Dôvera Európanov v EÚ rastie, Slovákov klesá

Europarlament sa vo svojej správe pre média odvolal na najnovší prieskum verejnej mienky Eurobarometer.

Polovica respondentov prieskumu uviedla, že členstvo v Únii považuje za "dobrú vec", čo predstavuje nárast v porovnaní s posledným prieskumom o 3 percentuálne body. Kladne hodnotí Európsku úniu 40 % Európanov, pričom v novembri minulého roka to bolo len 31 %.

Na Slovensku považuje EÚ za „dobrú vec“  44 %, čo je v prípade Slovenska pokles až o 8 percentuálnych bodov oproti poslednému prieskumu. Pozitívny pocit z EÚ má rovnaký podiel respondentov ako na celoeurópskom priemere (40 %), pričom v tomto ukazovateli ide o nárast o 6 percentuálnych bodov.

Európania si však zároveň stále myslia, že ich hlas len málo zaváži aj v celoeurópskom meradle, pretože na otázku, či je dôležitý názor občanov na dianie v EÚ, až 54 % opýtaných odpovedalo záporne. Kladne odpovedalo iba 42 % občanov. Zo Slovákov  až 55 % záporne a 43 % kladne.

57 % opýtaných verí, že účasť v najbližších voľbách do Europarlamentu je najlepším spôsobom, ako vyjadriť svoj postoj nahlas. Štvrtina respondentov (25 %) si je vedomá toho, že svojich europoslancov si budú môcť Európania najbližšie voliť v roku 2014.

Zaujimavé je, že napriek nízkej účasti v posledných eurovoľbách na Slovensku, pozná rok najbližších volieb do Europarlamentu až 38 % Slovákov.     

Prieskum tiež načrtol spôsob, ako zatraktívniť voľby do Európskeho parlamentu. 54 % opýtaných (na Slovensku 55 %) by bolo k účasti na eurovoľbách motivovaných viac, ak by každá európska politická strana nominovala kandidáta na post predsedu Európskej komisie.

Približne tri štvrtiny respondentov (72 % v EÚ,  na Slovensku 77 %) považuje v súčasnosti za hlavné priority EÚ vytváranie nových pracovných miest a boj proti nezamestnanosti.

Prieskum s názvom „Dva roky do volieb“ sa zrealizoval v júni na vzorke viac ako 26 500 respondentov zo všetkých členských štátov EÚ.

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz uviedol, že výsledok tohto prieskumu je „posmeľujúci" pre činnosť europarlamentu.

„Súčasná ekonomická a finančná kríza ukazuje, že potrebujeme riešenie na nadnárodnej úrovni. EÚ je jedinečný projekt na celom svete, ktorý má zákonodarnú moc a ktorý môže ponúkať také riešenia, ktoré sú na národnej úrovni nedostačujúce," povedal Schulz.

(EurActiv/TASR)