Draghi: Spojené štáty európske nie sú podmienkou záchrany eura

Prezident ECB, Mario Draghi, Zdroj: TASR/AP Photo/dapd/ Thomas Lohnes

Pre stabilné euro si nepotrebujeme vyberať medzi extrémami“,  napísal prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi v stredajšom komentári pôvodne uverejnenom nemeckým magazínom Die Zeit. Tí, ktorí tvrdia, že plná federácia môže byť udržateľná nastavujú podľa neho latku príliš vysoko.  Tí, ktorí sa chcú vrátiť späť, nerozumejú významu eura.

„To, čo potrebujeme je postupné a štruktúrované úsilie dokončiť EMÚ (Hospodársku a monetárnu úniu), čo vybaví euro stabilnými základmi, ktoré si zaslúži“.

Podobné komentáre zasahujúce na politickú pôdu sú zo strany predstaviteľov Európskej centrálnej banky veľmi vzácne.

Draghi si nemyslí, že plná politická únia je podmienkou pre ekonomickú spoluprácu, pričom vysvetľuje, že hospodárska a politická integrácia sa môžu vyvíjať paralelne.

„Nepotrebujeme centralizáciu všetkých hospodárskych politík“, snaží sa skeptikov prehlbovanie integrácie upokojiť prezident ECB. Dodáva však, že pokiaľ ide o fiškálne politiky „potrebujeme skutočný dohľad nad národnými rozpočtami. „Nemôžeme si dovoliť situáciu , kedy niektoré regióny majú dlhodobo vysoké deficity na úkor iných.“

„Eurozóna nie je národný štát, no zdieľanie právomocí a zodpovednosti sa môže diať paralelne.“

Hlavy štátov a vlád dostali pred júnovým summitom správu o užšej ekonomickej a monetárnej únii, pričom jedným z jej spoluautorov je práve Draghi. Správa načrtla proces prehlbovanie európskej integrácie a pomenovala 4 hlavné oblasti – bankovú úniu, fiškálnu úniu, hospodársku úniu a kroky smerom k politickej únii.

Detailnejšie rozpracovanie tejto správy sa očakáva na summite 18-19. októbra.