Dvanásť rokov v EÚ prinieslo Slovensku výhody, zhodujú sa Chrenek a Javorčík

Pred 12 rokmi, 1. mája 2004 desať európskych krajín vrátane Slovenska vstúpilo do Európskej únie.

Roky členstva v Európskej únii (EÚ) dali Slovensku priestor na významný pokrok. S odstupom času možno bez preháňania povedať, že išlo o najúspešnejšie obdobie v doterajšej histórii krajiny. Povedal to vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

V 12. roku členstva bude Slovensko po prvý raz predsedníckou krajinou v Rade EÚ. “Bude to výzva a veľká príležitosť. Môžeme ukázať svoje schopnosti a potenciál,” uviedol Chrenek. SR bude riešiť významné legislatívne návrhy.

Do EÚ smeruje 85 percent exportu

Členstvo podľa neho prinieslo Slovensku mnohé ekonomické výhody. “EÚ je najväčšou svetovou ekonomikou a už 12 rokov majú na tento trh neobmedzený prístup aj slovenské podniky. Pritom až 85 percent slovenského exportu smeruje do členských krajín EÚ,” vysvetlil.

Slovensko je súčasťou eurozóny, čo uľahčuje cestovanie a podnikanie, pripomenul Chrenek. V roku 2003, teda pred vstupom do EÚ, bol HDP na obyvateľa na úrovni 55 percent priemeru EÚ, dnes už dosahuje 77 percent európskeho priemeru. “Toto sa podarilo dosiahnuť aj vďaka európskym fondom, z ktorých krajina spolufinancuje až 80 percent svojich verejných investícií,” povedal.

Zlepšeniu života na Slovensku prispeli podľa Chreneka aj európske financie. Zrekonštruovali sa školy, nemocnice, vytvorili sa nové vedecké parky, diaľnice, skvalitnila sa verejná doprava a vytvorili sa nové pracovné miesta pre mladých.

Slováci oceňujú Schengen

Slovensko je vďaka členstvu v EÚ súčasťou schengenského priestoru bez hraníc, podotkol Chrenek. Podľa prieskumu Eurobarometer oceňuje voľný pohyb osôb, tovarov a služieb v rámci EÚ až 75 percent Slovákov.

Slovenská republika vyčerpala ku koncu marca 2016 v rámci programového obdobia 2007-2013 približne 10,86 miliardy eur. Na nové programové obdobie 2014-2020 je vyčlenených viac ako 15,3 miliardy eur. Najbližšie roky možno z eurofondov očakávať vznik 115 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest, 300 kilometrov nových a zmodernizovaných ciest I. triedy, 110 kilometrov zmodernizovaných železničných tratí, 35 nových vlakových súprav.

Tiež obnovu električkových tratí v Bratislave a Košiciach, 78 nových vozidiel MHD a vybudovanie ôsmich terminálov osobnej dopravy, zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave a pokrytie všetkých domácností širokopásmovým pripojením s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.

Rozširovanie historické aj pre Úniu

Je stále dôležité pripomínať si, aké úspechy rozširovanie únie prináša, domnieva sa vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.

Veľvyslanec SR pri EÚ pre TASR pripomenul, že vstup desiatich nových krajín z regiónu strednej a východnej Európy bol z hľadiska rozširovania historický tak pre samotnú úniu, ako aj pre krajiny, ktoré do únie vstúpili.

“Domnievam sa aj po tých 12 rokoch, že to bol veľmi úspešný projekt, ktorý priniesol stabilitu pre značnú časť Európy,” povedal Javorčík.

O 100 miliónov obyvateľov viac

Po rozšírení z mája 2004 a o tri neskôr po vstupe Bulharska a Rumunska, sa EÚ “rozrástla” o takmer 100 miliónov obyvateľov, čo prinieslo obom stranám nové možnosti z hľadiska obchodu a aj z pohľadu celkového ekonomického rozvoja EÚ.

Podľa Javorčíka pre samotné Slovensko vstup do únie je “projekt, ktorý na mnohé desaťročia zadefinuje náš ďalší rozvoj.”

“Je to úspešný príbeh, naše členstvo v EÚ, a to aj napriek tomu, že posledné roky je únia vystavená rôznym krízam a výzvam. Naše miesto je v EÚ a tieto výzvy musíme spoločne riešiť ako dvadsaťosmička,” zhodnotil situáciu Javorčík.

Smerom k ďalšiemu rozširovaniu

Veľvyslanec SR pri EÚ pri tejto príležitosti vyjadril nádej, že z dlhodobého hľadiska únia nezostane pri čísle 28, pretože rozširovanie má svoje jasné a dôležité miesto v politike EÚ.

“Verím, že keď budeme oslavovať 20 rokov vstupu našej krajiny a našich susedov do EÚ, tak únia bude živým a dobrým projektom, ktorý bude atraktívny aj pre ďalšie krajiny a budeme mať to číslo vyššie ako dnešná dvadsaťosmička,” uviedol Javorčík.