Dostať mládež na pracovný trh: Podporné schémy alebo vzdelávanie?

Zdroj: EP

Poslanci Európskeho parlamentu včera diskutovali s eurokomisárkou pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Mariannou Thyssenovou o plánoch Európskej komisie (EK) zvýšiť tohoročnú sumu vyčlenenú pre Iniciatívu na podporu mladých na sumu jedna miliarda eur.

Niektorí poslanci v rozprave vyjadrili obavy v súvislosti so schopnosťou členských štátov využiť navýšené prostriedky efektívne. Podľa nich hrozí, že členské štáty uprednostnia dočasné riešenia šité horúcou ihlou namiesto vytvárania podmienok na tvorbu dlhodobo udržateľných a kvalitných pracovných miest.

Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (EĽS, SDKÚ-DS) pre TASR pripomenul, že táto iniciatíva pomôže vytvoriť predovšetkým nové pracovné miesta pre mladých ľudí. "To je presne to, čo potrebujeme. Pripraviť mladých ľudí na trh práce. Ale chcem zdôrazniť, že netreba iba vytvárať rôzne podporné mechanizmy, základom tejto situácie je zlepšenie podnikateľského prostredia," zdôraznil Štefanec.

Ako dodal, spoločnosť najviac pomôže nezamestnaným mladým ľuďom a všetkým tým, ktorí si hľadajú pracovné miesto, tak, že zlepší celkové podnikateľské prostredie, ktoré vytvára nové pracovné miesta. Podporné mechanizmy, ako sú rekvalifikácia nezamestnaných, prechod zo školy do pracovného procesu a stimulácia tvorby pracovných miest, sú vítané, ale priamo závislé od kvality podnikateľského prostredia.

Česká liberálna europoslankyňa Martina Dlabajová upozornila, že nezamestnanosť mladých ľudí v niektorých krajinách je alarmujúca a ohrozuje ekonomickú stabilitu v celej Európe.

"Je teraz našou úlohou usmerniť tieto finančné prostriedky na programy, ktoré budú motivovať mladých ľudí, aby si našli prácu, a inšpirovať ich, aby prejavili iniciatívu a začali podnikať," uviedla Dlabajová. Upozornila, že sama rozbehla projekt s názvom "PročByNe", ktorý spája mladých ľudí v Českej republike s podnikmi a dáva im prvé skúsenosti na trhu práce.

Téma pre slovenské predsedníctvo?

Aj Slovensko by sa mohlo počas predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016 zamerať na problematiku zamestnávania mladých ľudí. Zhodli sa na tom dnes rečníci v rámci druhého workshopu Národného konventu o EÚ, ktorý sa v pondelok uskutočnil v Bratislave na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Podľa analytičky Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Renáty Králikovej by sa Slovensko pri riešení nezamestnanosti malo zaoberať najmä otázkou vzdelávania a jeho kvalitou.

Zároveň je podľa nej dôležitá aj podpora mobility pracovníkov. "Navrhujem podporovať mobilitu, ktorá sa ukazuje ako jedna z vecí, ktorá zvyšuje zamestnávanie," uviedla Králiková. V súvislosti s podporou mobility by sa podľa nej v budúcnosti napríklad mohlo zjednodušiť uznávanie kvalifikácií ľudí v rámci Európskej únie.

Ďalej by sa malo Slovensko podľa nej počas predsedníctva zamerať sa aj na zamestnávanie znevýhodnených občanov, ktorí majú najväčší problém si nájsť prácu. „Na Slovensku sú to napríklad menšiny, ale v iných európskych štátoch sú to migranti. Musíme ako viaceré postkomunistické štáty riešiť aj odchod veľkého počtu ľudí na Západ,“ doplnila Králiková.

Zručnosti

Potrebné je zlepšiť aj odborné vzdelávanie ľudí. Ako uviedla analytička, výskumy zamerané na zručnosti dospelých upozorňujú na to, že na Slovensku majú ľudia problém so všeobecnými zručnosťami, ktoré sú potrebné v akejkoľvek práci. To znamená, že majú problém spracovávať informácie, pracovať s dátami, chýba im matematická zručnosť a problematická je pre nich aj práca s informačnými technológiami.

„Myslím si, že problém vo vzdelávaní je úplne od základných, stredných škôl a na vysokých školách je pomerne neskoro to riešiť. Treba zmeniť prístup vo vzdelávaní na všetkých stupňoch. To by mala byť ďalšia priorita,“ dodala Králiková.

EurActiv.sk/TASR