Draghi: Potrebujeme štrukturálne reformy spravodlivé pre všetkých

Guvernér ECB Mario Draghi. FOTO: Twitter.com

Guvernér Európskej centrálnej banky si myslí, že zásluhou stimulačnej menovej politiky nastal ideálny čas pre uskutočnenie potrebných štrukturálnych reforiem.

Reformy okrem účinnosti musia myslieť aj na to, aby boli spravodlivé.

Stabilita pružných ekonomík

Podľa Maria Draghiho nie je pravda, že ECB svojou menovou politikou odrádza vlády od prijímania dôležitých reforiem.

„Výskum ECB nenašiel presvedčivý dôkaz, že vysoké úrokové sadzby vedú k rozsiahlejším reformám,“ uviedol Draghi na konferencii vo Frankfurte nad Mohanom.

„V skutočnosti je to skôr naopak: nižšie sadzby zvyknú podporiť reformy, keďže zlepšia makroekonomické prostredie,“ dodal šéf ECB.

Zastáva však názor, že monetárnu politiku musia sprevádzať prijaté opatrenia na národnej úrovni.

https://euractiv.sk/rozhovory/eu-crossroads/pavel-telicka-cesi-nie-su-euroskepticki-len-podlahli-jazyku-politikov/

Krizové obdobie podľa Draghiho najmä v prípade krajín eurozóny  ukázalo, že pružnejšie ekonomiky dokázali silnejšiu životaschopnosť v čase ekonomických šokov. Rýchlejšie naštartovali rast HDP a zamestnanosti.

„Keď sa pozrieme na obdobie posledných 15 až 20 rokov – čiže jeden hospodársky cyklus – zistíme, že krajiny eurozóny so zdravou inštitucionálnou štruktúrou zaznamenali oveľa silnejší dlhodobý rast.“

Reformy spravodlivé k ľuďom

Aby nedošlo k recesii a zhoršeniu ekonomickej situácie spotrebiteľov, je potrebný súlad reforiem pracovného trhu so zmenami na trhu výrobkov a služieb. To sa kvôli „silným individulálnym záujmom” počas krízového obdobia nedialo.

Vývoj miezd nezodpovedal rastu spotrebiteľských cien produktov a služieb. Naopak, firmy dvíhali ceny produkcie, čím zatlačili spotrebiteľov do kúta.

V spoločnosti tak podľa Draghiho stále prevláda presvedčenie, že hospodrásky rast nebol v minulosti dostatočne inkluzívny a nepriniesol zvýšenie životnej úrovne všetkým obyvateľom.

https://euractiv.sk/clanky/ekonomika-a-euro/sef-ecb-nakup-dlhopisov-zatial-nekonci/

„To v ľuďoch posilnilo pocit, že v zápase s trhovými silami zostali osamotení,” vyhlásil na konferencii.

Štrukturálne reformy podľa Draghiho preto nemôžu byť zamerané len na hospodársku výkonnosť. Mali by sa viac sústrediť na spravodlivé prerozdeľovanie bohatstva. Pozdáva sa mu myšlienka finančných stimulov pre najviac postihnutých trhovými nedokonalosťami.

Úspešné reformy pracovného trhu

Draghi zároveň vyzdvihol reformy pracovného trhu, ktoré prijalo Španielsko, Portugalsko a Taliansko po krízovom období. Vďaka reformám sa všetkým trom krajinám podarilo významne znížit mieru domácej nezamestnanosti. Za poztívnym vývojom sú podľa Draghiho hlavne štrukturálne politiky.

„Výskum tiež odhalil, že reformy pracovného trhu znižili rozšírenie nezamestnanosti naprieč členskými štátmi eurozóny. Vďaka tomu je efektívnejšia aj jednotná menová politika.“

Vyzval preto k širokej koordinácii medzi členskými štátmi počas reformného procesu. Kľučovú úlohu má v tomto ohľade zohrať Eúropsky semester, ktorý „nielenže povzbudzuje štrukturálne reformy, ale zabezpečuje tiež ich konzistenciu.”