Domáce násilie je počas pandémie na vzostupe. Eurokomisia chce vlastnú verziu Istanbulského dohovoru

Protestný pochod proti násiliu na ženách v Tel Avive v júni 2020. [EPA-EFE/Abir Sultan]

Na Slovensku zomrelo minulý rok rukou partnera najviac žien za dekádu. Následky pandémie ale vidieť po celej Európe. Európska komisia chce ratifikovať Istanbulský dohovor vo všetkých členských štátoch, zároveň však pokračuje vo vlastnej iniciatíve, ktorá má „rovnaké ciele“.

Zostať doma počas lockdownu je bezpečné z epidemiologického hľadiska, obete domáceho násilia ale riskujú životy. Európske krajiny hlásia v pandemickom roku väčší počet telefonátov na núdzové linky, ale aj alarmujúce počty obetí.

Komisia v októbri prestala čakať, kým štáty ratifikujú Istanbulský dohovor. Jej nová iniciatíva je otvorená celej škále riešení, od lepšieho vynucovania existujúcich zákonov až po zmenu legislatívy. V súčasnosti o nej prebiehajú verejné konzultácie. S odmietnutou medzinárodnou zmluvou podľa jej štartovacieho dokumentu zdieľa rovnaké ciele. Zatiaľ sa však mýtom, spojeným s touto medzinárodnou zmluvou, úspešne vyhýba.

Najviac femicíd za dekádu

Nestabilita a krízy, ku ktorým patria aj pandémie, násilie na ženách zhoršujú. Dôvodov je viacero. Najočividnejšími sú samotné karantény a lockdowny, kvôli ktorým prichádzajú násilníci a ich obete častejšie do styku. Pandémia ale zatvára aj centrá pre týrané ženy a kvôli riziku nákazy v nemocniciach sú ich ženy menej ochotné navštevovať, a preto môžu mať ich zranenia tragické následky.

Podľa policajných štatistík bolo v roku 2020 rukou ich partnera zabitých na Slovensku 12 žien. To je najvyššie číslo od roku 2010. Podľa Zuzany Očenášovej z Inštitútu pre výskum práce a rodiny je ťažké zatiaľ konštatovať, že je nárast spôsobený pandémiou. „Oproti roku 2019 je to 71 percentný nárast. Ale v roku 2017 zaznamenala polícia 11 femicíd, čo už nie je taký výrazný rozdiel,“ hovorí Očenášová.

Že k nárastu partnerského a domáceho násilia došlo, ale podľa nej jednoznačne hovoria aj iné dáta. Národná linka pre ženy zažívajúce násilie totiž v prvom polroku 2020 zaevidovala až štvornásobný nárast volaní.

Viac trestných činov týrania blízkej osoby zachytila aj polícia. V pandemickom roku ich bolo zistených 477, čo je o 72 viac, než v roku 2019.

Riešenie domáceho násilia je úlohou aj pre samosprávy

Na Slovensku ju čiastočne riešia kraje v rámci financovania sociálnych služieb. Väčšina má alebo pracuje na Regionálnych akčných plánoch prevencie a eliminácie násilia na ženách.  

Situácia v Európe

Jedným z problémov, na ktoré boj proti domácemu násiliu naráža, je nedostatok údajov. Európske štáty majú odlišné definície domáceho násilia a informácie môže ovplyvňovať aj odlišný priebeh pandémie. Napriek tomu ale jej následky vidieť na správach z mnohých krajín.

„V Bulharsku je 20 percentný nárast nahlásených prípadov domáceho násilia,“ píše portál EURACTIV Bulharsko. „Iba za prvý lockdown medzi aprílom a májom bolo zavraždených deväť žien, čo je považované za extrémne alarmujúcu štatistiku.“

V Chorvátsku bol nárast ešte vyšší. „Od prvého lockdownu sa počet priestupkov a trestných činov domáceho násilia zvýšil o 40 percent a počet obetí o 12 percent,“ potvrdila chorvátska ombudsmanka pre rodovú rovnosť Višnja Ljubičić.

V susednom Česku počíta rodovo podmienené trestné činy, tzv. femicídy, organizácia Rosa. Kým v roku 2019 ich napočítali 10, o rok neskôr to už bolo 19. V rumunských mestských oblastiach sa zase zdvojnásobil počet súdnych zákazov priblíženia sa.

Domáce násilie je prítomné aj v bohatších krajinách. Podľa predbežných dát z Fínska sa počet násilných incidentov medzi partnermi medzi januárom a septembrom minulého roka zvýšil o 29 percent. Aj počet vrážd žien narástol o 17 percent. V Spojenom kráľovstve sa počet femicíd v úvode lockdownu zdvojnásobil.

Nemecká situácia sa líši región od regiónu. Kým v Berlíne sa počet incidentov domáceho násilia medzi januárom a novembrom medziročne zvýšil o 2,6 percent, v Sasku išli čísla počas prvého lockdownu dolu. „Aj nemecká núdzová linka v oblasti Hesse zaregistrovala menej telefonátov. Experti sa obávajú, že ženy nevolali, pretože boli pod dohľadom násilníka, alebo sa báli ísť do nemocnice zo strachu, že sa nakazia,“ odkazuje nemecká redakcia portálu EURACTIV.

Po Istanbulskom dohovore sú na Slovensku ohrozené všetky moderné medzinárodné dokumenty o ženách

Hystéria okolo „gender ideológie“ ohrozuje ratifikáciu ďalších moderných medzinárodných dokumentov, ktoré sa týkajú žien, hovorí Oľga Pietruchová. Slovenská legislatíva by mala podľa nej jasne pomenovať, že násilie na ženách je rodovo podmienené. 

Odmietnutie Istanbulského dohovoru môže mať širšie následky, ako sa …

Iniciatíva má presadiť obsah dohovoru

Vzhľadom na tento vývoj sa minulý október rozhýbala aj Komisia. Reagovala tak aj na stále odmietavé postoje k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nim, známemu aj ako Istanbulský dohovor. Iniciatíva európskej exekutívy má za cieľ zjednotiť štandardy na predchádzanie takéhoto násilia, ochranu obetí a trestanie vinníkov. Komisia sa nebojí priznať, že ciele tejto iniciatívy sú identické s cieľmi Istanbulského dohovoru.

Jeho prijatie však stále blokujú štáty ako Bulharsko, Česko, Maďarsko alebo Slovensko, ktoré ho síce podpísali, ale neratifikovali. Slovenský nesúhlas s Istanbulským dohovorom sa napríklad sústredil na naratív, podľa ktorého je v rozpore s definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy a tiež obavy z odstraňovania rodových stereotypov. Týmito mýtmi zostáva aj napriek snahám o ich vyvrátenie aj naďalej zaťažený. Nová iniciatíva Komisie, ku ktorej zatiaľ kritická kampaň nevznikla, má byť cestou na naplnenie jeho cieľov.

Keďže sa ale Komisia stále nevzdáva nádeje, že členské štáty medzinárodnú zmluvu nakoniec ratifikujú, pri novej iniciatíve si necháva otvorené viaceré možnosti. Najokresanejšia z nich by sa sústredila najmä na lepšie vymáhanie existujúcej legislatívy, najambicióznejšia by predstavovala celistvé zjednotenie zákonov riešiacich problematiku násilia na ženách v Únii.

Istanbulský dohovor pomaly posúva veci dopredu, naráža však na protireakciu

Lepšie definície sexuálneho násilia, kriminalizácia stalkingu alebo vzdelávanie profesionálov sú niektoré výsledky Istanbulského dohovoru vo viacerých štátoch. Niektoré veci sa menia len pomaly, napríklad súdy zatiaľ stále málo zohľadňujú históriu násilia pri rozhodnutiach o styku s deťmi.

Parlament je za

Európsky parlament ju už oficiálne privítal a zdôraznil, že je potrebné existujúce rozdiely v zákonoch členských štátov odstrániť.

„Je dobré, že Komisia nadväzuje na svoj prísľub, že prijme ambicióznejšie opatrenia na odstránenie násilia páchaného na ženách,“ hovorí pre EURACTIV Slovensko Evelyn Regner (Rakúsko, S&D) europoslankyňa a predsedníčka výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM). „Nemôžeme odvrátiť zrak, keď ženy čelia násiliu, musíme sa mu spoločne postaviť.“

Europoslankyňa Monika Beňová (S&D/Smer-SD) tiež túto iniciatívu víta a podporuje. Zdôrazňuje, že v prvom rade je potrebné zabezpečiť dôsledné dodržiavanie a vynucovanie legislatívy, ktorá už existuje.

„Prípadné zmeny by mali vychádzať z príkladov dobrej praxe v krajinách Európskej únie,“ hovorí pre EURACTIV Slovensko Beňová. Konkrétne by sa podľa nej mali zameriavať na dostupné krízové linky a online služby, bývanie, ale aj finančnú pomoc. Privítala by aj komunikačnú kampaň alebo lepšie vyškolených pracovníkov, ktorí sa obetiam venujú.

„Zlepšenie situácie na Slovensku, keď zodpovedný minister účelovo vymazáva slovo rod a peniaze na rodovú rovnosť dostávajú organizácie, ktoré sa problematike vôbec nevenujú, je však podľa mňa prakticky nemožné,“ hovorí Beňová.

Slovenský minister práce Milan Krajniak trvá na tom, že dotácie posiela tam, kde prinášajú reálnu pomoc pre ľudí. „Minister považuje pomáhanie k rovnosti žien a mužov v spoločenskom aj pracovnom živote za jednu zo svojich priorít pôsobenia na ministerstve. Nebude však presadzovať zavádzanie ideológie, ktorá nie je väčšine občanov vlastná, ale naopak, je im cudzia,“ reaguje ministerstvo.

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte