegom za podporu svojho návrhu. „Slovensko je plné inšpiratívnych ľudí a pani Siracká je toho príkladom, jej význam ďaleko presahuje hranice Slovenska. Pomohla mnohým konkrétnym ľuďom a rodinám,“ zakončil.

Aj europoslankyňa Jana Zitňanská súhlasí, že pani doktorka Siracká „je chodiacou reklamou pre Slovensko“ a inspirujúcou ženou. „Je známe, že nie som zástankyňou kvót pre ženy, ale skôr pozitívnych vzorov ako pani doktorka Siracká,“ nazdáva sa.

„Len čo ste vstúpili do týchto priestorov, hneď svojim elegantným spôsobom bojovali za svoju vec, za onkológiu. Ľudia ako vy dávajú šancu iným aby mohli bojovať, dávate im na to nástroje,“ zablahoželal Sirackej aj poslanec EP Vladimír Maňka.